Plac budowy w Koszarach

0
1545
Wiele budynków na terenie Koszar w latach 90-tych zyskało nowe życie. Funkcjonują w nich hotele, szkoły, przychodnia, biblioteka, w jednym z nich jest teraz kościół pw. Jana Bożego. Największą część powojskowych lokali stanowią budynki mieszkalne. Są jednak także takie, w których wiele lat temu zabezpieczono otwory okienne i od tamtego czasu stoją bezużytecznie. Wojsku nie są potrzebne, a nie ma inwestora, który byłby zainteresowany adaptacją i użytkowaniem.
Urząd Miasta Zamość poinformował, że na wniosek Agencji Mienia Wojskowego, zlecone zostało wykonanie dwóch decyzji o warunkach zabudowy.
 Pierwsza dotyczy rozbiórki istniejących budynków oraz budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w obrębie Osiedla Koszary w Zamościu. Kolejna decyzja ma być sporządzona dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego (w obrębie Zespołu Koszar).
koszary
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments