Publikujemy aktualne pracy z Urzędu Pracy w Zamościu. Stan na 23 stycznia 2023

0
2779

Publikujemy aktualne pracy z Urzędu Pracy w Zamościu. Stan na 23 stycznia 2023

 

 

Oferowane stanowisko: Barber

Zakres obowiązków: Mycie włosów, strzyżenie, modelowanie, golenie brody.

Oferowane stanowisko: Brukarz/pomocnik brukarza

Zakres obowiązków: Przygotowywanie terenu, układanie, naprawianie, rozbieranie, wykańczanie nawierzchni brukowej ulic i ciągów pieszych.

Oferowane stanowisko: Diagnosta laboratoryjny

Zakres obowiązków: Przyjęcie materiału tkankowego;
Opracowanie materiału tkankowego;
Wykonywanie preparatów mikroskopowych;
Archiwizacja preparatów;
Cytologia;

Oferowane stanowisko: Doradca klienta – handlowiec

Zakres obowiązków: Nawiązywanie, budowanie i utrzymywanie relacji z kontrahentami, budowanie własnej bazy sprzedażowej, obsługa bieżących zamówień, rozwój sprzedaży i realizacja planu sprzedażowego, dbanie o dobry wizerunek firmy

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sparowanie kabli światłowodowych

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Eksploatacja i konserwacja sieci, urządzeń sieci i urządzeń elektrycznych,
eksploatacja i konserwacja urządzeń i maszyn na zakładzie,
wykonywanie bieżących napraw i remontów.

Oferowane stanowisko: Elektryk – instalator systemów alarmowych

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji alarmowych, modernizacja oraz przeglądy.

Oferowane stanowisko: Florysta

Zakres obowiązków: Przygotowywanie bukietów, wiązanek, stroików.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, farbowanie, zabiegi pielęgnacyjne.

Oferowane stanowisko: Instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie remontowo-budowlanym

Zakres obowiązków: 1. Opracowywanie i realizacja programu szkolenia zawodu dla uczestników Centrum.
2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych reintegracji zawodowej w zakresie usług remontowo-budwolanych.
3. Ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej.
4. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem Centrum w zakresie realizacji “Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” uczestników.
5. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS.
6. Przygotowanie uczestników Centrum do egzaminów potwierdzających zdobyty kwalifikacje oraz kompetencje.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa i pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, obsługa klienta, dbanie o wizerunek firmy, przygotowywanie i serwowanie drinków, napojów.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Przewóz dzieci szkolnych

Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik maszyn rolniczych

Zakres obowiązków: Pomoc przy drobnych, bieżących naprawach maszyn oraz obsługa maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport ciągników i maszyn rolniczych na terenie kraju, zabezpieczanie ładunku.

Oferowane stanowisko: Kierowca/żałobnik

Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

Oferowane stanowisko: Kierownik robót sanitarnych

Zakres obowiązków: – kierowanie robotami sanitarnymi z uwzględnieniem harmonogramu oraz budżetu,
– pomaganie w przygotowywaniu kalkulacji ofertowych oraz rozliczanie robót z zamawiającymi i podwykonawcami;
– kontrolowanie jakości i poprawności wykonywanych prac;
– uczestniczenie w procedurach odbiorowych.

Oferowane stanowisko: Kierownik w dziale transportu

Zakres obowiązków: Zapewnienie odpowiedniej i sprawnej technicznie floty wraz z wymaganą liczbą kierowców, planowanie tras dostaw i odbiorów towarów, koordynacja pracy kierowców w terenie, kontrola realizacji zaplanowanych dostaw i odbiorów, rozliczanie usług transportowych, współpraca z magazynem, inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości serwisu oraz optymalizacji kosztów, sporządzanie i analiza raportów, wyciąganie wniosków oraz reagowanie na odchylenia.

Oferowane stanowisko: Konserwator

Zakres obowiązków: Utrzymanie obiektu w sprawności technicznej (remonty, naprawy, modernizacja obiektu).

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja brwi i ciała, pedicure.

Oferowane stanowisko: Kurier

Zakres obowiązków: Dostarczanie i odbieranie przesyłek na wskazanym obszarze. Praca na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Kursant

Zakres obowiązków: – ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
– ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych
– inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń;
– wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców
– realizowanie innych zadań Policji wynikających z odrębnych przepisów

Oferowane stanowisko: Laborant / laborantka

Zakres obowiązków: Przyjęcie materiału tkankowego;
Opracowanie materiału tkankowego;
Wykonywanie preparatów mikroskopowych;
Archiwizacja preparatów;

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych oraz naczep

Zakres obowiązków: Naprawa samochodów ciężarowych typu TIR oraz naczep.

Oferowane stanowisko: Mechanik silników spalinowych

Zakres obowiązków: Naprawa silników spalinowych.

Oferowane stanowisko: Mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji światłowodowych

Zakres obowiązków: Pomoc przy zakładaniu gniazdek elektrycznych, tworzenie sieci elektrycznych,, tworzenie instalacji tv/sat, wykonywanie przyłączy napowietrznych i ziemnych

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji i montażu domków modułowych, kontenerów i pawilonów, odpowiedzialność za przygotowanie i prawidłowy montaż elementów stalowych, praca wykonywana zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i instrukcjach technologicznych, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, prace warsztatowe

Oferowane stanowisko: Monter sieci zewnętrznych wod-kan

2/

5

Zakres obowiązków: – montaż sieci wodno-kanalizacyjnych;
– sporządzanie zapotrzebowania na materiały dla wykonania robót montażowych i naprawczych;
– wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w istniejących
sieciach wodociągowych.

Oferowane stanowisko: Operator koparki

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, odspajanie i przewożenie urobku, sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania.

Oferowane stanowisko: Operator koparki-ładowarki

Zakres obowiązków: – obsługa koparko-ładowarki;
– wykonywanie wykopów;
– wyrównywanie terenu.

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki/koparki/minikoparki

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów i wyrównywanie terenu pod instalacje wodne, sanitarne.

Oferowane stanowisko: Operator linii produkcyjnej PP

Zakres obowiązków: Udział w załadunku wyrobów końcowych dla odbiorcy, monitorowanie ilości, sprawdzanie okresowe gęstości wyrobu, mierzenie współcz. MFI dla PP plastometrem.

Oferowane stanowisko: Operator podestów ruchomych

Zakres obowiązków: Montaż płyt warstwowych z podnośnika, obsługa podestu ruchomego.

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu posiłków, pomoc w kuchni.

Oferowane stanowisko: Posadzkarz (monter wykładzin)

Zakres obowiązków: Przygotowywanie podłoża pod wylewki, przygotowywanie zapraw, szpachlowanie podłoża, szlifowanie posadzek,gruntowanie posadzek, wykonywanie wylewek samopoziomujących, montaż wykładzin, montaż listew przypodłogowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy

Zakres obowiązków: – Przyjmowanie korespondencji i potwierdzanie tego faktu
– Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej
– Nadawanie numerów korespondencji wychodzącej
– Obsługa urządzeń biurowych
– Odbieranie telefonów zewnętrznych i łączenie rozmów z poszczególnymi pracownikami Biura Inżyniera
– Systematyczna obsługa poczty e-mail Konsultanta
– Archiwizowanie korespondencji i dokumentów kontraktowych w tym wykonywanie kopii (scany) zgodnie z przyjętym systemem
– Wydawanie pism i dokumentów Wykonawcom, Zamawiającemu i stronom trzecim
– Przygotowanie pism i dokumentów do wysyłki za pośrednictwem poczty lub kuriera pakowanie, adresowanie, opłacenie, nadanie)
– Przyjmowanie wszystkich interesantów, informowanie ich o możliwościach załatwienia sprawy i skierowanie do właściwej osoby
– Dostarczanie Inżynierowi Kontraktu bieżącej korespondencji
– Przekazywanie zadekretowanych pism i dokumentów poszczególnym osobom
– Współpraca z personelem w zorganizowaniu Rad Budowy i innych spotkań
– Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura i jego wyposażenia technicznego
– Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, wydawanie towaru z magazynu (ekogroszek i inne paliwa stałe), fakturowanie towaru, dokonywanie zamówień.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac administracyjno biurowych (praca z dokumentacją)

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny do budowy infrastruktury teletechnicznej

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac narzędziami mechanicznymi i elektromechanicznymi przy budowie sieci teletechnicznej, czytanie map projektowych i lokalizacji kolizji z innymi mediami.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

5

Zakres obowiązków: Produkcja pokryć dachowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik restauracji

Zakres obowiązków: Praca w restauracji McDonalds, obsługa gości, przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardami restauracji.

Oferowane stanowisko: Pracownik serwisu opon

Zakres obowiązków: Wymiana opon, wyważanie, naprawa opon.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Sprzedaż i promowanie oferty Derkom w terenie, budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami, obsługa klientów zgodnie ze standardami Derkom, stałe uaktualnianie wiedzy o ofertach Derkom oraz rynku.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy – doradca klienta

Zakres obowiązków: Nawiązywanie, budowanie i utrzymywanie relacji z kontrahentami, budowanie własnej bazy sprzedażowej, obsługa zamówień, rozwój sprzedaży i realizacja planu sprzedażowego.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Przygotowywanie diagnozy psychologicznej, prowadzenie zajęć terapeutycznych, udzielanie pomocy psychologicznej, opracowywanie opinii.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Wsparcie psychologiczne, diagnozowanie rodzin i dzieci, prowadzenie poradnictwa i terapii.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Pomoc i wsparcie w pracy z dziećmi, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Oferowane stanowisko: Recepcjonista

Zakres obowiązków: Obsługa gości hotelowych.

Oferowane stanowisko: Referent do spraw obsługi transportu

Zakres obowiązków: Obsługa administracyjna transportu, wymiana dokumentów urzędowych w Polsce i Niemczech, wnioskowanie i pozyskiwanie pozwoleń na przejazdy pojazdów z ładunkiem ponadnormatywnym.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów metalowych

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości siedziby Zakładu Patomorfologii minimum cztery godziny dziennie.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta w sklepie spożywczo-przemysłowym.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca – kasjer

Zakres obowiązków: Praca w sklepie spożywczo przemysłowym, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w branży ogrodniczej

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż art ogrodniczych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: Kompletna, kulturalna i zgodna ze standardami firmy sprzedaż towarów oferowanych przez pracodawcę, przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie reszty, obsługa wyposażenia i urządzeń znajdujących się na stacji paliw, przygotowywanie towaru do sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej, rozpatrywanie reklamacji towarów i przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji.

Oferowane stanowisko: Szlifierz

4/

5

Zakres obowiązków: Czyszczenie i mycie części metalowych, konserwacja, przygotowywanie do dalszej obróbki elementów metalowych.

Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa

Zakres obowiązków: Szycie ubrań, porządkowanie towaru, układanie materiałow szwalniczych.

Oferowane stanowisko: Technik informatyk

Zakres obowiązków: Serwis i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego. Instalacja urządzeń biurowych u klienta.

Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej

Zakres obowiązków: Projektowanie, organizowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich – integracyjnych, zajęć sportowych, wycieczek, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

Oferowane stanowisko: Zastępca kierownika produkcji kanałów wentylacyjnych

Zakres obowiązków: Pomoc w obsłudze i realizacji zamówień

Oferowane stanowisko: Zawodowa rodzina zastępcza.

Zakres obowiązków: Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, dbanie o zdrowie dzieci, kształcenie i rozwój oraz zaspokajanie potrzeb, rozwój uzdolnień i zainteresowań, umożliwienie kontaktu z rodziną biologiczną, stworzenie poczucia bezpieczeństwa i zapewnienia traktowania z poszanowaniem godności dziecka, reprezentowanie dziecka i jego interesów, współpraca z Organizatorem Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Poprzedni artykułCzy trzeba będzie czegoś więcej niż tylko amatorskiego zainteresowania inwestycyjnego, aby spowodować, że Crypto wejdzie w 2023 roku w rynek byka?
Następny artykułCo to jest ubezpieczenie na życie i czy warto je posiadać?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments