- reklama-

200 strażaków, prezesów i naczelników oraz funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu zamojskiego wzięło udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w sobotę, 12 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu.

Organizatorami 12. już strażackiego opłatka był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP na czele z druhem Kazimierzem Mielnickiem prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zamościu.

W trakcie spotkania st. bryg. Jacek Sobczyński – przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zamojskiego za 2018r., bryg. Tomasz Burcon – omówił zasady dotyczące funkcjonowania jednostek OSP, st. kpt. Przemysław Ilczuk – przedstawił zagadnienia dotyczące finansowania jednostek OSP.

Tradycyjnie nie zabrakło składania sobie życzeń oraz łamania się opłatkiem. Życzenia wszystkim strażakom, w imieniu biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej złożył ks. kan. Andrzej Chmaj, kapelan zamojskich strażaków. Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu Echa Roztocza z Suchowoli.

W spotkaniu uczestniczyli m. in: bryg. Mirosław Michoński zastępca komendanta miejskiego PSP w Zamościu, mł. insp. Andrzej Mioduna zastępca komendanta miejskiego Policji w Zamościu, Krzysztof Rusztyn przewodniczący Rady Powiatu oraz inni przedstawiciele władz samorządowych, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, st. bryg. Piotr Zmarz zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie, druh Janusz Szpak członek zarządu głównego ZOSP RP, Stanisław Grześko starosta zamojski oraz płk w st. spocz. Mieczysław Skiba.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments