631 metrów nowej ulicy

4
1336

Dzisiaj (4.04.2017) została podpisana umowa na budowę drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prostą w Zamościu.

Planowana budowa obejmuje budowę jezdni ulicy łączącej ul. Namysłowskiego z ul. Wyszyńskiego. Początek przebiegu trasy nowopowstałej ulicy (nowa ulica ma 631 metrów długości) i zaczyna się od skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ul. Namysłowskiego. Ulica jest przedłużeniem ulicy Namysłowskiego w kierunku torów, przekracza tor główny linii kolejowej Nr 72 przejazdem kolejowym kat. B i łączy się z ul. Prostą na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą po terenach należących kiedyś do Zakładu Odzieżowego Delia.  Ulica Prosta została przewidziana do przebudowy. Istniejące skrzyżowanie ulicy Prostej z ul. Wyszyńskiego zostało zaprojektowane jako skrzyżowanie typu rondo. Istniejąca ul. Infułacka zostanie przebudowana na odcinku od ul. Wesołej do skrzyżowania ul. Prostej z ul. Wyszyńskiego, zostanie włączona do projektowanego ronda. Na odcinku od skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Namysłowskiego do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą, po wschodniej stronie został zaprojektowany chodnik zaś po zachodniej stronie ciąg pieszo-rowerowy z dwukierunkową ścieżką rowerową. W istniejącej ul. Prostej zaprojektowany został ciąg pieszo-rowerowy z dwukierunkową ścieżką rowerową. W ramach budowy ulicy zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe na odcinku od torów linii kolejowej Nr 72 do skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Prostą.
Ponadto dokumentacja projektowa obejmuje budowę oświetlenia ulicznego nowopowstałej ulicy, budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teleinformatycznej dla światłowodu oraz przebudowę kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. Budowa drogi stworzy zrównoważone warunki poruszania się po ulicy wszystkim jej użytkownikom, zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Zamościu. Wartość inwestycji to 6 910 112.83 zł (brutto).
Data rozpoczęcia budowy to 19.04.2017r. a planowane zakończenie 31.08.2018r.

4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

Szkoda, że bez wiaduktu nad torami.

Anonimowo
Reply to  Anonimowo

Kolego wiadukty zarezerwowane są dla lublyyna.

Anonimowo

To nie lublyn. Oni mają monopol. Tam się je buduje nawet nad budą psa wojewody.

Anonimowo

A wiadukty świadczą o potędze i wielkości miasta???????