70-lecie Plastyka

0
3084

Państwowe Liceum Plastyczne w Zamościu im. Bernarda Morando
w tym roku obchodzi swoje 70-lecie.

Z tej okazji 10 października zaplanowano uroczyste obchody jubileuszu.

11.00 – Msza Św. w kościele pw. Zwiastowania NMP, ul. Stanisława Staszica 1
12.30 – Uroczysta Gala w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, ul. Kościuszki 5
14.00 – Wernisaż prac Absolwentów i Nauczycieli w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, ul. Pereca 14 oraz otwarcie wystaw w budynku LP, ul. Pereca 17
19.00 – Uroczysta kolacja w restauracji Browar Zamość, ul. H. Sienkiewicza 22

Trochę historii….
W 1945 roku z inicjatywy Haliny Rogińskiej, poetki, animatorki życia kulturalnego, został zorganizowany letni kurs rysunku odręcznego i malarstwa. Ten właśnie rok dał początek Szkole Sztuk Plastycznych, którą powołali do życia Lucjan Pakulski – artysta plastyk i Halina Rogińska, sprawująca funkcje pierwszego dyrektora.
Początkowo było to prywatne dwuletnie liceum, do którego przyjmowano uczniów po „małej maturze”- w różnym wieku i różnym stopniu przygotowania. Nauczano wówczas przedmiotów specjalistycznych: plastyka użytkowa, tkactwo, kreślenie i techniki malarstwa ściennego – pierwsze w Polsce.
W 1947 roku Liceum stało się szkołą państwową.
Od 1990 roku szkoła podlega bezpośrednio Ministrowi Kultury i Sztuki w 1991 roku nastąpiło odejście od uzawodowienia na rzecz ogólnego kształcenia plastycznego. Oprócz form użytkowych ze specjalizacji: snycerstwem, tkactwem i ceramiką wprowadzono drugą specjalność – wystawiennictwo.
W 1995 roku władze miasta Zamościa w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazały szkole dwie kamienice przy ulicy Ormiańskiej.
W 2002 roku szkoła została przekształcona w czteroletnie Liceum Plastyczne. Poza podstawowymi przedmiotami artystycznymi /historia sztuki, malarstwo i rysunek, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy filmu i fotografii/ uczniowie kształcą się w czterech pracowniach specjalistycznych: ceramika art., reklama wizualna, snycerstwo art., tkanina art. W 2005 roku szkoła opuściła starą siedzibę i przeniosła się do nowego kompleksu, który powstał przy ulicy Pereca 17.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments