Ćwerć wieku Samorządu Terytorialnego

0
1163

Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce w zamojskim Ratuszu zorganizowano konferencję naukowo-szkoleniową pt: „Samorząd to MY- MY Wszyscy”.

Konferencję patronatem honorowym objął Prezydent Andrzej Wnuk oraz Rektor PWSZ Prof. dr hab. Waldemar Martyn.

Na dzisiejszej Konferencji oprócz urzędującego prezydenta pojawili się także prezydenci Zamościa poprzednich kadencji: Marek Ciastoch, Eugeniusz Cybulski., przewodniczący Rady Miasta Jan Matwiejczuk, dr Irena Kurzępa (PWSZ), dyrektorzy wydziałów zamojskiego Ratusza, byli i obecni Radni, młodzież szkolna, przedstawiciele organizacji samorządowych, inicjatyw społecznych i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Wnuk, krótko podsumowując minione 25 lat samorządu, wskazując na różnicę w rządzeniu miastem kiedyś i teraz. Następnie przewodniczący Jan Matwiejczuk ukazał korzyści i szkody wynikające ze zmian ustrojowych.

W programie konferencji jest Panel Prezydencki o godz. 12.00 z udziałem byłych prezydentów oraz urzędującego obecnie.

25 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się wybory samorządowe – pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 roku. Reforma samorządowa z 1990 r., która wprowadziła samorządowe gminy, uważana jest za jeden z filarów III RP i uchodzi za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego 25-lecia.

Senat przyjął pakiet ustaw samorządowych jeszcze w styczniu 1990 roku, a tzw. Sejm kontraktowy uchwalił je w marcu tego samego roku.

Najważniejszą z nich była ustawa o samorządzie gminnym, uchwalona 8 marca 1990 r. Przewidywała ona wprowadzenie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych rad gmin o znacznie większych uprawnieniach. Nowo wybrane rady gmin powoływały swoje władze wykonawcze – prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli prezydenci, czyli praktycznie w większości miast powyżej 50 tys. mieszkańców), burmistrzów (w mniejszych miastach) oraz wójtów (w gminach wiejskich).

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments