Miasto Zamość ogłasza nabór uzupełniający dla mieszkańców

0
308
zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
GAIA

Miasto Zamość w 2018 roku otrzymało dofinansowanie projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w mieście Zamość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji (w tym emisji gazów cieplarnianych) do środowiska naturalnego, poprzez montaż 119 urządzeń instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych wraz z włączeniem ich do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynków prywatnych zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.

W dniach 19 – 25 marca 2021 roku zweryfikowano listy uczestników (mieszkańców), którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie w latach 2016 -2019.

Z uwagi na rezygnację części mieszkańców ujętych pierwotnie w projekcie, Miasto Zamość ogłasza nabór uzupełniający.

TERMIN SKŁADANIA ANKIET potrwa od 29 marca 2021 r. do 2 kwietnia 2021 r.

Ankiety należy składać w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Zamość (budynek Ratusza, parter, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość).

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Kryterium wyboru uczestników projektu: liczy się kolejność złożenia poprawnie wypełnionej ankiety. Ankiety złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta Zamość, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, ul. Ormiańska 11, pok.17 II p., 22-400 Zamość lub/i pod numerem telefonu 84 677 24 97.

Ankieta są dostępna na stronie www.zamosc.eu

Wersja papierowa ankiety znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Jak informuje Urząd Miasta – rozstrzygnięcie naboru planowane jest na 9 kwietnia 2021 roku, a podpisywanie umów nastąpi niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji formalnej ankiety. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie przez pracownika Urzędu Miasta w Zamościu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Ogłoszenie_nabór uzupełniajacy_29.03.2021.

Załącznik nr 2: 2zasady_udzialu_w_projekcie.docx [2.08 Mb]

Załącznik nr 3: 3ankieta.docx [2.08 Mb]

 

źródło: UM Zamość

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments