Można już zwiedzać Rotundę Zamojską

0
1195
fot. UM Zamość

Zakończyły się prace rewitalizacyjne Rotundy Zamojskiej. Obiekt został otwarty dla zwiedzających. W sezonie zimowym można go odwiedzać od 10:00- 16:00.

Rotunda Zamojska powstała w latach 1825–1831 jako działobitnia, po włączeniu Zamościa po Kongresie wiedeńskim w 1815 w granice Królestwa Kongresowego, czyli pod panowanie Rosji. W czasie II wojny światowej był tu niemiecki obóz podległy Gestapo „Gefangenen Durchgangslager Sicherheitspol” („Jeniecki Obóz Przejściowy Policji Bezpieczeństwa”) 1940–1944, to miejsce martyrologii ludności Zamojszczyzny.

Głównym celem projektu pn. „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu”, realizowanego przez Miasto Zamość było powstrzymanie destrukcji obiektu, a także poprawa jego stanu technicznego i estetycznego.

Zakres prac obejmował:

1) remont konserwatorski Rotundy: roboty budowlane w branżach budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz prace konserwatorskie, w tym:

– wykonanie zabezpieczenia muru z wykonaniem częściowego przemurowania cegłą
o wymiarach dostosowanych do wymiarów cegły oryginalnej, historycznej,

– przemurowanie korony murów zewnętrznych od poziomu górnej powierzchni sklepień nad celami do poziomu dachowego pierścienia obwodowego z piaskowca, stosując cegłę historyczną,

– uzupełnienie ubytków poszczególnych cegieł oraz brakujących fragmentów muru stosując cegłę o wymiarach historycznych,

– wykonanie systemu izolacji sklepień i systemu drenażowego odprowadzającego wody opadowe z dachu w kierunku rzygaczy,

– zabezpieczenie skarpy ziemnej dachu przed erozją,

– wyprofilowanie skarpy dachowego nasypu ziemnego,

– wymianę na nowe zniszczonych elementów z piaskowca oraz uzupełnienie ubytków i uszkodzeń w kamiennych elementach cokołowych,

– czyszczenie odkrytych powierzchni kamiennych z piaskowca z zanieczyszczeń atmosferycznych i biologicznych oraz zabezpieczenie przed wnikaniem wody,

– zabezpieczenie przed korozją biologiczną, owadami oraz wpływami atmosferycznymi wszystkich elementów drewnianych,

– poddanie zabiegom konserwatorskim elementów i detali mających wartość historyczną,

2) budowę rurociągów oraz studni teletechnicznych dla potrzeb kabli światłowodowych i teleinformatycznych zapewniających podłączenie Rotundy do istniejącej sieci Miasta Zamość,

3) budowę urządzeń monitoringu terenu (drogi dojścia do Rotundy, dziedzińca oraz terenu wokół Rotundy), monitoringu wybranych pomieszczeń,

4) budowę urządzeń bezprzewodowego dostęp do Internetu w przestrzeni zewnętrznej Rotundy,

5) montaż monitorów na potrzeby prezentacji multimedialnych,

6) przebudowę urządzeń oświetlenia terenu,

7) wymianę istniejących źródeł światła na dojściu do Rotundy oraz we wnętrzach cel,

8) rozbudowę ekspozycji muzealnej poprzez wyposażenie jej w nowe plansze informacyjne, zdjęcia, filmy, prezentacje dotyczące historii Rotundy,

9) wykonanie tyflograficznej mapy obiektu,

10) remont toalety w budynku administracyjnym i przystosowanie jej dla osób niepełnosprawnych,

11) montaż paneli fotowoltaicznych na budynku administracyjnym.

Powierzchnie pokryte wyrytymi napisami i inskrypcjami zostały zachowane. Naprawiono konstrukcję krzyża, renowacji poddano bramę przy wejściu do Rotundy.

Swój wkład merytoryczny i finansowy w realizację projektu mają: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Zamość.

Rewitalizacją obiektu, na zlecenie Miasta Zamość, zajmowały się dwie firmy. Prace konserwatorskie, a także roboty w branżach budowlano-konstrukcyjnej i elektrycznej przeprowadzała firma LUBREN z Lublina. Druga – PAG Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wykonywała roboty budowlane w branżach teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETOWA: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego DZIAŁANIE: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Wartość całkowita: 8 153 481,26 PLN, dofinansowanie: 6 804 289,96 PLN.

 

Poprzedni artykułPorzucił w lesie szczeniaki. Policja prosi o pomoc. UDOSTĘPNIJ
Następny artykułZ ostatniej chwili! Nowa wiceprezydent Zamościa
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments