Projekt DysTRANS – nowe wsparcie dla dyslektyków w Społeczniaku

0
761
- reklama-

W dniach 11-12 stycznia 2018 roku w Ruse w Bułgarii odbyło się inauguracyjne spotkanie w nowym projekcie Erasmus+ Społeczniaka „Supporting Dyslexic Individual In Transition from Primary to Lower Secondary School” w skrócie DysTRANS. Koordynatorem projektu jest Local Authority of Education of Istanbul, Turcja, zarządzająca ponad 9 000 placówek oświatowych w aglomeracji istambulskiej, liczącej ponad 20 mln mieszkańców. Partnerami w projekcie, oprócz Społeczniaka są: stowarzyszenia Dyslexia Association z Bułgarii, stowarzyszenie Special Educational Needs Association z Rumunii, instytut Fatih Guidance and Research Centre z Turcji, szkoła Comprehensive Institute Laura Lanza, Palermo z Włoch i szkoła Agrupamento de Escolas de Sines z Portugalii.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia rodzicom, nauczycielom, oraz dzieciom z dysleksją podczas przejścia z podstawowego do wyższych etapów edukacyjnych, tak aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał w nowym środowisku szkolnym.

Projekt chce odpowiedzieć na następujące pytania i problemy związane z dysleksją:

– jak nauczyciele mogą wspierać uczniów z dysleksją, rozumieć ich specyficzne trudności i potrzeby, dopasować wymagania przedmiotowe do ich możliwości,

– jaka powinna być rola rodziców w pomocy dzieciom dyslektycznym,

– jak można pomóc uczniom w rozwinięciu samodzielności w uczeniu się oraz odnalezieniu się w nowym środowisku szkolnym, podołać zwiększonym wymaganiom,

– jak wspierać ucznia w procesie odnalezienia się w nowej grupie rówieśniczej.

W ramach projektu planuje się:

– opracowanie poradnika precyzującego Indywidualny Plan Edukacyjny dla uczniów dyslektycznych rozpoczynających edukację na wyższym etapie edukacyjnym (4 klasa szkoły podstawowej, 1 klasa liceum),

– opracowanie poradnika dla rodziców, definiującego zasady, cele i metody pracy w domu z dziećmi dyslektycznymi w okresie przejścia między etapami edukacyjnymi,

– opracowanie poradnika dla nauczycieli, precyzującego metody pracy i wsparcia dyslektyków w szkole podstawowej i średniej,

– przeprowadzenie cyklu zajęć wspierających dzieci dyslektyczne, wykorzystujących wypracowane w projekcie metody,

– zorganizowanie w Zamościu międzynarodowej konferencji, poświęconej pomocy dzieciom z dysleksją rozwojową.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2, komponent strategicznej współpracy między instytucjami (projekty innowacyjne). Dla Szkół Społecznych w Zamościu jest to projekt z wielu względów bardzo istotny:

  • podejmuje bardzo ważną tematykę wsparcia dzieci z dysleksją rozwojową,

  • pozwala na wsparcie uczniów konkretnymi działaniami, innowacyjnymi w skali europejskiej,

  • tworzy nową sieć współpracy z partnerami o dominującej w swoich krajach, pozycji w zakresie wsparcia dzieci z dysleksją,

  • rozwija kompetencje nauczycieli i umożliwia bezpośrednią pomoc dzieciom i rodzicom.

Dr Bogusław Klimczuk

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments