Zamość: Umowa na zalew podpisana. Miasto rusza z inwestycją!

0
1291
Fot. UM Zamość
- reklama-

Długo wyczekiwana modernizacja zamojskiego zalewu w końcu dojdzie do skutku. Miasto Zamość otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie 5,6 mln zł. Dziś (13 marca) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Prezydent Andrzej Wnuk podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy miejskiego zalewu i terenów przyległych. Całkowity koszt inwestycji to 8,1 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. nowe ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie, strefa rekreacyjna z szatniami i toaletami. W planach jest również budowa punktów bezprzewodowego dostępu do internetu.

 

Droga do uzyskania dotacji była długa. Zamojski magistrat zabiegał o pieniądze na modernizację zalewu od dwóch lat. Projekt pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” zamojski ratusz złożył do konkursu wniosków o dofinansowanie w czerwcu 2017 r.  Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i przeszedł do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej, na której – pierwotnie – uzyskał 81 pkt. Miasto Zamość złożyło protest uznając, że w kryterium oceny merytorycznej „Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne” zaniżona została liczba punktów. Zarząd Województwa Lubelskiego w maju 2018 r. uwzględnił protest w wyniku czego liczba punktów zwiększyła się do 85. Wówczas nie wystarczyło to jednak do uzyskania dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w tym konkursie. Dopiero uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 lutego 2019 r. zwiększająca tę kwotę spowodowała, że projekt Miasta Zamość został wybrany do dofinansowania. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 5 639 691, 41 zł. Koszt wszystkich prac, jakie zaplanowano nad zalewem wyniesie 8 185 565,32 zł. 

Za te pieniądze Miasto zamierza wykonać szereg prac, które sprawią, że zamojski zalew stanie się atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców turystów. W ramach projektu przebudowany zostanie zbiornik wodny. Zaplanowano m.in. likwidację grobli działowej pomiędzy zbiornikiem dolnym i górnym i utworzenie w ten sposób zbiornika jednokomorowego, utworzenie wyspy z części gruntu z rozbiórki grobli działowej, która stanowić będzie ostoję dla ptactwa wodnego, częściową wymianę i uzupełnienie piasku na istniejącej plaży i kąpielisku.

W planach jest też budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 2,8 km.

Przy ścieżce wykonane zostaną miejsca do odpoczynku w formie zatoczek wyposażonych w ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, a także tablice informacyjno-edukacyjne, dotyczące przyrodniczych uwarunkowań terenu, aspektów ochrony oraz przedstawiające występujące na tym terenie gatunki roślin i zwierząt.

Projekt obejmuje również budowę dwóch parkingów oraz odwodnienia w sąsiedztwie zalewu. Pierwszy z nich zlokalizowany przy strzelnicy jest obecnie w realizacji, natomiast drugi powstanie przy ul. Źródlanej w okolicy południowego skraju Zalewu.

Ponadto projekt przewiduje także utworzenie remizy dla zwierząt, wymianę kontenerów magazynowych oraz socjalnych (mieścić się w nich będą szatnie, umywalnie, toalety), instalację monitoringu. W planach jest również budowa punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments