Gm. Zamość: Przy szlaku rowerowym powstała altanka [ZDJĘCIA]

0
1948
Fot. UG Zamość
GAIA

Zakończyła się budowa altanki wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre w Gminie Zamość. Jest to pierwsza zrealizowana w tym roku inwestycja i pierwsza w jubileuszowym roku 30 – lecia Samorządów Gminnych w Polsce.

Realizacja zadania polegała na stworzeniu miejsca odpoczynku przy istniejącym szlaku rowerowym w Mokrem. Zakres zadania obejmował ustawienie drewnianej altany wyposażonej w stoły i ławki, 4 sztuk stojaków na rowery, 4 sztuk drewnianych ławek, 5 sztuk koszy na śmieci oraz murowanego grilla. Została również wykonana i ustawiona tablica informacyjna z mapą szlaku. Ponadto został odpowiednio przygotowany teren pod montaż altany poprzez ułożenie kostki brukowej. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma FITNESS-BUD Jacek Pupiec, Miączyn

Inwestycja została zrealizowana z udzialem środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Koszt inwestycji to 70 406,78 zł, w tym grant przyznany Gminie Zamość przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w wysokości 44 976,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Zamość poprzez wyposażenie istniejącego szlaku rowerowego w infrastrukturę turystyczną.

źródło: UG Zamość

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments