Zaangażowani w budowę pomnika

0
559
- reklama-

Sekretariat Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, poinformował, że Przewodniczący – powstałego ponad 2 lata temu- Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tomasz Włodarczyk, wystąpił z pisemną prośbą do ŚZŻAK Okręg Zamość o wsparcie inicjatywy budowy pomnika.

Poseł Sławomir Zawiślak, objął to przedsięwzięcie honorowym patronatem, ale także wystosował pismo interwencyjne do Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka. W piśmie Parlamentarzysta wskazuje na szczytną ideę przywrócenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, kultywowanie pamięci i okazywanie szacunku dla bohaterów walki o niepodległość naszej Ojczyzny, jak również ważny bezpośredni związek powyższego przedsięwzięcia z historią i tradycją oręża polskiego w tym zamojskiego garnizonu WP.

Pismo zawiera prośbę o wyrażenie zgody na inwestycyjne zaangażowanie się Wojska Polskiego na rzecz wsparcia budowy pomnika poprzez realizację robót budowlanych mających na celu przygotowanie, zabezpieczenie placu na posadowienie pomnika, jako zadania inwestycyjnego Resortu Obrony Narodowe.

W ramach wykonania ww. robót budowlanych miałaby być wykonana m.in. wycinka drzew i krzewów, rozbiórka części ogrodzenia kompleksu, wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie instalacji oświetleniowej i iluminacyjnej pomnika.

W zamyśle zawiązanego w Zamościu Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wystąpił z inicjatywą odbudowy pomnika tego wielkiego Polaka,  jest odbudowa monumentu Marszałka Józefa Piłsudskiego w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Najlepszym miejscem jego ulokowania jest plac przed Klubem 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego z jednoczesnym otwarciem przestrzeni przed budynkiem w celu udostępnienia pomnika dla społeczeństwa.
Wszelkie formalności związane z budową takie jak zbiórka pieniędzy na budowę pomnika, projekt, zgody, pozwolenie na budowę itp. aktualnie prowadzi Obywatelski Komitet Budowy Pomnika.
Pierwotnie Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który czterokrotnie odwiedził Zamość, usytuowany był przy ul. M. J. Piłsudskiego, w miejscu istniejącego obecnie Klubu 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, a odsłonięto go 13.08.1933 r. Postać Marszałka, umieszczona na cokole, przedstawiona była w postawie stojącej, z buławą w prawej ręce, z drugą zaś na rękojeści szabli. Pomnik, dar mieszkańców Zamościa i społeczności wojskowej 9 Pułku Piechoty Legionów oraz 3 Dywizjonu Artylerii Lekkiej, został zniszczony przez Niemców w 1942 roku.

źródło: Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments