Wnioski o stypendia – jeszcze kilka dni naboru

0
756
Do 15 września trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017.
Warunkiem otrzymania stypendium jest: zamieszkiwanie ucznia na terenie miasta, wiek do 24 lat, dochód nie większy 514 zł netto na członka rodziny.
Wniosek o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa, ale uczęszczający do szkół poza miastem, którzy wnioski składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zamość, tel. 84 6772457, e-mail:[email protected] lub na stronie http://www.bip.zamosc.um.gov.pl, gdzie znajduje się wniosek do pobrania.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments