W Zamościu powstanie fakultet matematyczno-informatyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

0
873
Pałac Zamoyskich w Zamościu - obecna siedziba I LO, fot. Stanisław Orłowski

Uczniowie I LO w Zamościu, szczególnie uzdolnieni matematycznie zostali objęci opieką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dyrekcja Liceum podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. W szkole powstał fakultet matematyczno-informatyczny przeznaczony dla uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie.

Zajęcia prowadzone przez pracowników UJ obejmują zagadnienia wykraczające poza szkolny kurs matematyki i informatyki. Są one realizowane poprzez  cykl nieodpłatnych zajęć – Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich odbywających się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagielońskiego oraz zindywidualizowaną opiekę (tutoring).

Zajęcia pozwolą uczniom rozwinąć zdolności oraz zdobyć kompetencje matematyczne umożliwiające podjęcie studiów na kierunkach ścisłych.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments