Minimalny spadek liczby bezrobotnych w lipcu w województwie lubelskim

0
141

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (WUP) przedstawił raport o stanie bezrobocia na podstawie wstępnych danych otrzymanych z powiatowych urzędów pracy. Z informacji wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w lipcu wynosiła 75 656 i była niższa niż w czerwcu o 77 osób (tj. 0,1%). Stopa bezrobocia w czerwcu wynosiła 8,1%. Jeśli procent zarejestrowanych bezrobotnych pozostanie na tym samym poziomie także w lipcu (dane z GUS za lipiec wpłyną do WUP po 20 sierpnia), to wartość 8,1% utrzyma się już trzeci miesiąc z rzędu.

Cieszy fakt, że pomimo trwającej pandemii pracodawcy nie podejmują radykalnych kroków, na przykład w postaci grupowych zwolnień. Dzięki temu gospodarka w naszym regionie prezentuje się stabilnie.wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Od stycznia do lipca zgłoszono do zwolnienia 2197 osób. Największa zapowiedź zwolnień (1900 osób w całym kraju) dotyczy koncernu Black Red White. Firmy, które od rozpoczęcia pandemii zgłosiły plany zwolnień grupowych (większość z nich przypada na początek pandemii), według późniejszych zapewnień nie zamierzają zrealizować tych planów ze względu na wsparcie uzyskane z instrumentów rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Największa liczba bezrobotnych na dzień 31 lipca została odnotowana:

  • w Lublinie – 10 433 osoby;
  • powiecie bialskim – 4665 osób;
  • powiecie kraśnickim – 4493 osoby.

Najmniej bezrobotnych odnotowano w powiatach

  • parczewskim – 1014 osób;
  • łęczyńskim – 1598 osób;
  • radzyńskim – 1657 osób.

Porównując wartość stopy bezrobocia w całym kraju w trakcie trwania epidemii, czyli od marca do czerwca, wzrost wynosił 0,7 punktu procentowego. W województwie lubelskim było to 0,5 p.p. i jest to najniższy wynik w kraju.

[Materiał nadesłany]

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments