Dzisiaj, 1 września w Łapiguzie odbyły się Gminne Dożynki Gminy Zamość. Święto plonów rozpoczął tradycyjny korowód dożynkowy, na którego czele szła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola.

Delegacje sołectw Gminy Zamość oraz gmin partnerskich Gminy Zamość prowadzili starostowie dożynek: Agnieszka Machowska i Adam Herc. Na czele korowodu szli także: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz, ksiądz Wiesław Wróbel Proboszcz parafii w Czołkach oraz pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku Mieczysław Skiba.

Tradycyjnie w korowodzie dożynkowym szły delegacje gmin partnerskich: Gminy Sanok, Gminy Kamionka, Gminy Suwałki. 

W korowodzie szły delegacje klubów i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zamość: Młodzieżowa Rada Gminy Zamość. Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+, Klub Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf”, Uczniowski Klub Sportowy „Azymut”.

Wśród delegacji sołectw Gminy Zamość szli sołtysi, radni, panie z kół gospodyń wiejskich, druhowie OSP, członkowie klubów sportowych, dyrektorzy placówek oświatowych, członkowie rad sołeckich, zespołów muzycznych, dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy.

Wśród delegacji sołeckich znalazły się: Sołectwo Płoskie z radnym RG i sołtysem Tadeuszem Kostrubcem; Sołectwo Siedliska z sołtys Jolantą Niedźwiecką; Sołectwo Białobrzegi z sołtysem Dariuszem Tłuczkiewiczem, sołectwo Białowola z sołtysem Tomaszem Bosiakiem, Sołectwo Bortatycze z sołtys Agnieszką Magrytą – Ciurysek, Sołectwo Bortatycze Kolonia z sołtys Anetą Karwat, Sołectwo Chyża z sołtysem Andrzejem Pokrywką, Sołectwo Hubale z sołtysem Wacławem Ćwikiem, Sołectwo Jatutów z sołtysem Michałem Adamczukiem, Sołectwo Kalinowice z sołtysem Mirosławem Kołtunem, Sołectwo Lipsko z sołtys Anną Tabałą – Radlińską, Sołectwo Lipsko-Kosobudy z sołtysem Markiem Paszko, Sołectwo Lipsko-Polesie z sołtysem Stanisławem Czochrą, Sołectwo Mokre z sołtysem Grzegorzem Antoniukiem, Sołectwo Pniówek z sołtysem Henrykiem Solski, Sołectwo Sitaniec z sołtys Joanną Bekier, Sołectwo Sitaniec Kolonia z sołtysem Zbigniewem Pędzierskim, Sołectwo Sitaniec Wolica z sołtysem Henrykiem Łukaszczukiem, Sołectwo Skaraszów z sołtys Haliną Sokolińską, Sołectwo Skokówka z radnym Rady Gminy Zamość Krzysztof Gromek, Sołectwo Szopinek z sołtysem Piotrem Najdą, Sołectwo Wieprzec z sołtys Agnieszką Pasieczną, Sołectwo Wierzchowiny z sołtysem Jerzym Kondrakiewiczem, Sołectwo Wólka Panieńska z sołtysem Wojciechem Suchowiczem, Sołectwo Wólka Wieprzecka z sołtysem Piotrem Koczułapem, Sołectwo Wychody z sołtys Anną Majdą, Sołectwo Wysokie z sołtys Katarzyną Szałachą, Sołectwo Zalesie z sołtysem Grzegorzem Pupcem, Sołectwo Zawada z sołtysem Sylwestrem Dobtomilskim, Sołectwo Zarzecze z sołtysem Grzegorzem Pupcem, Sołectwo Zwódne z sołtys Henryką Jędrzejewską, Sołectwo Żdanów z sołtysem Dariuszem Maślanym, Sołectwo Żdanówek z sołtys Beatą Stręciwilk.

Korowód zamykali Gospodarze tegorocznych Dozynek Gminy Zamość Sołectwo Borowina Sitaniecka z sołtysem Michałem Budzyńskim oraz Sołectwo Łapiguz z sołtysem Dariuszem Rabiegą, 

„W tym wyjątkowym dniu jesteśmy razem, aby pokłonić się rolnikom z wdzięcznością za ich trud i chleb na naszych stołach” – powiedział w słowach powitania Wójt Ryszard Gliwiński.

Na wniosek Wójta Gminy Zamość, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaczenia honorowe zasłużonym rolnikom.

Odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” wręczyli: Wójt Ryszard Gliwiński, Przewodnuczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz i Piotr Koczułap Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Gminy Zamość. Odznaczenia odebrali: Tomasz Szewera, Łukasz Muszyński, Adam Herc, Agnieszka Machowska, Agnieszka Magryta – Ciurysek, Marcin Siekierda.

Medal Województwa Lubelskiego odebrała Halina Bosiak. Medale 100-lecia niepodległości otrzymały Maria Słota i Maria Listopad. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za 2018 rok odebrał Jerzy Sobczyk.

Przedstawiciele sołectw przekazali dary i chleb z tegorocznych plonów na ręce Wójta Ryszarda Gliwińskiego.

Została odprawiona Msza św. Dziękczynna w oprawie muzycznej zespołu Wesołe Gosposie i Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments