Wznowiono prace przy zamojskim zalewie [ZDJĘCIA]

0
448
fot. UM Zamość

Po zimowej przerwie wznowiono prace modernizacyjne wokół zalewu miejskiego w Zamościu. Wykonawca ustawił kontenery, zostaną w nich urządzone szatnie, umywalnie i wc, obiekty będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dachu kontenerów pojawią się panele fotowoltaiczne

Przypomnijmy, ze całkowita wartość projektu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” to 8 185 565,32 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 5 639 691, 41 zł.

Zakres rzeczowy projektu:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej:
Zadanie obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 2,8 km. Ścieżkę zaprojektowano w miarę możliwości po istniejących szlakach, z uwzględnieniem wniosków z opracowań ornitologicznych i ochrony środowiska. Budowa ścieżki, uwzględniająca przejścia dla płazów, przyczyni się do ochrony tras migracji tych zwierząt. Ścieżka będzie jednocześnie dydaktyczną ścieżką przyrodniczą. Przy ścieżce wykonane zostaną miejsca do odpoczynku w formie zatoczek wyposażonych w ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, a także tablice informacyjno-edukacyjne, dotyczące przyrodniczych uwarunkowań terenu, aspektów ochrony oraz przedstawiające występujące na tym terenie gatunki roślin i zwierząt.

Budowa parkingów:
Zadanie obejmuje budowę dwóch parkingów oraz odwodnienia w sąsiedztwie zalewu. Pierwszy z nich zlokalizowany jest przy strzelnicy, drugi przy ul. Źródlanej w okolicy południowego skraju Zalewu. W realizacji jest już parking przy strzelnicy.

Wymiana kontenerów:
Zadanie obejmuje wymianę istniejących kontenerów na terenie zalewu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kontenerów. Zespół stalowych kontenerów zlokalizowany zostanie przy ścieżce pieszo-rowerowej i składał się będzie z następujących modułów: kontenery magazynowe, kontenery socjalne: szatnie, umywalnie, toalety.

Przebudowa zbiornika wodnego:
W ramach zadania przewidziano wykonanie m.in.  likwidacja grobli działowej pomiędzy zbiornikiem dolnym i górnym i utworzenie w ten sposób zbiornika jednokomorowego, utworzenie wyspy z części gruntu z rozbiórki grobli działowej, która stanowić będzie ostoję dla ptactwa wodnego szczególnie w okresie wiosennym podczas gniazdowania i wylęgów, odmulenie dna rowu odprowadzającego wodę (odpływowego) ze zbiornika oraz wykoszenie i wyprofilowanie jego skarp, częściowa wymiana i uzupełnienie piasku na istniejącej plaży i kąpielisku.

Budowa remizy dla zwierząt:
W ramach rekultywacji nieużytków i siedlisk zdegradowanych zaplanowano utworzenie w okolicach zalewu miejskiego remiz stanowiących zapewnienie zwierzętom dziko żyjącym odpowiednich warunków osłonowych, pokarmowych i rozmnoży.

Budowa monitoringu terenu, urządzeń transmisyjnych
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji teletechnicznej, kabli i urządzeń dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego umożliwiającego dozór terenu.

Budowę punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułMiasto Zamość ogłasza nabór uzupełniający dla mieszkańców
Następny artykułZAMOŚĆ: Kompletnie pijany i bez “prawka” przyjechał autem na zakupy.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments