Przypomnienie informacji na temat Karty Zamościanina. Publikujemy system zniżek

0
395

Program „Karta Zamościanina” skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Zamość, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Programu „Karta Zamościanina”. Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Zamościu oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym Miasto Zamość jako miejsce zamieszkania. W Programie mogą uczestniczyć dzieci (wówczas wniosek o wydanie karty składa rodzic lub opiekun prawny).

Wniosek o wydanie Karty składa się w formie papierowej (do pobrania ze strony) w Urzędzie Miasta Zamość przy ul. Rynek Wielki 13 – Biuro Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku składanego w formie papierowej należy dołączyć kserokopię jednego z następujących aktualnych dokumentów:

  • pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Zamościu poświadczającą rozliczenie podatku;
  • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną, na której znajduje się wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem UPO. W przypadku braku na pierwszej stronie PIT-u numeru, o którym mowa powyżej niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Zamościu lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Zamościu.

W przypadku mieszkańca wnioskującego o wydanie Karty dla dziecka do wniosku należy dodatkowo dołączyć ksero/skan aktualnej legitymacji szkolnej (w przypadku dziecka objętego obowiązkiem szkolnym), ksero/skan legitymacji studenckiej (do 26 roku życia), w przypadku rodzin zastępczych – ksero/skan postanowienia sądu, w przypadku rodzinnych domów dziecka – ksero/skan postanowienia sądu.

Karta wydawana jest bezpłatnie. Odbiór Karty następuje osobiście za okazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy. Karta wydawana jest imiennie i może być użytkowana tylko przez osobę, której została wydana. Jest ważna z dowodem osobistym, a w przypadku dzieci i młodzieży z legitymacją szkolną/studencką. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje też żadnej formy płatności.

Wnioski o przyznanie karty mieszkańcy będą mogli składać w Biurze Obsługi Interesanta od 3 kwietnia. Odbiór karty po uprzednim umówieniu się w Biurze Obsługi Interesanta. Termin wydania karty do 30 dni od dnia złożenia wniosku

SYSTEM ZNIŻEK DLA POSIADACZY KARTY ZAMOŚCIANINA:

1. Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (kryta pływalnia, siłownia, lodowisko) – uprawnia do:

– 10% zniżki na zakup biletów normalnych 1-godzinnych oraz biletów normalnych bez limitu czasu na korzystanie z basenu

– 10% zniżki na zakup biletów jednorazowych na siłownię

– 10% zniżki na zakup biletów normalnych na lodowisko.

Rabat ten nie może łączyć się z innymi zniżkami (np. Karta Dużej Rodziny, Zamojska Karta Seniora). Karta Zamościanina jest kartą imienną. Posiadacz karty zobowiązany jest do okazywania jej wraz z dokumentem tożsamości,

2. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu – uprawnia do zniżki na bilet do kina w wysokości 10% od ceny regularnej. Karta nie uprawnia do zniżek w przypadku zakupów on-line, na seanse i wydarzenia specjalne oraz nie łączy się z promocją tanich wtorków oraz z Kartą Dużej Rodziny, promocją biletów rodzinnych. Karta Zamościanina jest kartą imienną. Posiadacz karty zobowiązany jest do okazywania jej wraz z dokumentem tożsamości,

3. Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu – uprawnia do zniżki na bilet normalny oraz ulgowy w wysokości 10%. Zniżka ta nie łączy się z innymi. Karta Zamościanina jest kartą imienną. Posiadacz karty zobowiązany jest do okazywania jej wraz z dokumentem tożsamości,

4. Zamojski Dom Kultury – uprawnia do zniżki 10% od obowiązujących cen biletów normalnych na przedsięwzięcia własne Zamojskiego Domu Kultury oznaczone Kartą Mieszkańca. W przypadku wydarzeń, których organizatorem nie jest Zamojski Dom Kultury zniżki objęte programem nie obowiązują.

– 10% zniżki na zakup Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego.

Zniżki objęte Kartą Zamościanina, Zamojską Kartą Seniora, Kartą Dużej Rodziny nie sumują się,

5. Muzeum Zamojskie w Zamościu – uprawnia do 5% zniżki. Mieszkańcy mogą korzystać z innych ulg, jeśli chodzi o wstęp do muzeum. Zamojska Karta Seniora, dzień wolnego wstępu do muzeum (ustawowo 1 dzień w tygodniu), Karta Dużej Rodziny, dzieci do lat 7. wchodzą bezpłatnie. Zniżki te nie sumują się.

6.PANACEA STUDIO (ul. Lwowska 10) – uprawnia do 20% zniżki na wszystkie usługi gabinetu odnowy biologicznej z kategorii ZDROWIE URODA RELAX.  

7. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI “LOKUM” ROBERT PIKUS – uprawnia do 20% zniżki na usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości oraz 20% zniżki na usługi wykonywania świadectwa energetycznego. 

8.GALERIA ZAKAMARKI SZTUKI Mariusz Sagadyn – uprawnia do 20 % zniżki na cały asortyment

9. Roztoczańskie Muzeum PRL w Zamościu (ul. Weteranów 6) – uprawnia do zakupu biletu ulgowego  na zwiedzanie muzeum.

Źródło: UM Zamość

7302b Przypomnienie informacji na temat Karty Zamościanina. Publikujemy system zniżek

 

 

 

Poprzedni artykułWyjątkowy talent chemiczny z I LO w Zamościu
Następny artykuł8. Festiwal Żywności wolnej od GMO, prosto od rolnika, już w maju
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments