GAIA

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk podpisał (27 listopada) umowę na dofinansowanie do projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość – Etap II”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Zadanie realizuje Miasto Zamość.

Opis projektu:

Projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego dotyczy wymiany istniejących słupów i opraw oświetleniowych zlokalizowanych w Zamościu przy ulicach: Odrodzenia, Orląt Lwowskich, Kilińskiego, Młyńskiej, Promiennej i Zamoyskiego.

Obecnie ulice oświetla 376 energochłonnych lamp rtęciowych i halogenowych (o mocy 150 W / 250 W oraz 70 W przy ciągu pieszym). Po wykonaniu projektu stare lampy zostaną zdemontowane i w ich miejsce pojawi się 306 opraw oświetleniowych typu LED (o mocy od 41,5 W do 90 W). Łącznie z wymianą opraw oświetleniowych, w ulicach Odrodzenia, Kilińskiego (odc. od ul. Namysłowskiego do ul. Legionów) i Zamoyskiego zaplanowano wymianę skorodowanych słupów oświetleniowych.

Dzięki projektowi zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, a co za tym idzie – spadną koszty ich utrzymania.

Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla osób korzystających z tych ulic będzie poprawa jakości oświetlania ulicznego (lepsza jakość światła). Dzięki projektowi osiągnięty zostanie również cel środowiskowy związany z poprawą powietrza atmosferycznego, gdyż zmniejszy się jego zapylenie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery (redukcja o 180,96 t. równoważnika CO2/rok).

Projekt przyczyni się globalnie do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję zapotrzebowania na energię do oświetlania produkowaną głównie z węgla.

Inwestycja jest zgodna z opracowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

Okres realizacji

2021 roku obejmuje ulice: Zamoyskiego, Kilińskiego, Promienną, Młyńską, Odrodzenia i Orląt Lwowskich. W projekcie ujęte są również zadania dotyczące promocji projektu oraz nadzoru inwestorskiego.

Zakres projektu:

Projekt obejmuje ulice: Zamoyskiego, Kilińskiego, Promienną, Młyńską, Odrodzenia i Orląt Lwowskich. W projekcie ujęte są również zadania dotyczące promocji projektu oraz nadzoru inwestorskiego.

Zakres szczegółowy projektu

Zadanie 1: „Modernizacja oświetlenia na ulicy Odrodzenia”

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących słupów i opraw oświetleniowych. Na projektowanych słupach zamontowane zostaną nowe oprawy oświetlenia drogowego LED 12000 lm o mocy 71 W (26 szt.) i 7000 lm o mocy 41,5 W (12 szt.) z wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami przepięć.

Zadanie 2: Modernizacja oświetlenia na ulicy Orląt Lwowskich

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących opraw oświetleniowych. Na istniejących słupach oświetleniowych zamontowane zostaną nowe oprawy oświetlania LED 16000 lm, o mocy 93 W (13 szt.) z wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami przepięć.

Zadanie 3: Modernizacja oświetlenia na ulicy Kilińskiego (od ul. Namysłowskiego do ulicy Legionów)

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących słupów i opraw oświetleniowych. Na projektowanych słupach zamontowane zostaną nowe oprawy oświetlenia drogowego LED 10000 lm o mocy 58 W (67 szt.) z wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami przepięć.

Zadanie 4: Modernizacja oświetlania na ulicy Kilińskiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Namysłowskiego)

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących opraw oświetleniowych. Na istniejących słupach oświetleniowych zamontowane zostaną nowe oprawy oświetlania LED 74000 lm, o mocy 45 W (67 szt.) z wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami przepięć.

Zadanie 5: Modernizacja oświetlania na ulicy Młyńskiej

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących opraw oświetleniowych. Na istniejących słupach oświetleniowych zamontowane zostaną nowe oprawy oświetlania LED 14000 lm, o mocy 83 W (44 szt.) oraz oprawy oświetlenia LED 3800 lm o mocy 28 W (5 szt.) z wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami przepięć.

Zadanie 6: Modernizacja oświetlania na ulicy Promiennej

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących opraw oświetleniowych. Na istniejących słupach oświetleniowych zamontowane zostaną nowe oprawy oświetlania LED 12000 lm, o mocy 70 W (26 szt.) z wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami przepięć.

Zadanie 7: Modernizacja oświetlania na ulicy Zamoyskiego

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących słupów i opraw oświetleniowych. Na projektowanych słupach zamontowane zostaną nowe oprawy oświetlenia drogowego LED 15000 lm o mocy 90 W (46 szt.) z wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami przepięć.

Zadanie 8 Nadzór inwestorski

Zadanie obejmuje wykonanie usługi inspektora nadzoru.

Zadanie 9 Działania informacyjno – promocyjne

Zadanie obejmuje usługę wykonania, dostawy i montażu 6 szt. tablic informacyjno – pamiątkowych o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską oraz przeprowadzanie działań promujących wdrażanie rozwiązań służących minimalizowaniu konsumpcji energii i zmniejszania energochłonności budynków/urządzeń (opracowanie strony internetowej oraz publikację artykułu w prasie lokalnej).

Kolejnym krokiem, po podpisaniu umowy, będzie rozpoczęcie procedur związanych m.in. z wyłonieniem Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej i wykonawcy projektu.

Realizacja projektu rozpocznie się w pierwszym półroczu 2021.

Wartość ogółem projektu 1 440 346,92

Wydatki kwalifikowalne 1 175 501,56

Wysokość dofinansowania 999 176,30

Wkład własny (Miasta Zamość) 441 170,62.

To kolejny projekt dotyczący modernizacji systemu miejskiego oświetlenia. Poprzedni właśnie się zakończył.

źródło: UM Zamość

 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments