14 dni na dofinansowanie wymiany Centralnego Ogrzewania

0
1420
GAIA

Urząd Miasta w Zamościu dofinansuje wymianę Centralnego Ogrzewania

Prezydent Miasta Zamość ogłasza termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych na rok 2017.
Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą przyjmowane w dniach od 1 lutego 2017 r. do 14 lutego 2017 r.
Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.30, piątek 7.30-15.00) lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia, uważa się dzień doręczenia wniosku do siedziby tut. urzędu).
Zasady i tryb udzielania dotacji szczegółowo określa Uchwała Rady Miasta Zamościu nr XXIII/285/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany Starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”.
Wysokość dotacji w przypadku osób fizycznych wynosi do 60% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 6 000zł. Dotowane zadanie polegać ma na trwałej zmianie systemu centralnego ogrzewania, opartego na starym kotle (piecu) węglowym – na nowoczesny, ekologiczny kocioł, opalanym paliwem gazowym, biomasą (m.in. pellet, drewno, brykiety, zrębki wierzby energetycznej itp.) lub paliwem stałym (węgiel typu orzech, ekogroszek, z automatycznym podawaniem paliwa, klasa 5).
Wnioski realizowane będą na podstawie kolejności wpływu (dot. złożenia kompletnego wniosku), do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Zamość.
W tegorocznym budżecie zaplanowano kwotę 300 000zł, co pozwoli zrealizować ponad 50 wniosków. Ich dokładna ilość zależeć będzie od wysokości kwot, wynikających z załączanych do wniosków kosztorysów. Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo będą mieć wnioskodawcy z poprzedniego naboru, którzy nie otrzymali dotacji z powodu wyczerpania środków finansowych (tzw. lista rezerwowa), pod warunkiem złożenia aktualnego wniosku.
Systemem wsparcia finansowego na wymianę kotłów w Mieście Zamość funkcjonuje od roku. Ocenia się, że tylko w wyniku realizacji 32 wniosków w roku 2016, osiągnięto zakładany efekt ekologiczny w postaci redukcji dwutlenku węgla w ilości ok. 188,6 Mg/rok, tlenku siarki ok. 1,5 Mg/rok, tlenku węgla 6,6 Mg/rok oraz pyłów, których dopuszczalne poziomy są przekraczane – w ilości ok.1,4 Mg/rok (91% w porównaniu do emisji ze starych kotłów). Zadanie jest realizowane ze środków własnych Miasta Zamość i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments