Stowarzyszenie z Zamościa stara się o tytuł Mistrza Świata w Dobroci

0
276
- reklama-

Ruszyła 8. edycja kampanii dobroczynnej Kilometry Dobra. Jest to wyjątkowa inicjatywa, zrzeszająca organizacje pozarządowe z całej Polski, które zbierają środki na realizację celów społecznych. Organizacje rywalizują między sobą w wysokości zebranych kwot ale jednocześnie każda z nich wygrywa, ponieważ wszyscy uczestnicy zdobywają środki dzięki którym mogą wspierać swoich podopiecznych: chorych, dzieci i osoby starsze; budować świetlice integracyjne, czy tworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej. W akcji udział bierze Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, którego celem jest zebranie środków na remont i adaptację budynków należących do Stowarzyszenia oraz działania prowadzone w placówkach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Kampanię wspierają znani i lubiani ambasadorzy, m.in. Wiktoria Gąsiewska, Krzysztof Ibisz, czy Beata Ścibakówna.

Kilometry Dobra to kampania społeczna, jednocząca różnorodne organizacje pozarządowe z całej Polski we wspólnym celu, jakim jest zbieranie środków na realizację ich misji.  Przez trzy miesiące trwania akcji, każdy uczestnik zbiera fundusze na swój wyznaczony cel społeczny. Ostateczny kształt działań zależy od uczestników, pojawiają się kiermasze rękodzieła, licytacje fantów przekazanych przez sympatyków czy tradycyjne zbiórki do puszek. W ciągu siedmiu dotychczasowych edycji Kilometrów Dobra, do fundacji i stowarzyszeń trafiło ponad 5,7 milionów złotych, dzięki którym zrealizowano 220 projektów społecznych wspierających m.in. osoby chore, niepełnosprawne, czy starsze. 

Rywalizacja, w której każdy wygrywa 

Tak o idei Kilometrów Dobra mówi pomysłodawca kampanii, Robert Kawałko – Prezes Polskiego Instytutu Filantropii: Kampania integruje i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra. Pragniemy razem zbierać pieniądze dla potrzebujących, zarażać Polskę zapałem do pomagania. Organizacje rywalizują między sobą, próbując zebrać jak największą kwotę na realizację wyznaczonych celów. Element współzawodnictwa mobilizuje do aktywnego działania – każdy uczestnik chce zebrać jak najwięcej środków. Ostatecznie jest to rywalizacja, w której wygrywa każdy, ponieważ wszystkie organizacje zdobywają fundusze na realizację swoich celów i wsparcie podopiecznych.

Szesnastu wspaniałych

Obecnie w kampanii udział bierze szesnaście organizacji z całej Polski. Są to fundacje i stowarzyszenia od lat działające na rzecz potrzebujących, m.in. osób niepełnosprawnych, dzieci z autyzmem, seniorów czy osób potrzebujących wsparcia prawnego i psychologicznego. Kolejny rok z rzędu uczestnikiem kampanii „Kilometry Dobra” jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. W ramach Stowarzyszenia prowadzony jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i  głębokim ze sprzężeniami realizują obowiązek szkolny. W OREW realizowane są również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Osoby dorosłe mogą korzystać z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno – Rehabilitacyjnej. Tegorocznym celem zamojskiego stowarzyszenia jest zbiórka środków na remont i adaptację budynków należących do Stowarzyszenia oraz działania prowadzone w placówkach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Cel PSONI Koło w Zamościu można wesprzeć wpłacając środki za pośrednictwem strony: www.kilometrydobra.pl/psoni-kolo-w-zamosciu/

Tytuł Mistrza Świata Dobroci

W każdej edycji Kilometrów Dobra, organizacji, której uda się osiągnąć najlepszy wynik, przyznawany jest tytuł Mistrza Świata Dobroci. W ubiegłym roku zaszczyt ten przypadł Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów”. Na zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie zebrało wówczas ponad 77 tysięcy złotych. W tym roku finał akcji przypada na 31 maja. To wtedy poznamy tegorocznego Mistrza Świata Dobroci. Kto nim zostanie, zależy od nas wszystkich – każdy może wesprzeć organizacje biorące udział w akcji poprzez wpłaty na stronie www.kilometrydobra.pl. 

Polski Instytut Filantropii

Fundacja, która została powołana do życia, aby zbudować w Polsce kulturę filantropii i wzmocnić solidarność między ludźmi poprzez działania filantropijne i edukacyjne. Organizator kampanii Kilometry Dobra.

Więcej informacji:

www.kilometrydobra.pl

https://www.facebook.com/kilometrydobra

https://www.instagram.com/kilometrydobra/

You Tube – Kilometry Dobra

kilometry dobra 2021 Stowarzyszenie z Zamościa stara się o tytuł Mistrza Świata w Dobroci

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments