Obowiązek noszenia maseczek w pracy. Rząd wprowadził nowe przepisy

0
1270
GAIA

Rząd wprowadził nowe przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa. Od soboty, 28 listopada obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba, niezależnie od dystansu, który dzieli współpracowników.

Dotychczas maseczka była obowiązkowa w przypadku obsługi klientów czy interesantów. Pozostałe osoby w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych nie musiały zasłaniać ust i nosa. Teraz wszyscy pracownicy będą musieli nosić maseczki.

Od 28 listopada nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje w zakładach pracy, „jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).”

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments