Minister Edukacji i Nauki nadał statut Akademii Zamojskiej

0
131

We wtorek, 14 września br. podczas uroczystości zorganizowanej w gmachu MEiN Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył dokument nadania pierwszego statutu Akademii Zamojskiej na ręce Rektora Akademii Pawła Skrzydlewskiego

– Dziś mamy wielki dzień. Jako minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki jestem wdzięczny parlamentarzystom za nadanie mi kompetencji nadania nowego statutu Akademii Zamojskiej, co czynię z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością – powiedział Szef MEiN.

Podczas wystąpienia minister zwrócił także uwagę na konieczność wzmocnienia ośrodków naukowych.

– To wielka szansa dla ośrodka naukowego jakim jest Zamość. Wracamy do wielkiej świetności #AkademiaZamojska, która tak pięknie służyła, kiedy była jedną z 3 uczelni wyższych w XVII w. Potrzeba nam wzmocnienia tych ośrodków naukowych, szczególnie w takich miejscach jak Zamość, bo są ogromne potrzeby edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki na rynku polskim. Jedną z tych potrzeb jest kształcenie na kierunkach medycznych. Słyszymy, że jedną z bolączek systemu zdrowia są braki kadrowe – zaznaczył minister.

Akademia Zamojska 

Akademia Zamojska to uczelnia publiczna, która została utworzona 1 września 2021 r. z Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o utworzeniu Akademii Zamojskiej (Dz. U. poz. 1494).

Pierwszego Rektora Akademii – Pana prof. Pawła Skrzydlewskiego – Minister powołał na okres do końca kadencji rozpoczętej 1 września 2020 r., tj. do 31 sierpnia 2024 r.

Akademia Zamojska zgodnie z założeniem będzie łączyć tradycję z nowoczesną edukacją i patriotycznym wychowaniem. Władzom uczelni zależy na tym, aby odbywające się w niej kształcenie dokonywało się w oparciu o naukę historii, pogłębione studia humanistyczne i społeczne, tworzone w duchu realizmu filozoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji narodowej, a także o rozwój dyscyplin naukowych takich jak: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, nauki rolnicze.

źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki/ www.gov.pl

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments