Przyłącz się do sieci

0
133

Prezydent Miasta Zamość  zaprasza do składania wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie miasta Zamość

 • Termin rozpoczęcia naboru składania wniosków 1 luty 2024 r.
 • Zakończenie naboru wniosków 16 luty 2024 r. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia
 • Beneficjenci: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
 • Miejsce i sposób składania wniosków: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Zamość, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
 • Koszty kwalifikowane realizowanego zadania to koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji tj. koszty: opracowania dokumentacji projektowej, zakupu materiałów, zakupu przepompowni ścieków, usługi wykonania przyłączenia oraz pomiarów geodezyjnych
 • Druki wzoru wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne są:

– na stronie internetowej:  www.umzamosc.bip.lubelskie.pl oraz  www.zamosc.pl

– w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość,

– w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość.

 • Do wniosku należy dołączyć:

 – kopię dokumentu potwierdzającego  uzyskanie warunków technicznych wykonania przyłącza, wydanych przez PGK Sp. z o. o. w Zamościu,

– dokumentację inwestycji określającą  jej zakres rzeczowo-finansowy np. kosztorys, oferta Wykonawcy,

Wysokość dofinansowania:

 • osoby fizyczne  – 60% kosztów kwalifikowanych wykonania zadania, ale nie więcej niż  5 000,00 zł brutto,
 • wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – 50%  kosztów kwalifikowanych wykonania zadania, ale nie więcej niż 3 000,00 zł brutto
 • Rozpoczęcie realizacji inwestycji może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Beneficjent ma 90 dni od podpisania umowy na realizację zadania
 • Rozliczenie zadania: po zakończeniu inwestycji Beneficjent ma obowiązek rozliczenia udzielonej dotacji poprzez złożenie wniosku o rozliczenie dotacji
 • Dodatkowe informacje: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość, tel. 84 677 24 32.
Poprzedni artykułBus dla druhów
Następny artykułBolt wjechał do Zamościa
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments