Spór o herb rozstrzygnięty

0
1015

Podczas wczorajszej XXII Sesji Rady Miasta Zamościa tematem dominującym był wzbudzający kontrowersje projekt uchwały, dotyczący zasad używania herbu miasta. Głównym założeniem uchwały jest ochrona herbu przed wykorzystywaniem go w niewłaściwy sposób. W uchwale zapisano, że symbol miasta może być używany wyłącznie z należytym szacunkiem i godnością. Projekt pozwala na wykorzystywanie herbu m.in.: przez organy i jednostki organizacyjne miasta oraz inne osoby i jednostki organizacyjne, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody. Może być on także używany w publikacjach promujących miasto, wydawanych przez prezydenta lub pod jego patronatem. Wedle zapisów uchwały, herb Zamościa jest zarezerwowany dla wydarzeń szczególnych dla mieszkańców lub promujących miasto.

Przeciwnicy uchwały zarzucają prezydentowi, iż chce on zawłaszczyć sobie prawo do herbu, który jest, jak mówią, własnością wszystkich.

Każdy Zamościanin ma prawo do herbu miasta, jest on dobrem osobistym każdego mieszkańca tego miasta. Tego prawa nie wolno zawłaszczać – mówił podczas sesji radny z ramienia Nowoczesnej, Rafał Zwolak.                       

Prezydent Wnuk, zasadność uchwały argumentował tym, iż w wielu miastach, m.in.: Lublinie, Chełmie, Kraśniku, Białej Podlaskiej czy Krakowie, istnieją podobne regulacje prawne dotyczące herbów. Zapewnił także, że celem uchwały nie jest blokowanie używania przez mieszkańców symbolu herbu, lecz uregulowanie czegoś, co powinno być uregulowane już dawno, by należycie chronić to, co powinno być chronione. Wysunął też propozycję, by to nie on, lecz rada miasta wydawała zgodę na korzystanie z symbolu miasta.

Ostatecznie uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 12:10. Wejdzie ona w życie za 14 dni.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments