Kolejni ochotnicy z Zamościa zasilą szeregi WOT

0
497
Zdjęcie podglądowe. Fot. archiwum NKZ
- reklama-

Blisko 60 ochotników rozpocznie w najbliższą sobotę, 7 kwietnia br. szkolenie podstawowe. To wielki sprawdzian dla kandydatów i przepustka, by zostać Terytorialsem. Ci, którzy ukończą szkolenie złożą przysięgę wojskową 22 kwietnia br. w Biłgoraju, a następnie zasilą szeregi 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu.

Kolejni ochotnicy rozpoczynają 16-dniowe szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”. Jest ono prowadzone dla osób, które nigdy nie były w wojsku. Ćwiczenia będą odbywały się na terenie jednostki wojskowej w Zamościu. Trwające w terminie
7-22 kwietnia br. szkolenie będzie prawdziwym testem kondycji, sprawności, jak również motywacji. Ci, którzy przejdą go pomyślnie, złożą uroczystą przysięgę wojskową w dniu 22 kwietnia br. w Biłgoraju i zasilą szeregi zamojskiego batalionu.

Pierwszy dzień szkolenia to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Natomiast w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny potencjału sprawności fizycznej, który obejmuje „test wejściowy” oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane
w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów. 

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy czy też topografii. Szkolenie taktyczne scala wszystkie inne tematy szkoleniowe, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Na zakończenie każdy
przejdzie sprawdzian z zakresu wiedzy i umiejętności, jakie nabył podczas ćwiczeń. „Szesnastka” to jednak dopiero początek intensywnej drogi szkoleniowej Terytorialsów.

Szkolenia w WOT

Osoby wstępujące w szeregi WOT, które nie posiadają doświadczenia wojskowego muszą przejść szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”, które zakończone jest przysięgą wojskową. Żołnierzy rezerwy obowiązuje łącznie 8-dniowe szkolenie wyrównawcze (w systemie 4 x po 2 dni) – po zakończeniu, którego wchodzą oni
w zaplanowany dla wszystkich Terytorialsów system szkolenia. Proces szkolenia
żołnierzy trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym.
W okresie tym muszą oni zaliczyć ponad 124 dni szkoleniowych, a także wziąć udział w dwutygodniowym szkoleniu poligonowym. Doskonalenie specjalistów, np. saperów, to kolejnych kilkadziesiąt dni szkoleniowych. Pierwszy rok szkoleń Terytorialsa obejmuje zajęcia indywidualne – ogólnowojskowe, których celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania. W drugim roku odbywają się szkolenia specjalistyczne na jednej z kilku specjalizacji, np.: saper, medyk, radiotelefonista, strzelec wyborowy. Trzeci rok, to czas zgrywania pododdziałów. Po odbyciu wszystkich etapów szkolenia Terytorials osiąga status gotowości bojowej, nazywany w terminologii wojskowej „combat ready”.

WOT w woj. lubelskim

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego
ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu garnizonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2100 żołnierzy i cały czas trwa nabór. Głównym zadaniem 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej na 2018 rok jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągniecie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.

Misja i zadania WOT

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani
z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę.
W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać
i uzupełniać ich działania.

tekst nadesłany

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments