Budżet Obywatelski – jak głosowali mieszkańcy? Podajemy terminy ostatnich zebrań!

0
563

Budżet Obywatelski – jak głosowali mieszkańcy?

Urząd Miasta Zamość podał wyniki głosowań osiedlowych dziewięciu z szesnastu zamojskich osiedli. Wyniki nie są podawane od razu na zebraniach mieszkańców ze względu na uruchomiony w tym roku system oddawania głosów drogą internetową.
Odbyły się już zebrania na osiedlach: Osiedle Karolówka, Osiedle Rataja oraz Osiedle Św. Piątka, Osiedle Partyzantów, Osiedle Janowice, Osiedle Promyk, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Słoneczny Stok. Ratusz, przed ogłoszeniem inwestycji, która zostanie zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, sprawdza, czy żaden z głosów nie został oddany dwukrotnie (w głosowaniu internetowym oraz podczas zebrania mieszkańców).

Wiadomo już, że na Osiedlu Karolówka, spośród 3 projektów: Ścieżka rowerowa, Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu, Kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Królowej Jadwigi w kierunku ul. Kopernika – mieszkańcy wybrali, że inwestycja, która zostanie zrealizowana dla nich z Budżetu Obywatelskiego, to: „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu”.
Za pomocą głosowania internetowego oraz podczas zebrania mieszkańców oddano 151 ważnych głosów, które rozłożyły się następująco:
Ścieżka rowerowa (od ul. Chłodnej, w kierunku Szczebrzeskiej) – 38 głosów,
Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu – 79 głosów,
Kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Królowej Jadwigi w kierunku ul. Kopernika – 34 głosy.
Wiadomo także, jaka inwestycja zostanie w tym roku zrealizowana na Osiedlu Rataja. Spośród trzech pozytywnie zaopiniowanych projektów: Plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja, Kontynuacja budowy odcinka ul. S. Młodożeńca na Os. Rataja, Ułożenie chodnika wraz z oświetleniem, mieszkańcy przegłosowali realizację inwestycji „Plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja”.
165 ważnych głosów rozłożyło się następująco:
Plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja – 107 głosów,
Kontynuacja budowy odcinka ul. S. Młodożeńca na Os. Rataja – 50 głosów,
Ułożenie chodnika wraz z oświetleniem – 8 głosów.

Na Osiedlu Partyzantów za jedynym pozytywnie zaopiniowanym projektem: Kontynuacja przebudowy ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej, głosowało łącznie 16 mieszkańców (w obu formach głosowania).
Mieszkańcy Osiedla Św. Piątka głosowali za przyjęciem do realizacji projektu: Budowa ulicy Cichej. W obu rodzajach głosowania, mieszkańcy oddali 26 ważnych głosów.
Na Osiedlu Janowice, w głosowaniu internetowym oraz podczas zebrania mieszkańców, uczestniczyło łącznie 21 mieszkańców. Jednogłośnie opowiedzieli się oni za jedynym projektem: Utworzenie placu zabaw na Os. Janowice.
Mieszkańcy Osiedla Promyk do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego zgłosili cztery projekty. 95 ważnie oddanych głosów rozłożyło się następująco:
Remont chodnika – ul. Koźmiana, ul. Podwale – 8 głosów,
Budowa boiska sportowego do siatkówki i kometki na placu zabaw ul. Asnyka-Grunwaldzka – 27 głosów,
Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Asnyka oraz remont części chodnika przy ul. Grunwaldzkiej – 48 głosów,
Remont nawierzchni chodnika wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza (od ul. Krysińskiego do ul. Koźmiana i od ul. Koźmiana do mostu na rzece Łabuńce) – 12 głosów.
Wiadomo zatem, że w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego będzie realizowany projekt: Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Asnyka oraz remont części chodnika przy ul. Grunwaldzkiej.

23 mieszkańców Osiedla Stare Miasto zagłosowało za przyjęciem jedynego zgłoszonego projektu: Wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi (bez części usługowej) w „Centralce” – dokończenie zwycięskiego projektu z 2016 i 2017 roku.
Mieszkańcy Osiedla Słoneczny Stok, w obu rodzajach głosowania oddali 110 ważnych głosów. Wybierali pomiędzy dwoma projektami: Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 10 oraz Modernizacja i doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw na osiedlu Słoneczny Stok.
Głosy rozłożyły się niemal równomiernie: 53 do 57. Tym samym projektem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego na Osiedlu Słoneczny Stok w 2018 roku będzie: Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 10.
Mieszkańcy Osiedla Zamczysko głosowali za jednym zgłoszonym projektem: Remont nawierzchni ul. Obronnej w Zamościu. Łącznie oddano 15 głosów ważnych.
Mieszkańcy Osiedla Nowe Miasto zdecydowali, że najbardziej pilną do wykonania inwestycją jest położenie nowej nawierzchni chodnika po parzystej stronie ulicy Reja (było za nią 60 głosujących). Odrzucona propozycja: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Władysława Grabskiego w Zamościu uzyskała poparcie 33 osób.

Przypominamy terminy oraz projekty pozostałych zebrań: Osiedle Zamoyskiego, Kilińskiego, Osiedle Powiatowa, Osiedle Orzeszkowej-Reymonta oraz Osiedle Majdan.
Osiedle Zamoyskiego – 2 marca, godz. 17.00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Zamoyskiego 62 [Miejsca parkingowe na Małym Cichym przy ul. Hrubieszowskiej, Przebudowa placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 15, Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych na OS. Zamoyskiego, Budowa wiaty rowerowej przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 4], Osiedle Kilińskiego – 5 marca, godz. 17.00, III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 15, [Wykonanie remontu drogi wewnętrznej wzdłuż garaży od ul. Kamiennej 13 do Kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami, Remont parkingów w rejonie budynków: ul. Redutowa 2, ul. Kamienna 1,3,7,13, Generalny remont tarasu i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu], Osiedle Powiatowa – 7 marca, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kalinowa 5A, [Remont ul. Dąbrowskiego, przyległych do ulicy chodników oraz remont i przebudowa zatok parkingowych, Plac zabaw dla dzieci], Osiedle Orzeszkowej-Reymonta – 8 marca, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Orzeszkowej 43 [Remont i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul. Oboźnej 10, Remont części ulicy Wąskiej wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego od skrzyżowania ulicy Wąskiej w kierunku ul. J. Piłsudskiego, Przebudowa chodnika przy ul. Ciepłej, Siłownia na powietrzu], Osiedle Majdan – 9 marca, godz. 17.00, Zespół Szkół Katolickich im.Gen W.Sikorskiego, ul. Sikorskiego 11 [Dokończenie przebudowy bocznej ulicy Majdan od nr 83 do 95A],

Poprzedni artykułAktywni uczniowie “Społeczniaka”
Następny artykułPow. zamojski: Ruszyła obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Kto musi się na niej stawić.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments