Do 31 stycznia należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

0
150

Prezydent Zamościa przypomina przedsiębiorcom, którzy na terenie miasta prowadzą sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych, o obowiązku złożenia w Urzędzie Miasta Zamość oświadczenia o wartości sprzedanych w roku 2022 napojów alkoholowych oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń. Oświadczenie trzeba wnieść w ustawowym terminie tj. do dnia 31 stycznia 2023 r. Można je złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość (parter Ratusza), gdzie również można otrzymać odpowiednie druki, a później odebrać wyliczenie opłat.

Taki sam termin – 31 stycznia – dotyczy uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata, o której mowa z reguły wnoszona jest w trzech równych ratach – w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata jest proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia i wówczas nie jest rozkładana na raty.

W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lub nieuiszczenia raty przedsiębiorca ma kolejne 30 dni na dopełnienie tego obowiązku. Ale nie za darmo – jeżeli chce utrzymać zezwolenie musi dodatkowo zapłacić „karę” w wysokości 30 procent opłaty rocznej za nieterminowe złożenie oświadczenia, dodatkowo taką samą karę poniesie za nieuiszczenie w terminie I raty opłaty.

Niedochowanie dodatkowego 30-dniowego terminu rodzi już bardzo poważne konsekwencje – zezwolenie wygasa z mocy prawa. W dodatku taki przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Przepisy ustawy nie pozwalają prezydentowi ani odstąpić od nałożenia na „spóźnialskich” karnej opłaty, ani zmniejszyć jej czy nawet rozłożyć na raty. Dlatego osoby posiadające zezwolenia na sprzedaż alkoholu muszą szczególnie dbać o dochowanie terminów i rzetelne wypełnienie oświadczeń. W przypadku przedstawienia w oświadczeniu fałszywych danych prezydent cofa przedsiębiorcy zezwolenie. Z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia taka osoba może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Na koniec bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców – stawki opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu już od kilkunastu lat nie zmieniały się i w tym roku także nie wzrosną.

Zdjęcie: źródło Pixabay

Poprzedni artykułO co trzeba zadbać jako alergik?
Następny artykułGdzie nad morze z dziećmi na Święta Wielkanocne?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments