Etaty do wzięcia – oferty pracy z PUP

0
953

Etaty do wzięcia – PUP dysponuje wieloma ofertami pracy:

       Oferowane stanowisko: Asystentka/higienistka stomatologiczna                                                     

       Zakres obowiązków: Przygotowanie gabinetu i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi, czynne asystowanie podczas zabiegu – przygotowanie oraz podawanie narzędzi i leków.            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Brukarz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Pomoc przy układaniu kostki brukowej oraz mycie wykonanej podbudowy po ułożeniu nawierzchni brukowej. Praca na terenie woj. lubelskiego.                                                         

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Cieśla szalunkowy                                                                          

       Zakres obowiązków: Szalowanie słupków, schodów, zbrojeń.                                                         

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Cukiernik                                                                                  

       Zakres obowiązków: Wykonywanie czekolad, pieczenie ciast, dekorowanie czekolad.                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Doradca klienta w salonie drzwi i podłogi                                                  

       Zakres obowiązków: Sprzedaż drzwi, paneli, farb, list oraz produktów wykończeniowych.                            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Dozorca                                                                                    

       Zakres obowiązków: – naprawa sprzętów, urządzeń, zabawek;                                                        

       – prace remontowe;                                                                                               

       – obsługa kotła gazowego;                                                                                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Elektryk                                                                                   

       Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sparowanie kabli  światłowodowych                                                                                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Elektryk/monter instalacji elektrycznych                                                   

       Zakres obowiązków: – podłączanie i naprawa włączników, przełączników elektrycznych, gniazd wtykowych i oświetlenia;                                                                                                     

       – przyłączanie kabli do rozdzielni oraz urządzeń przemysłowych;                                                  

       – rozprowadzanie kabli, przycinanie i wykańczanie okablowania, montowanie szaf sterowniczych;                    

       – wykonywanie pomiarów elektrycznych, konserwacja, renowacja oraz montaż urządzeń sterowniczych;                 

       – inne zadania zlecone                                                                                           

       Praca na terenie pow. zamojskiego                                                                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Fakturzystka                                                                               

       Zakres obowiązków: Wystawianie i korygowanie faktur. Obsługa klienta (przyjmowanie interesantów).                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta                                                                             

       Zakres obowiązków: Rehabilitacja pacjentów dorosłych oraz dzieci.                                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Fryzjer                                                                                    

       Zakres obowiązków: Koloryzacja, strzyżenie, wpięcia okolicznościowe.                                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Główny księgowy                                                                            

       Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z  nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie  protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego,  opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji  zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.                            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Główny księgowy                                                                            

       Zakres obowiązków: Obsługa finansowo-ksiegowa Pogotowia Opiekuńczego. Sporządzanie planów i sprawozdań.          

       Prowadzenie dokumentacji płacowo-kadrowych.                                                                      

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Higienistka stomatologiczna/asystentka stomatologiczna                                     

       Zakres obowiązków: Praca w gabinecie stomatologicznym, Profilaktyka stomatologiczna. Prowadzenie dokuentacji, obsługa recepcji.                                                                                   

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Hydraulik                                                                                  

       Zakres obowiązków: Wykrywanie i usuwanie stwierdzonych wad działania instalacji wodno-kanalizacyjnej.            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Hydraulik                                                                                  

       Zakres obowiązków: – montaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania;                    

       – inne zadania zlecone                                                                                           

       Praca na terenie pow. zamojskiego                                                                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT                                                        

       Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kamieniarz                                                                                 

       Zakres obowiązków: Obsługa maszyn kamieniarskich oraz montaż elementów kamiennych.                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kamieniarz                                                                                 

       Zakres obowiązków: Obsługa maszyn kamieniarskich oraz montaż elementów kamiennych.                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kasjer                                                                                     

       Zakres obowiązków: Praca na kasie: obsługa klientów, sprzedaż produktów, tworzenie raportów kasowych, liczenie gotówki.                                                                                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca                                                                        

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż artykułów spożywczo – przemysłowych.                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca                                                                          

       Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca                                                                          

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta w sklepie                                                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kelner                                                                                     

       Zakres obowiązków: Obsługa gości, przygotowanie i wydawanie zamówień.                                            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca                                                                                   

       Zakres obowiązków: Rozwożenie pieczywa.                                                                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton                          

       Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu. 

Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).                                                                    

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu                                                                          

       Zakres obowiązków: Kierowanie autobusem, sprzedaż biletów, przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie UE (naczepy typu firanka)                                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na terenie UE  Polska-Niemcy-Szwajcaria z dłuższymi pauzami w domu, powtarzające się miejsca załadunku i rozładunku.                                                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego                                                             

       Zakres obowiązków: Trasnoport towarów przy budowie dróg.                                                         

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym                        

       Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym                        

       Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie kraju.                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego                                                             

       Zakres obowiązków: Transport towarów po UE praca w systemie 4/1 lub inny                                         

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierownik gospodarczy                                                                      

       Zakres obowiązków:

 1. Organizacja, nadzór, kontrola i ocena pracy pracowników obsługi, określenie ich zadań i zakresu odpowiedzialności w formie zakresów czynności; 

 2. Systematyczne przeglądy wszystkich pomieszczeń szkolnych oraz terenu przyległego do budynków szkoły pod kątem sprawności techniczno-eksploatacyjnej, zabezpieczenia majątku szkolnego z uwzględnieniem przepisów bhp oraz ładu i porządku;  

 3. Prowadzenie książki obiektu budowlanego;

 4. Planowanie wydatków związanych z obsługą techniczno-eksploatacyjną szkoły;

 5. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych, dokonywanie zakupu: materiałów, wyposażenia w pomoce i sprzęt, prowadzenie bieżących remontów;

 6. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków oraz zabezpieczenia majątku szkolnego;

 7. Przygotowanie planów remontów bieżących i kapitalnych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, oraz  dokonywanie odbioru wykonanych prac; 

 8. Prowadzenie książki remontów budynków szkolnych oraz sprzętu; 

 9. Sporządzanie sprawozdań wg. obowiązujących przepisów;

 10. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania majątkiem szkoły (umowy najmu);

 11. Prowadzenie ewidencji majątku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 12. Wykonywanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 13. Ścisła współpraca z działem Księgowości i Kadr;  

 14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.                                               

                                                                                                                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kierownik sklepu                                                                           

       Zakres obowiązków: Kierowanie zespołem, zatrudnianie pracowników. Prowadzenie rozmów handlowych,  realizacja planów sprzedażowych, komunikacja audio z klientemi.                                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Konserwator powierzchni płaskich                                                           

       Zakres obowiązków: Bieżące utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz ciągach komunikacyjnych.                                                                                    

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Konstruktor technolog                                                                      

       Zakres obowiązków: Realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym.                                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kosmetyczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja brwi i ciała, pedicure.                                                                                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kosmetyczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Manicure, stylizacja paznokci – przedłużenie paznokci, pedicure, obsługa recepcji, utrzymanie w czystości stanowiska pracy.                                                                         

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kosmetyczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych w salonie. Praca na samodzielnym stanowisku.               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Księgowy                                                                                   

       Zakres obowiązków: – księgowanie dokumentów magazynowych, uzgadnianie stanów i kont magazynowych;                

       – czuwanie nad obrotem magazynowym;                                                                              

       – rozliczanie inwentaryzacji;                                                                                    

       – comiesięczne uzgadnianie kont księgowych;                                                                      

       – weryfikacja i ksiegowanie faktur sprzedażowych, kosztowych;                                                    

       – monitoring aktualnych zmian w przepisach oraz interpretacja prawa podatkowego                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kucharz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Przygotowywanie dań, obsługa maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, przygotowywanie półproduktów kulinarnych, dbanie o czystość i porządek na stanowisku, przyjmowanie dostaw produktów.             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kucharz                                                                                    

       Zakres obowiązków: – przygotowywanie potraw wg receptury;                                                        

       – dbanie o powierzony sprzęt;                                                                                    

       – dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy                                                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Kwalifikowany pracownik ochrony                                                            

       Zakres obowiązków: Patrolowanie terenu budowy.                                                                   

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Lekarz-stomatolog                                                                          

       Zakres obowiązków: Obsługa stomatologiczna pacjentów.                                                            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Lektor języka hiszpańskiego                                                                

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Lektor języka niemieckiego                                                                 

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Lektor języka włoskiego                                                                    

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Magazynier                                                                                 

       Zakres obowiązków: Składowanie produktów i przechowywanie w pojemnikach, prace magazynowe                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Magazynier                                                                                 

       Zakres obowiązków: – rozładunek towaru;                                                                          

       – weryfikacja zgodności towaru z dokumentami;                                                                    

       – umieszczanie towaru na regałach;                                                                               

       – dbanie o porządek na magazynie                                                                                 

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Mechanik                                                                                   

       Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawy serwisowe oraz gwarancyjne.                                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy                                                                       

       Zakres obowiązków: Naprawa pojazdów samochodowych.                                                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy/elektromechanik samochodowy                                           

       Zakres obowiązków: – naprawy mechaniczne pojazdów;                                                               

       – naprawy elektromechaniczne pojazdów;                                                                           

       – współpraca z recepcją serwisu                                                                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych                                              

       Zakres obowiązków: Obsługa pojzdów ciężarowych oraz dostawczych. Obsługa montażownicy TIR. Dbanie o  maszyny i stan techniczny pojazdów.                                                                              

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji stalowych                                                               

       Zakres obowiązków: Montaż i składanie ciętych elementów według rysunku technicznego.                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Monter mebli                                                                               

       Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach  docelowych                                                                                                      

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka niemieckiego                                                             

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć lekcyjnych.                                                                 

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel matematyki                                                                      

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z matematyki                                                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych               

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych                           

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych                      

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych                                                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa                               

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania  i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych                                                              

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik                               

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych                                                                      

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane                                  

       Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa                                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający                                                                    

       Zakres obowiązków: Praca z dziećmi z afazją.                                                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowawca przedszkola                                                          

       Zakres obowiązków: Praca z dziećmi, prowadzenie zajęć edukacyjnych.                                              

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Operator maszyn                                                                            

       Zakres obowiązków: Obsługa oraz konserwacja maszyn i urządzeń leśnych takich jak:                                

       – mulczer leśny,                                                                                                 

       – trymer leśny,                                                                                                  

       – piła spalinowa.                                                                                                

       Praca na terenie pow. zamojskiego.                                                                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Operator maszyn do obróbki drewna                                                          

       Zakres obowiązków: Pozyskiwanie tarcicy, obsługa maszyn do obróbki drewna.                                       

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Operator maszyn do obróbki drewna                                                          

       Zakres obowiązków: Pozyskiwanie tarcicy, obsługa maszyn do obróbki drewna.                                       

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Operator procesów załadunkowych/rozładunkowych                                             

       Zakres obowiązków: Obsługa wagi samochodowej. Raportowanie.                                                      

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Operator urządzeń do produkcji wkładek ortopedycznych                                      

       Zakres obowiązków: Obsługa zestawu urządzeń do produkcji wkładek ortopedycznych, utrzymanie urządzenia w czystości.                                                                                                       

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Operator wypalarki plazmowej                                                               

       Zakres obowiązków: Cięcie detali na wypalarce, prowadzenie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urzadzenia, dobre wykorzystanie materiałów produkcyjnych podczas palenia detali                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Operator wytwórni betonu                                                                   

       Zakres obowiązków: Obsługa węzła betoniarskiego, nadzór nad stanem technicznym maszyn, nadzór nad dokumentacją dostaw, współpraca z zespołem technologii.                                                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Opiekunka w żłobku                                                                         

       Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi do lat 3.                                                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Piekarz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Praca przy wypieku pieczywa.                                                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pielęgniarka                                                                               

       Zakres obowiązków: Praca w POZ w przychodni.                                                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pomoc administracyjna                                                                      

       Zakres obowiązków: Zakupy artykułów, spożywczych, materiałów do produkcji rolnej, zakup cześci zamiennych do maszyn i urządzeń, części motoryzacyjnych. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego w produkcji rolnej. Rozliczanie paliwa rolniczego, sporządzanie deklaracji podatku gruntowego oraz podatku od nieruchomości. Współpraca ARiMR, ARR, nadzór nad organizacją prac polowych.           

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna                                                                             

       Zakres obowiązków: Przygotowywanie surowców do produkcji posiłków, przygotowywanie posiłków, utrzymanie czystości.                                                                                                       

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna                                                                             

       Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków z produktów i półproduktów, utrzymywanie czystości na stanowisku pracy.                                                                                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pomoc mechanika                                                                            

       Zakres obowiązków: Pomoc w bieżącej naprawie pojazdów samochodowych.                                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pomoc/asystent fryzjera                                                                    

       Zakres obowiązków: Pomoc w wykonywaniu zabiegów fryzjerskich                                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pomocnik elektryka                                                                         

       Zakres obowiązków: – montaż instalacji elektrycznych;                                                            

       – prowadzenie nowych oraz wymiana starych przewodów elektrycznych;                                               

       – proste prace montażowe;                                                                                        

       – wykonywanie przewiertów, przebić;                                                                              

       – inne zadania zlecone.                                                                                          

       Praca na terenie pow. zamojskiego                                                                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy                                                                          

       Zakres obowiązków: Call center, telefoniczna obsługa klienta, marketing, posty, social media.                    

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny                                                                         

       Zakres obowiązków: Pomoc przy wycince drzew, rozdrabnianie gałęzi, prace porządkowe. Praca na terenie pow. zamojskiego.                                                                                                    

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony                                                                          

       Zakres obowiązków: Dbanie o bezpieczeństwo pracowników i klientów, obsługa monitoringu.                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji                                                                        

       Zakres obowiązków: Realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym.                                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Pracownik punktu skupu złomu                                                               

       Zakres obowiązków: Segregacja, rozbiórka metali kolorowych i złomu. Transport złomu.                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy                                                                    

       Zakres obowiązków: Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym, budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie), przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych, praca stała w siedzibie naszej spółki w Zamościu oraz minimum jeden w miesiącu kilkudniowy wyjazd służbowy.                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Przedstawiciel medyczny                                                                    

       Zakres obowiązków: Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym, budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie), przygotowywanie ofert  handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych, praca stała w siedzibie naszej spółki w Zamościu oraz minimum jeden w miesiącu kilkudniowy wyjazd służbowy.                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Rewident taboru                                                                            

       Zakres obowiązków: Dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów, obserwacja przyjeżdżających  pociągów, jeżeli wynika z post. regulaminu technicznego posterunku rewizji technicznej; kwalifikacja wagonów do przewozów specjalnych i do napraw; dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w rewidowanym taborze; odbiór wagonów pod względem technicznym od klientów na wyznaczonych punktach obsługi; sporządzanie protokołów uszkodzenia wagonu i innej wymaganej dokumentacji.                                       

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany                                                                         

       Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie Zamościa                                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy                                                                       

       Zakres obowiązków: prace społecznie użyteczne                                                                    

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sanitariusz                                                                                

       Zakres obowiązków: Wykonywanie czynności pomocniczych przy przewożeniu chorych, zmianie pozycji, czynnościach higienicznych pacjenta. Pomoc w transporcie pacjentów do pracowni diagnostycznych Szpitala,   zabezpieczenie odzieży pacjentów do pracowni hospitalizowanych zgodnie z procedurą. Transport materiałów biologicznych do laboratorium, przynoszenie wyników badań z pracowni diagnostycznych szpitala, czuwanie          nad bezpieczeństwem chorych.                                                                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Spawacz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej                                                                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Spawacz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji metalowych ze stali nierdzewnej oraz czarnej.                            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Spawacz                                                                                    

       Zakres obowiązków: Przygotowywanie elementów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonywanie  operacji spawania różnymi technikami wg dokumentacji technicznej, obsługa i konserwacja urządzeń do spawania.                                                                                                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Specjalista – główny mechanik                                                              

       Zakres obowiązków: Obsługa, naprawa i wykonywanie prac obrabiarskich typu: tokarki, szlifierki do wałków,  otworów, płaszczyzn i narzędzi, wiertarki promieniowe, wytaczarki, strugarki bramowe, frezerki pionowe i  poziome, frezerki obwiedniowe, dłutownica Fellowsa.                                                              

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Spedytor                                                                                   

       Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.                                                                 

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Spedytor                                                                                   

       Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.                                                                 

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzątaczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie powierzchni płaskich).                                                                                                       

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzątaczka                                                                                

       Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na terenie obiektu dydaktycznego i zewnątrz.                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta.                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: – obsługa klienta małej gastronomii;                                                          

       – monitorowanie;                                                                                                 

       – zarządzanie obrotem towarów                                                                                    

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: – obsługa klientów bezpośrednich,                                                             

       – profesjonalne doradztwo odnośnie doboru części zamiennych i sprzedaż produktów SIPMA,                          

       – obsługa sklepu internetowego,                                                                                  

       – realizacja planów sprzedażowych,                                                                               

       – obieg dokumentacji sprzedażowej,                                                                               

       – promowanie produktów i części zamiennych,                                                                      

       – ścisła współpraca z działem logistyki, produkcją i serwisem                                                    

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: Obsługa kas fiskalnych, terminali, wag spożywczych, obsługa klienta.                          

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta, pomoc w wyborze towaru, utrzymanie czystości w miejscu pracy.                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca dział budowlany                                                                 

       Zakres obowiązków: Układanie towaru na regałach i paletach za pomocą wózka, dbanie o ekspozycje towaru, sprzedaż artykułów budowlanych.                                                                                  

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca dział elektryczny i oświetlenia                                                 

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta na dziale elektryki i oświetlenia, dbanie o asortyment, ekspozycja zamówienia towaru.                                                                                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca dział ogrodu                                                                    

       Zakres obowiązków: Przyjmowanie, ekspozycja towaru, dbanie o towar, sprzedaż i obsługa klienta                   

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw                                                                 

       Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw oraz art. spożywczo przemysłowych.                                             

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym                                                              

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta na stoisku mięsnym                                                            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca sala sprzedaży                                                                  

       Zakres obowiązków: Sprzedaż, dbanie o ekspozycje, przyjmowanie towaru i układanie na półce, dbanie o  czystość sali sprzedaży, raportowanie braków.                                                                    

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw                                                                  

       Zakres obowiązków: Sprzedaż towarów, rozliczanie transakcji, obsługa wyposażenia i urządzeń znajdujących się na stacji paliw, przygotowywanie towaru do sprzedaży, rozpatrywanie reklamacji towarów i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.                                                                                      

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw                                                                  

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta na stacji paliw, sprzedaż towarów.                                            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Sprzedawca/Doradca klienta                                                                 

                                                                                                                        

       Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.                                       

                                                                                                                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Stolarz meblowy                                                                            

       Zakres obowiązków: Montaż mebli u klienta, cięcie na pile, oklejanie elementów, montaż mebli na produkcji.       

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Szlifierz                                                                                  

       Zakres obowiązków: Obróbka stali nierdzewnej urządzeniai typu szlifierka kątowa, pasowa i inne maszyny szlifierskie. Obróbka powierzchni metali.                                                                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Szpachlarz                                                                                 

       Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju.                            

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa                                                                         

       Zakres obowiązków: Szycie ubrań, porządkowanie towaru, układanie materiałow szwalniczych.                        

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa                                                                         

       Zakres obowiązków: Szycie odzieży.                                                                               

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Ślusarz narzędziowy                                                                        

       Zakres obowiązków: – samodzielne wykonywanie wykrojników, tłoczników zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną        

       – konserwacja i naprawa wykrojnikw, tłoczników;                                                                  

       – sporządzanie zapotrzebowania na części zamienne;                                                               

       – samodzielna obsługa tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki do płaszczyzn, szlifierki do otwarów i wałków;                                                                                                          

       – wykonywanie operacji tokarskich, wiertarskich na detalach zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną.                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Technik/pomocnik technika/monter instalacji                                                

       Zakres obowiązków: Praca w serwisie mobilnym przy instalacjach i systemach zabezpieczenia przeciwpożarowego                                                                                                

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej                                          

       Zakres obowiązków: Projektowanie, organizowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich – integracyjnych, zajęć sportowych, wycieczek, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.                                                                                     

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Wychowawca                                                                                 

       Zakres obowiązków: Opieka, wychowanie młodzieży w okresie pobierania nauki.                                      

       ———————————————————————————————————-       

       Oferowane stanowisko: Zastępca kierownika sklepu d/s sali sprzedaży i kontroli obiegu dokumentów                 

       Zakres obowiązków: Przyjmowanie i weryfikacja faktur zakupowych, wystawianie faktur sprzedażowych i hurtowych. Tworzenie i kontrola nad obiegiem dokumentw księgowych.                                               

       ———————————————————————————————————-                                                                                                                                                                                                              

Poprzedni artykułAkordeoniści światowej sławy na zamojskiej scenie
Następny artykułJedz zdrowo – Festiwal żywności
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments