GAIA

XXX sesja Rady Miasta Zamość VII kadencji odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 29 maja 2017 r. (początek o godz.13) w sali Consulatus w Ratuszu. Nad czym debatować będą Radni? Publikujemy porządek przyszłotygodniowych obrad.

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7.Przesłanki budowy Filharmonii w Zamościu i założenia jej finansowania.

8.Informacja o możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych na terenie Miasta Zamość – na podstawie dokumentacji opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

 9.Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Zamość z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 r.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ Lokalnego  Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017- 2023,

2/ nadania nazwy ulicy położonej na terenie Miasta Zamościa

3/ płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zamość,

4/ zmiany Uchwały Nr XLI/444/2014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Zamość,

5/zmiany uchwały XXXV/384/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zamość,

6/delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

7/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie / modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie m. Zamość/,

8/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu/,

9/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie / budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznikowej/,

10/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie /Bursa Międzyszkolna Nr 2 /,

 11/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

 12/zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

12. Zapytania i wolne wnioski radnych.

13. Informacje bieżące.

14. Zamknięcie obrad.

- reklama-
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

Drogi zrobcie K…, a pozniej filharmonie.