Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu ma już 70 lat!

0
754
- reklama-

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu w marcu tego roku świętował będzie swoje 70 – lecie. Z okazji jubileuszu 21 marca 2019 roku o godz. 17:00 w Klubie Batalionowym w Zamościu odbędzie się uroczysty koncert. 

Obchody 70 – lecia MDK Zamość będą okazją do spotkań, podsumowań
i wspomnień minionego czasu, oceny osiągnięć i sukcesów. Będzie to również czas na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i wspólną pracę włożoną w rozwój naszej placówki.– podkreślają organizatorzy jubileuszu.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii pod nazwą „Portrety fotograficzne – twarze MDK- u”, której autorem jest dyrektor placówki – Andrzej Szumowski.

Zamojski Młodzieżowy Dom Kultury powstał w marcu 1949 roku jako Ośrodek Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego, który skupiał wokół siebie dzieci i młodzież szkolną chętną do pracy w różnego rodzaju kołach zainteresowań tanecznych, recytatorskich, elektrycznych i mechanicznych. Ośrodek mieścił się przy ulicy S. Żeromskiego 2. Jego pierwszym kierownikiem został Antoni Flis. Wkrótce placówka przeniosła się do kamienicy na rogu Rynku Wielkiego i ulicy Kołłątaja. W 1951 kierownictwo nad ośrodkiem przejął Czesław Smyk i piastował tę funkcję przez kolejnych 15 lat. Za jego kadencji placówka zmieniała dwukrotnie nazwę: w październiku 1952 roku powstał Państwowy Dom Harcerza, w październiku 1956 roku placówka otrzymała nazwę Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. 15 maja 1973 r. władze oświatowe nadały jej ostateczną nazwę Młodzieżowy Dom Kultury i taka nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego. We wrześniu 1979 r. MDK-owi uroczyście nadano imię Kornela Makuszyńskiego .

Dyrektorzy MDK:
1949 – 1951 Antoni Flis
1951 – 1966 Czesław Smyk
1966 – 1976 Hieronima Poździk
1977 – 1978 p. o. Mieczysław Wańczyk
1978 – 1984 Waldemar Zakrzewski
1984 – 1992 Janusz Fik
1992 – 2002 Marian Szewera
Od 2002 – Andrzej Szumowski.

Wychowankami MDK – u byli m. in: Beata Ścibakówna, Marek Grechuta, Dariusz Tokarzewski.

źródło: MDK Zamość

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments