Sceniczne popisy Gimnazjalistów z Komarowa

0
924

 

Zespół teatralny „EGO” działający przy Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie funkcjonuje od ponad 10 lat. W tym okresie pracowało w nim wielu młodych aktorów, wcielając się w najprzeróżniejsze role w spektaklach o różnorodnej tematyce i formie. Zespół niejednokrotnie zdobywał czołowe miejsca, nagrody, wyróżnienia i pochwały, prezentując się m.in. podczas Gminnych Przeglądów Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych,  Zamojskich Premier Teatralnych, w Młodzieżowych Przeglądach Teatralnych organizowanych rokrocznie przez zamojski ekonomik, a także uczestnicząc w  Spotkaniach Teatralnych Gimnazjów Powiatu  Zamojskiego w Sitnie.

W „EGO” pracują recytatorzy, uczniowie uzdolnieni wokalnie, tanecznie, sportowo, a także osoby odpowiedzialne za scenografię przedstawień. Członkowie zespołu uzupełniają swoją wiedzę o teatrze m.in. sukcesywnie podpatrując pracę profesjonalnych aktorów grających w sztukach wystawianych w Zamojskim Domu Kultury. Swoje spostrzeżenia i pomysły wykorzystują zarówno w przygotowywanych przedstawieniach, jak i  w licznych montażach słowno – muzycznych, prezentowanych podczas imprez szkolnych i środowiskowych. Zdarza się, że ci młodzi ludzie zaszczepieni zamiłowaniem do teatru kontynuują swoje pasje i zainteresowania również w szkołach ponadgimnazjalnych, z sukcesem grając w amatorskich sztukach lub też biorąc udział w konkursach recytatorskich. Dumą napawa fakt, że swoje pierwsze sceniczne kroki stawiali właśnie pracując w szkolnym kole teatralnym „EGO”.

Teatr wyposaża młodego człowieka w te wszystkie umiejętności, które są niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, a także które stają mu się później przydatne w dorosłym życiu. Kształtuje zatem umiejętność autoprezentacji oraz prowadzenia konwersacji, rozwija wrażliwość artystyczną, pewność siebie, pozwala opanować stres i kontrolować emocje. Poza tym dzięki „zabawie w teatr” młodzi ludzie uczą się pracy w zespole oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Od początku roku szkolnego 2015/2016 zespołowi „EGO” dopisuje szczęśliwa passa. W grudniu podczas ,,Młodzieżowego Przeglądu Teatralnego – Ekonomik 2015”, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu grupa teatralna zajęła I miejsce w kategorii gimnazja, a 7 marca w XIII Gminnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych wywalczyła awans do tegorocznych Zamojskich Premier Teatralnych. Odbyły się one 24 kwietnia, a uczestniczyło w nich 11 zespołów. „EGO” zaprezentowało sztukę „Przy murze”, będącą przeróbką „Zemsty” Aleksandra Fredry. Zespół został doceniony przez komisję artystyczną i otrzymał wyróżnienie.

Na co dzień z młodymi aktorami pracują nauczycielki języka polskiego – pani Anna Maryńczak i pani Teresa Wszoła oraz nauczyciel muzyki – pan Marek Biszczan. I to właśnie oni starają się, by młody człowiek pracujący w szkolnym kole teatralnym miał możliwość rozwijania zdolności zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Anna Maryńczak

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments