ZAMOŚĆ: Konferencja z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pawła Wdówika

0
253
fot. SPDN "Krok za krokiem" w Zamościu

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu razem z Miastem Zamość zorganizowało konferencję z udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami Pawła Wdówika. 

Spotkanie odbyło się 4 maja 2021 r. w sali Consulatus zamojskiego Ratusza. W panelu wzięli udział również: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Wiecemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Krok za krokiem, Maria Król i Kamil Kabasiński. Równocześnie w spotkaniu w formie on-line wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatów z terenu Zamojszczyzny. 

Paweł Wdówik zaprezentował główne założenia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030. Zmiany dla osób z niepełnosprawnościami mają się dokonać w ośmiu obszarach wsparcia. Są to: zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnościami prawa do niezależnego życia, dostęp do środowiska fizycznego, transportu, przestrzeni publicznej, edukacja, dostęp do aktywności zawodowej i społecznej, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zwalczanie ubóstwa i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, zdrowie, współdziałanie instytucji i spójność systemu. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili efekty realizowanych przy wsparciu Funduszu Solidarności programów: opieka wytchnieniowa i asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, zwracając również uwagę na trudności w zakresie tworzenia usług wspieranego zamieszkania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym dokumentem na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments