Kto może przeglądać nagrania z monitoringu?

0
2402

Monitoring staje się coraz popularniejszą formą kontroli i ochrony dóbr i miejsc. To prawda sprawdza się w tym doskonale, lecz jego stosowanie napotyka pewne problemy natury prawnej, najczęściej te dotyczące nagrywania wizerunku osób postronnych, niemających z możliwym przestępstwem nic wspólnego. Kto może przeglądać nagrania z monitoringu, jakie prawa ma osoba nagrywana i jak w tej sprawie wygląda stosowanie RODO?

Czy każdy może zainstalować monitoring?

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kto może realizować nagrania z monitoringu, najpierw trzeba zdać sobie sprawę, jakie podmioty funkcjonują w przestrzeni publicznej. A są to oczywiście osoby prywatne, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne. Jak zatem przestawia się sytuacja dla każdego z tych podmiotów?Podmioty publiczne takie jak urzędy gminy czy też szkoły, mogą instalować monitoring, lecz jedynie w takiej sytuacji, gdy mają w tym konkretny cel. Przykładowo urząd miejski może zainstalować monitoring na ulicach w celu zapewnienia porządku publicznego, a szkoła dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników.

systemy zabezpieczen lublin Kto może przeglądać nagrania z monitoringu?

Załóż monitoring z firmą KSK Lublin

Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o osoby prywatne instalujące monitoring np. na swojej posesji. Tutaj również jest to dozwolone na podstawie tzw. uzasadnionego interesu, czyli np. ochrony posiadanych dóbr lub własnego bezpieczeństwa.Jeśli natomiast chodzi o kamery w zakładach pracy, to możliwość ich montażu wynika bezpośrednio z przepisów zawartych w kodeksie pracy.

Dostęp do nagrań z monitoringu

Oczywiście osoba, która jest nagrywana, czy to w miejscu pracy, na ulicy czy też w sklepie lub urzędzie miejskim, ma prawo do uzyskania dostępu do nagrań, na których zawarte są jej dane osobowe. Bo pamiętać trzeba, że w myśl ustawy, monitoring jest zwykłym sposobem na przetwarzanie danych osobowych i sam wizerunek jest traktowany w taki sam sposób jak numer pesel czy też miejsce zamieszkania.

Jakie prawa ma osoba nagrywana?

Co jednak dokładnie przysługuje osobie nagrywanej na monitoringu? Przede wszystkim informacja, kiedy jest nagrywana. Co prawda już wcześniej prawo do monitoringu wymuszało informowanie o miejscu, które jest objęte monitoringiem, lecz niestety często przepis ten nie był przestrzegany. Obecnie dzięki wejściu w życie RODO, konieczne jest wyraźne poinformowanie każdego, kto wchodzi w przestrzeń objętą stałym nadzorem kamer.

Jeśli osoba, która została objęta monitoringiem, będzie miała pewność, że została na nim nagrana, ma ona prawo m.in. do informacji na temat tego:

  • w jakim celu przetwarzane są jej dane,
  • komu zostaną dane te ujawnione,
  • okres przechowywania zgromadzonych danych.

Dodatkowo każda nagrana osoba ma oczywiście wgląd w nagranie, na którym jest uwieczniona, a także ma prawo do żądania wykonania kopii takiego nagrania lub jego usunięcia.

RODO a monitoring

Choć wydaje się, że RODO nie miało większego wpływu na funkcjonowanie przepisu na temat systemów monitorowania, ponieważ istniały one już przedtem, to jednak dzięki RODO uzyskane zostały liczne odpowiedzi w kwestii spraw niejasnych. Chodzi tu m.in. o prawa osób nagrywanych czy też o granice dopuszczalności monitoringu.

Niestety samo zagadnienie monitoringu wizyjnego nadal nie posiada precyzyjnie sformułowanego unormowania. Innymi słowy, tak jak było do tej pory, tak i obecnie względem nagrań wykonanych przy pomocy kamer monitoringu należy stosować te same przepisy, które zawarte są w RODO, czyli m.in. te związane z obowiązkiem informowania osób nagranych.

Zakazy, o których musisz pamiętać!

Wprowadzenie RODO dało wiele możliwości osobom nagrywanym co do egzekwowania swoim praw związanych z ochroną własnego wizerunku. RODO to jednak także wiele zakazów, które chronią prywatność osób już na samym etapie przepisów dotyczących realizowania nagrań. Powołano do życia przede wszystkim tzw. przestrzeń pod szczególną ochroną, czyli taką, której w żadnym wypadku nie można objąć monitoringiem. Chodzi tu o pomieszczenia sanitarne, szatnie, palarnie, stołówki, czy też wszelkiego typu pomieszczenia socjalne.

Warto także pamiętać o tym, że przepisy dotyczące monitoringu odnoszą się jedynie do nagrywania samego obrazu, a nie wspominają nic o nagrywaniu dźwięku. Oznacza to, że zarówno instytucje publiczne, jak i osoby prywatne i prywatne przedsiębiorstwa, nie mogą użytkować w monitoringu kamer wyposażonych w mikrofony. Innymi słowy, nagrywanie dźwięku jest czynnością nielegalną i zabronioną. Uznawane jest za nadmiarową formę przetwarzania danych osobowych, za co grozi odpowiedzialność cywilna, administracyjna, a także karna.

Artykuł partnera

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments