Hrubieszów przyłączony

0
685

W dniu 20 grudnia br. w Hrubieszowskim Domu Kultury w Hrubieszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła Sławomira Zawiślaka, Wiceprezesa PKP Intercity – Jarosława Oniszczuka oraz Rzecznika Prasowego PKP Intercity.

Konferencja odnosiła się do faktu uruchomienia od 10 grudnia br. dalekobieżnego połączenia kolejowego z Hrubieszowem, wykonywanego przez spółkę PKP Intercity oraz nawiązywała do podnoszonych przez stronę społeczną obaw dotyczących jakoby zamiarów zlikwidowania w/w połączenia. Wyjaśniała ona również pewne utrudnienia związane z brakiem sprawnych lokomotyw i czasowym zastępowaniem ich poprzez komunikacja autobusową.

W trakcie konferencji, witając wszystkich zgromadzonych, Poseł Sławomir Zawiślak podkreślił, że aktualnie odpowiadające za polskie państwo Prawo i Sprawiedliwość jest zainteresowane m.in. wzmacnianiem (zapomnianych przez poprzedni rząd PO-PSL)  regionów, w tym uruchamianiem zlikwidowanych przez ww. poprzedników, dalekobieżnych połączeń  kolejowych.

W dalszej części konferencji Poseł S. Zawiślak podziękował wszystkim, którzy wspierali jego działania na rzecz przywrócenia dalekobieżnego połączenia kolejowego z Hrubieszowem, w szczególności stronie społecznej (która pomimo okresu przedświątecznego tak licznie  reprezentowana była na konferencji przez mieszkańców Hrubieszowa i regionu). Parlamentarzysta złożył także na ręce Wiceprezesa PKP Intercity –  Jarosława Oniszczuka podziękowania za dobrą współpracę z władzami spółki PKP IC, która zaskutkowała tym, że powołany nowy Zarząd z dniem 10 grudnia 2017 r. uruchomił połączenie kolejowe z Hrubieszowem. Poseł jednocześnie podkreślił, że przedświąteczny przyjazd do Hrubieszowa przedstawiciela ww. rządowej spółki z zamiarem wyjaśnienia powstałego problemu  jest dowodem na poważne traktowanie mieszkańców naszego regionu. Przypominał także, że w wyniku jego starań Lubelski Zakład PKP PLK zainwestował 6, 5 miliona złotych na poprawienie stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Zamość – Hrubieszów celem polepszenia m.in. jakości ww. połączenia z Hrubieszowem, co tez poświadcza szczere zainteresowanie jego utrzymaniem.

Następnie Poseł oddał głos Wiceprezesowi PKP Intercity. Wiceprezes Jarosław Oniszczuk w swoim wystąpieniu zapewnił, że spółka nie ma zamiaru zlikwidować połączenia z Hrubieszowem. Wręcz przeciwnie, wkrótce rozpocznie jego kampanię promocyjną w mediach, która dotrze do mieszkańców regionu i zachęci ich do korzystania z uruchomionego połączenia kolejowego. Wiceprezes PKP Intercity odniósł się również do ostatnich problemów z funkcjonowaniem nowego rozkładu jazdy poprzez awaryjność lokomotyw i zastosowanie zastępczej komunikacji autobusowej. W swojej wypowiedzi podkreślił, że zaistniała sytuacja była wynikiem zdarzenia losowego m.in. 3 zderzenia lokomotyw z samochodami (konieczna naprawa lokomotyw wykluczyła je czasowo z ruchu) i w przyszłości ma nadzieję, że się nie powtórzy. Wiceprezes Jarosław Oniszczuk zadeklarował, że Zarząd PKP Intercity dołoży wszelkich starań aby w/w połączenie funkcjonowało bez zakłóceń, pomimo technicznych problemów z lokomotywami Gama.

Podczas konferencji wypowiadali się także mieszkańcy, którzy dziękowali Posłowi S. Zawiślakowi i Wiceprezesowi J. Oniszczukowi za podjęte działania na rzecz przywrócenia połączenia kolejowego oraz podkreślali istotna rolę, jaką pełni pociąg dla Hrubieszowa. Zważywszy na fakt iż komunikacja zastępcza nie spełnia ich oczekiwań, w/w wyrazili swoje zadowolenie wobec zapewnień Wiceprezesa PKP Intercity dotyczących poważnego potraktowania zaistniałych problemów.

Wiceprezes PKP Intercity Jarosław Oniszczuk dla podkreślenia stałości uruchomionego połączenia w towarzystwie Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka wręczył tablicę relacyjną dyżurnemu ruchu, kolejarzowi z Werbkowic – Panu Dariuszowi Kuterze oraz innym uczestnikom konferencji. Wręczone tablice symbolicznie podkreśliły, że spółka jest zainteresowana podtrzymaniem połączenia kolejowego z Hrubieszowem.

Poseł i Wiceprezes PKP Intercity złożyli wszystkim obecnym życzenia świąteczne – radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku, a także wręczyli drobne upominki od spółki.

Na zakończenie konferencji pracownicy Oddziału Laboratoryjnego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Hrubieszowie przekazali Posłowi S. Zawiślakowi podziękowania za podjęte działania na rzecz wstrzymania likwidacji w/w laboratorium.

Material nadesłany: Sekretariat Biura Poselskiego PiS Posła Sławomira Zawiślaka

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments