Sporo nowych ofert pracy w Zamościu i regionie

0
270

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Oferowane stanowisko: Architekt wnętrz

Zakres obowiązków: prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
– opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
– opracowywanie koncepcji plastycznej;
– podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
– zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
– zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
– zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
– podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
– wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
– projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
– prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
– koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
– wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
– nadzór nad innymi pracownikami.- wykonywanie bieżących poleceń przełożonego

Oferowane stanowisko: Asystent inspektora nadzoru branży budowlanej

Zakres obowiązków: – pomoc przy sprawowaniu nadzoru nad robotami drogowymi przy realizacji inwestycji prowadzonej przez spółkę,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac,
– uczestnictwo w naradach technicznych odbiorach i kontrolach,
– prowadzenie korespondencji z wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta

Zakres obowiązków: Uzgodnienia przebiegu sieci sanitarnych, obsługa urządzeń biurowych i programów wspomagających projektowanie.

Oferowane stanowisko: Asystent Projektanta branży drogowej

Zakres obowiązków: – wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
 weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
 reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 koordynowanie projektów,
 terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
 wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Asystent projektanta branży drogowej

Zakres obowiązków: – pomoc przy wykonywaniu opracowań, koncepcji programowo-przestrzennch, projektów budowlanych i wykonawczych,
-pomoc przy weryfikacji dokumentacji kontraktowej,
-reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
-pomoc przy koordynowaniu projektów,
-terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynacje pracy pozostałych członków personelu,
-wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść pracodawcy

Oferowane stanowisko: Asystenta projektanta branży sanitarnej

Zakres obowiązków: -wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
-kierowanie zespołem projektowym,
-reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
-koordynowanie projektów,
-terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
-opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem,

Oferowane stanowisko: Barista

Zakres obowiązków: Przygotowywanie kaw, pomoc w kawiarni.

Oferowane stanowisko: Barman

Zakres obowiązków: Serwowanie napojów i podawanie posiłków w restauracji. 

Oferowane stanowisko: Barman/kelner

Zakres obowiązków: Obsługa baru. Praca w weekendy.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych na sprzęcie wojskowym, usuwanie usterek, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji z utrzymania sprawności sprzętu jednostki oraz dokumentacji fotograficznej z opisem włącznie, przygotowanie obiektu do prowadzenia szkoleń, prowadzenie korespondencji

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Wypiek ciastek drożdżówek i pączków.

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale budowlanym

Oferowane stanowisko: Elektromonter

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac elektroinstalacyjnych. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków: Obsługa pacjenta korzystającego z zabiegów rehabilitacyjnych.

Oferowane stanowisko: Florysta-sprzedawca

Zakres obowiązków: Układanie( komponowanie) bukietów, wiązanek kwiatowych, obsługa klienta tj. obsługa sprzedażowa.

Oferowane stanowisko: Frezer – tokarz

Zakres obowiązków: Obróbka skrawaniem, obsługa frezerki i tokarki konwencjonalnej

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie i modelowanie włosów.

Oferowane stanowisko: Fryzjer męski

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Pełna księgowość w administracji publicznej

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Wykrywanie i usuwanie stwierdzonych wad działania instalacji wodno-kanalizacyjnej, usuwanie przecieków sieci wodociagowej.

Oferowane stanowisko: Inspektor ds. społeczno-kulturalnych, administracyjnych i samorządu

Zakres obowiązków: Organizacja i prowadzenie różnych form działalności społeczno-kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prace biurowe.

Oferowane stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres obowiązków: – sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjno -budowlanymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
– kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy,
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
– kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach.
– prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym
– przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
– analiza dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
– sprawdzanie kompletności dokumentów przedstawianych przez wykonawcę na każdym etapie realizacji zadań,
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kon..-bud.
– uczestnictwo w naradach roboczych na budowie,
– kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz zawartą umową,
– kontrola finansowa inwestycji oraz kontrola zawartych umów podwykonawczych,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– sporządzanie sprawozdań, analiz, notatek i informacji dotyczących realizowanych zadań.
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– pomoc przyprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem drogowym;
– lokalizowanie i korygowanie błędów i niedokładności wykonawczych;
– pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy;
– utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, istotnych dla budownictwa;
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

Oferowane stanowisko: Inspektor sanitarny

Zakres obowiązków: Nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi, przeglądy stanu technicznego budynków.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Inżynier branży elektrycznej

Zakres obowiązków: Przygotowanie kosztorysów ofertowych i projektów branży elektrycznej, analiza dokumentacji technicznej, analiza przedmiarów, sporządzanie dokumentacji budowlanej branży elektrycznej

Oferowane stanowisko: Inżynier budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie i organizacja budowy, zarządzanie pracą podległych brygad, przygotowanie dokumentów wewnętrznych

Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg

Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa baru i klienta w restauracji. Praca w weekendy Piwiarnia “WARKA”.

Oferowane stanowisko: Kelner/ka

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Dowóz towarów

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Przewóz osób na terenie RP i UE trasy stałe oraz turystyczne.

Oferowane stanowisko: Kierowca ciągnika siodłowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie RP i krajów Europy środkowo-wschodniej naczepa typu wywrotka.

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. C+E

Zakres obowiązków: Transport międzynarodowy na trasach Polska-Niemcy

Oferowane stanowisko: Kierowca kat. C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport drogowy towarów na trasach krajowych z naczepą typu firanka

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Kierowanie i obsługa samochodu ciężarowego do wywozu nieczystości płynnych.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Rozwożenie przesyłek paletowych do klienta na terenie województwa lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Kierowca transportu krajowego C+E

Zakres obowiązków: Transport towarów, załadunek i rozładunek, prowadzenie dokumentacji drogowej.

Oferowane stanowisko: Kierowca w transporcie międzynarodowym

Zakres obowiązków: Transport towarów w ruchu międzynarodowym

Oferowane stanowisko: Kierowca zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Przewóz materiałów oraz pracowników w miejsce wykonania zlecenia. Praca na terenie miasta Zamość.

Oferowane stanowisko: Kierowca/magazynier

Zakres obowiązków: Przewóz materiałów budowlanych, obsługa magazynu.

Oferowane stanowisko: Kierownik budowy (robót)

Zakres obowiązków: Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.

Oferowane stanowisko: Konstruktor technolog

Zakres obowiązków: Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów produkowanych przez spółkę. Projektowanie pomocy warsztatowych, przyrządów konstrukcyjno pomiarowych, prototypowanie nowych wyrobów. Opracowanie instrukcji eksploatacyjnej /DTR/ w oparciu o aktualne normy i akty prawne. Opracowanie i wpisywanie do systemu ERP pełnej dokumentacji materiałowej na projektowanie wyroby oraz na wyroby przewidziane do uruchomienia.

Oferowane stanowisko: Księgowa/y

Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej księgowości firmy oraz książki przychodów i rozchodów.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw, pieczenie chleba, zarządzanie kuchnią.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw według karty dań

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowanie posiłków z karty dań.

Oferowane stanowisko: Lekarz weterynarii

Zakres obowiązków: Przyjmowanie pacjentów w gabinecie oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjęcie i wydawanie towarów z magazynu. 

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Obsługa magazynu

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie za załadunki, wydawanie towaru z magazynu oraz prace na terenie magazynu.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu materiałów budowlanych

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: – Przyjmowanie towarów do magazynu,
– uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym,
– sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
– wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.

Oferowane stanowisko: Majster budowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac budowlanych, kierowanie budową obiektów oraz konserwacją. 

Oferowane stanowisko: Majster/kierownik robót budowlanych

Zakres obowiązków: Prowadzenie prac budowlanych w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnych

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów samochodowych w tym powypadkowych

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych, wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter

Zakres obowiązków: Montaż rolet, verticali, żaluzji

Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres obowiązków: Montaż konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: – montaż instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjne i CO),
– wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych,
– przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Oferowane stanowisko: Monter mebli

Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych

Oferowane stanowisko: Monter ogrodzeń

Zakres obowiązków: Montowanie ogrodzeń panelowych, murowanych, typu leśnego oraz ogrodzeń autostradowych.
Praca na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Monter stolarki budowlanej

Zakres obowiązków: Montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: Prace murarskie na terenie miasta Zamość.

Oferowane stanowisko: Murarz

Zakres obowiązków: Murowanie ścianek działowych, wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Nauczyciel przedszkola

Zakres obowiązków: Wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami, opieka nad dziećmi.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowawca przedszkola

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Oferowane stanowisko: Operator koparki

Zakres obowiązków: Obsługa koparki

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Obsługa koparko-ładowarki

Oferowane stanowisko: Operator maszyn CNC

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn CNC, frezarki, prasy krawędziowe, gietarki, maszyny tnące.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn-prasy hydraulicznej

Zakres obowiązków: Obsługa prasy hydraulicznej, zakuwanie węży

Oferowane stanowisko: Operator myjni samochodowej

Zakres obowiązków: Obsługa myjni samochodowej, tj. podprowadzanie samochodu pod maszynę przez instruowanie kierowcy w którym miejscu ma ustawić samochód przed myciem; uruchomianie wybranego przez kierowcę programu mycia; kontrolowanie przebiegu procesu mycia pojazdu; bieżące uzupełnianie płynów w maszynie myjącej; dbanie o czystość myjni; przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Oferowane stanowisko: Operator pilarki taśmowej

Zakres obowiązków: Obsługa pilarki taśmowej, konserwacja maszyny, utrzymanie czystości na stanowisku pracy, noszenie desek, brusów.

Oferowane stanowisko: Operator pras w produkcji drzewnej

Zakres obowiązków: Obsługa pras do produkcji drzewnej

Oferowane stanowisko: Operator równiarki

Zakres obowiązków: Obsługa równiarki. Wykonywanie prac związanych z budową i remontem dróg. 

Oferowane stanowisko: Operator wózka widłowego

Zakres obowiązków: Obsługa wózka widłowego, załadunek i rozładunek towarów, rozmieszczanie towaru w magazynie i produkcji mebli.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach, biurowych, socjalnych, sanitarnych, ciągów pieszych klatek schodowych, mycie okien, luster itp.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Wyrabianie i obrabianie ciasta – formowanie na bułki i chleb.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Utrzymywanie czystości na terenie obiektu, sprzątanie pokoi, zmiana pościeli.

Oferowane stanowisko: Pokojowa

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń, dostarczanie i wymienianie pościeli, dbanie o prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Obróbka warzyw, pomoc w przygotowywaniu potraw.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowanie produktów i pomoc w przygotowywanie posiłków, dbanie o czystość w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków z produktów i półproduktów, utrzymanie czystości na stanowisku pracy.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna/garmażer

Zakres obowiązków: Pomoc przy produkcji wyrobów garmażeryjnych.

Oferowane stanowisko: Pomocnik mechanika

Zakres obowiązków: Praca w warsztacie mechanicznym

Oferowane stanowisko: Pomocnik mechanika

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze przy pracach naprawczych.

Oferowane stanowisko: Pomocnik młynarza

Zakres obowiązków: – załadunek i rozładunek,
– workowanie mąki,
– przygotowywanie worków, etykiet i sznurków,
– oczyszczanie maszyny workującej,

Oferowane stanowisko: Pomocnik montera instalacji fotowoltaicznych

Zakres obowiązków: Pomoc w montażu systemów fotowoltaicznych i innych rozwiązań wykorzystujących źródła energii odnawialnej, pomoc w wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Pomoc przy montowaniu i składaniu mebli. W mniejszym stopniu pomoc przy wycinaniu elementów drewnianych w tym szlifowaniu,heblowaniu i frezowaniu.

Oferowane stanowisko: Pracownik administracyjny

Zakres obowiązków: Obsługa sekretariatu, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowo-terenowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta indywidualnego i hurtowego, obsługa korespondencji, sporządzanie ofert dla klienta, dokonywanie pomiarów stolarki okiennej, , sporządzanie dokumentacji produkcyjnej, zamawianie towarów do produkcji, transport towarów do klienta.

Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy

Zakres obowiązków: Obsługa klienta stacjonarnie i telefonicznie, przyjmowanie zamówień, tworzenie list zakupów w porozumieniu z kuchnią.

Oferowane stanowisko: Pracownik do spraw rozładunku

Zakres obowiązków: Obsługa wywrotnicy samochodowej (sterowanie rozdzielnią sterującą wywrotnicy), pomoc przy obsłudze przyczep rolniczych w zakresie otwierania i zamykania burt, kierowanie ruchem samochodowym w obszarze podjazdów rozładukowych, utrzymanie ciągłej czystości w obrębie rozładunku rzepaku.

Oferowane stanowisko: Pracownik dociepleń budynków

Zakres obowiązków: Prace przy docieplaniu budynków i prace murarskie.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Praca przy obróbce drewna – produkcja desek i fryzów podłogowych, sortowanie elementów drewnianych

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Montaż elementów szaf rozdzielczych, przełącznic.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Składanie tarcicy, obsługa maszyn i prostych urządzeń tnących.

Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny

Zakres obowiązków: Prace przy składaniu okien, przygotowanie do montażu.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Rejestracja turystów w ośrodku wypoczynkowym, dozór mienia, dbanie o porządek w miejscu pracy. Praca w Krasnobrodzie.

Oferowane stanowisko: Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: Utrzymanie porządku, prace porządkowe, drobne naprawy

Oferowane stanowisko: Pracownik hotelowy-kierowca 

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze w hotelu oraz przewóz osób lub towarów związany z pracą w hotelu.

Oferowane stanowisko: Pracownik konserwacji terenów zieleni

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac pielęgnacyjnych zieleni w tym koszenie trawników.

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Ochrona fizyczna placu budowy

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony 

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań zgodnie z regulaminem obserwacji obiektu handlowego, prowadzenie dokumentacji obiektowej.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace kamieniarskie – wycinanie i obróbka kamienia, montaż gotowych elementów.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Praca przy dociepleniach.

Oferowane stanowisko: Pracownik stacji paliw

Zakres obowiązków: Obsługa klientów na stacji paliw.

Oferowane stanowisko: Projektant branży drogowej

Zakres obowiązków: – wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych,
– weryfikacja dokumentacji kontraktowej,
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
– koordynowanie projektów,
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi i staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: – pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych, począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– projektowanie, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków technicznych.
– opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
– wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji -programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych
– weryfikacja dokumentacji projektowej branży sanitarnej
– koordynowanie projektów
– terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu.
– wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych.

Oferowane stanowisko: Przewodnik turystyczny

Zakres obowiązków: Oprowadzanie turystów po zabytkowej zagrodzie Guciów i okolicy.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane, murarskie, prace wykończeniowe, roboty ziemne, praca na terenie miasta Zamość.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Wykonywanie robót ogólnobudowlanych

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Przygotowanie placu pod kanalizacje burzowe, deszczowe. Układanie płyt, kostki brukowej.

Oferowane stanowisko: Robotnik drogowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

Oferowane stanowisko: Robotnik fizyczny

Zakres obowiązków: Naprawa chodników, ulic, uzupełnianie ubytków z kostki brukowej, prace porządkowe, poprawa oznakowań drogowych.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Koszenie trawników, przycinka żywopłotów i drzewek, prace porządkowe.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Praca w gospodarstwie. Wykonywanie prac porządkowych oraz prace naprawcze w budynku i wokół budynku, utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach, transport zboża.

Oferowane stanowisko: Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: Koszenie trawy na terenie Zamościa

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów metalowych

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Wykonywanie operacji spawania różnymi technikami za pomocą urządzeń spawalniczych.

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie aluminiowych konstrukcji, spawanie aluminiowych szaf telekomunikacyjnych, spawanie konstrukcji stalowych.

Oferowane stanowisko: Spawacz ogrodzeń stalowych

Zakres obowiązków: Obsługa urządzeń spawalniczych
Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych.
Zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów.
Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia. Nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych.
Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań.
Zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.

Oferowane stanowisko: Sprzątaczka

Zakres obowiązków: Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczych

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, układanie towaru.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż pamiątek związanych z zagrodą i roztoczem.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż wyrobu artystycznych: odzież, biżuteria.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Przygotowywanie towaru do sprzedaży, kontrola cen i przestrzeganie terminów ważności towarów. Obsługa kasy fiskalnej i sprzedaż towarów. Profesjonalna obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, wykładanie towarów, obsługa kasy fiskalnej, obsługa termianla płatniczego.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Pomoc przy rozmieszczaniu obuwia na półkach w sklepie i magazynie, pomoc przy przyjmowaniu dostaw towaru, sprawdzanie towaru pod względem ilościowym i jakościowym, obsługa klientów, pozyskiwanie nowych klientów poprzez sprzedaż online, obsługa kasy fiskalnej i programu NPos.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie asortymentu.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż asortymentu.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: – przyjmowanie dostaw mięsa i jego przetworów,
– przechowywanie mięsa i jego przetworów w punkcie sprzedaży,
– obsługiwanie klientów podczas sprzedaży mięsa i jego przetworów zgodnie ze standardami jakości

Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw

Zakres obowiązków: – obsługa klientów w zakresie sprzedaży paliw, zgodnie ze standardami PKN Orlen,
– obsługa klientów w zakresie sprzedaży produktów i usług będących w ofercie stacji zgodnie ze standardami PKN Orlen,
– obsługa programów kasowych,
– wystawianie dokumentów kasowych,
– dbanie o czystość i pozytywny wizerunek stacji paliw

Oferowane stanowisko: Stolarz

Zakres obowiązków: Montaż elementów i konstrukcji drewnianych, tarasy itp.

Oferowane stanowisko: Stolarz meblowy

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji mebli.

Oferowane stanowisko: Stolarz meblowy

Zakres obowiązków: Cięcie, obróbka klejenie drewna, oklejanie płyt, produkcja mebli.

Oferowane stanowisko: Stolarz-cieśla

Zakres obowiązków: Budowa konstrukcji drewnianych domków oraz wykańczanie ich w drewnie. 

Oferowane stanowisko: Stylistka paznokci

Zakres obowiązków: – wykonywanie manicure,
– przedłużanie i zdobienie paznokci

Oferowane stanowisko: Szklarz – operator maszyn szklarskich

Zakres obowiązków: Cięcie, obróbka szkła, montaż wyrobów szklanych,
obsługa maszyn do obróbki szkła.

Oferowane stanowisko: Tapicer/oklejacz

Zakres obowiązków: Wykonywanie tapicerki meblowej i mebli tapicerowanych

Oferowane stanowisko: Wulkanizator

Zakres obowiązków: Wymiana ogumienia w samochodach osobowych i ciężarowych.

Oferowane stanowisko: Zarządca obiektu

Zakres obowiązków: Stały nadzór nad funkcjonowaniem obiektu w tym zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Więcej informacji na temat ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1. Tel. 84 638-33-49, 84 638-33-66, 84 638-33-43.

 

 

Poprzedni artykułZakaz używania telefonów i nowe piktogramy
Następny artykułZAMOŚĆ: Strażnicy miejscy uratowali psa przed niechybną śmiercią
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments