Mały procent – duża sprawa

0
1198

Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, przy wsparciu miasta Zamość i mediów, organizuje już szósty raz akcję: „1% od Nas – 1% dla Nas” poprzez którą stara się zachęcić mieszkańców Zamojszczyzny do przekazywania 1% podatku na rzecz naszych, lokalnych organizacji pożytku publicznego.

Istnieje wiele powodów dla których warto to zrobić. Po pierwsze, nie ponosi się przy tym żadnych kosztów. Po drugie, podatnik sam decyduje o tym, którą organizację zamierza wesprzeć. Po trzecie, wpływy z 1% pozwolą organizacjom na realizację ważnych inicjatyw społecznych, artystycznych, czy sportowych. I w końcu – nie wykonuje się przy tym żadnych dodatkowych czynności, gdyż każdy może to zrobić przy okazji wypełniania zeznania podatkowego.

Zamojskie stowarzyszenia i fundacje uprawnione do korzystania z 1% ( jest ich w tym roku 29) działają na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych i ubogich, dbają o środowisko i zwierzęta, organizują dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijając ich pragnienia i pasje. Warto je wesprzeć finansowo, bo są solidne i sprawdzone, bo naprawdę pomagają rozwiązywać codzienne problemy i najlepiej znają potrzeby mieszkańców. Promują też miasto, jego walory i kulturę.

Jak przekazać nasz 1%?

Krok 1:
Najważniejszą decyzją przy przekazaniu 1% podatku jest wybór organizacji oraz zapamiętanie jej numeru KRS (numer Krajowego Rejestru Sądowego).

Krok 2:
Odnajdujemy na druku wypełnianego zeznania podatkowego (PIT) odpowiednią rubrykę, jednocześnie zapoznając się z zasadami, na jakich możemy 1% przekazać.

Krok 3:
Wpisujemy numer KRS wybranej organizacji do odpowiedniej rubryki. Oprócz numeru KRS wpisujemy także kwotę 1% podatku należnego oraz w rubryce „cel szczegółowy” np. oddział/koło w Zamościu. Jest to ważne w przypadku organizacji posiadających KRS centralnie. Podatnik przekazujący 1% ma prawo (ale nie musi) wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) obdarowanej organizacji. Informację w naszym imieniu przekazuje urząd skarbowy. Wypełniony PIT składamy we właściwym urzędzie skarbowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskazanej fundacji, czy stowarzyszenia.

(Kampania “1% od Nas – 1% dla Nas” jest realizowana w ramach zadania publicznego: działalność na rzecz organizacji pozarządowych i sfinansowana przez Miasto Zamość).

Zamojskie organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 wg wykazu opublikowanego w BIP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych

Zamość, ul. Koszary 60
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000027592

 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”

Zamość, ul. Partyzantów 13
e-mail: [email protected]
www.zamojszczyzna.com.pl

nr KRS 0000028072

 

3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 10

nr KRS 0000037573
Cel szczegółowy:
koło terenowe
w Zamościu

 

4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Zamościu

Zamość, ul. Orlicz-Dreszera 14
e-mail: [email protected]
www.zamosc.psouu.org.pl

nr KRS 0000044273

 

5. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

41-800 Zabrze,

ul. K. Brodzińskiego 4
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000049628
Cel szczegółowy: Zamojski Oddział Rejonowy

 

6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”

Zamość, ul. Peowiaków 6A
e-mail: [email protected]
www.spdn.pl

nr KRS 0000057364

 

7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

50-007 Wrocław, ul. Kołłątaja 26A
e-mail: [email protected]
www.zamosc.bratalbert.org.pl

nr KRS 0000069581
Cel szczegółowy:
Koło Zamość

 

8. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem”

Zamość, ul. Śląska 45 A
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000070740

 

9. Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”

Zamość, ul. Kolegiacka 16
e-mail: [email protected]
www.zamojskieamazonki.org

nr KRS 0000070766

 

10. Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym

Zamość, Płoskie 374
e-mail: [email protected]
www.sm-zamosc.blog.pl

nr KRS 0000070913

 

11. Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”

Zamość, ul. W. Reymonta 11
e-mail: [email protected]
www.sluzbaczlowiekowi2007.republika.pl

nr KRS 0000071988

 

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum „Santa Galla”

Zamość, Łabuńki Pierwsze
e-mail: [email protected]
www.santagalla.pl

nr KRS 0000076900

 

13. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego

20-078 Lublin,
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 7
e-mail: [email protected]
www.zamosc.zhp.pl

nr KRS 0000282152
Cel szczegółowy: Hufiec Zamość

 

14. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza

Zamość, ul. Szczebrzeska 3

e-mail: [email protected]

www.kosz.zam.pl

nr KRS 0000146476

 

15. Aeroklub Ziemi Zamojskiej

Zamość, Lotnisko Mokre 115
e-mail: [email protected]
www.aeroklubzamosc.pl

nr KRS 0000062988

 

16. Stowarzyszenie „Sercu z Pomocą”

Zamość, ul. Al. Jana Pawła II 10
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000135017

 

17. Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

Zamość, ul. Kilińskiego 82
e-mail: [email protected]
www.vis.zamosc.pl

nr KRS 0000208145

 

18. Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji Ustawicznej

Zamość, ul. Peowiaków 14
www.edukacja-ustawiczna.org.pl

nr KRS 0000216734

 

19. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca”

Zamość, ul. Boh. Monte Cassino 12/12
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000216888

 

20. Polski Czerwony Krzyż

00-561 Warszawa,
ul. Mokotowska 14
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000225587
Cel szczegółowy: Oddział Zamość

 

21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Lubelski Oddział Regionalny
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 54
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000269216
Cel szczegółowy: Oddział Zamość

 

22. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Zamość, ul. J. Zamoyskiego 1
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000350686

 

23. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi

Zamość, ul. Peowiaków 1
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000268664

 

24. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne

Zamość, ul.S.Wyszyńskiego 28A
e-mail: [email protected]
www.ztf.pl

nr KRS 0000076428

 

25. Zamojski Klub Rotariański

Zamość, ul. Grodzka 2
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000069884

 

26. Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA

Zamość, ul. J.Klińskiego 5
e-mail: [email protected]
www.fundacjazea.mmknet.pl

nr KRS 0000380616

 

27. Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zamość,ul. Akademicka 8

e-mail: [email protected]
www.zutw.wszia.edu.pl

nr KRS 0000265730

 

28. Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” im. Dobrego Pasterza w Zamościu

Zamość, ul. Ks. Franciszka Zawiszy 10
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000280686

 

29. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Zamość, ul. Żdanowska 3
e-mail: [email protected]

nr KRS 0000037220

Poprzedni artykułVIII Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej KSM
Następny artykułReklama za ZŁOTÓWKĘ na www.kurierzamojski.pl
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments