O wysokości swoich diet i przeprowadzce I LO będą dyskutować radni na poniedziałkowej Sesji Rady Miasta

0
113

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LXIV Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu 2023 roku.
 8. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za II kwartał 2023 roku.
 9. Informacja dotycząca sytuacji ekonomicznej jednoosobowych spółek Miasta Zamość za 2022 r.,
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Miasta Zamość,

2) rozpatrzenia petycji dotyczącej umieszczenia na Skwerze im. Stefana Sendłaka, na Osiedlu Planty, obelisku upamiętniającego uczestników zrywu wolnościowego w Zamościu i regionie Zamojskim, będącego zalążkiem związku zawodowego „Solidarność”,

3) zarządzenia wyborów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla Planty,

4) powołania Zespołu do przygotowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,

5) uchylenia uchwały nr XIX/330/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

6) przyjęcia założeń do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2024 rok,

7) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, na terenie miasta Zamość,

8) zmiany uchwały nr LVII/783/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.,

9) zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,

10) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu,

11) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

12) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Zamość

Zdjęcie: archiwum NKZ

zamosc gb21c59dfd 1920 O wysokości swoich diet i przeprowadzce I LO będą dyskutować radni na poniedziałkowej Sesji Rady Miasta

Poprzedni artykułZderzenie skutera z dostawczym Mercedesem
Następny artykułTragedia w Rudnie. Przejechał po leżącym 61-letnim rowerzyście
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments