Miasto Zamość zadbało o seniorów

0
172

Zamojski magistrat poinformował, że kolejna grupa zamojskich seniorów otrzymała „opaski bezpieczeństwa” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

Miasto Zamość realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest kontynuacją Programu z 2022 roku. W ramach Modułu II Programu w dniu 9 maja w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, odbyło się przekazanie „opasek bezpieczeństwa” czterdziestu czterem zamojskim seniorom w wieku 65 lat i więcej – nowym użytkownikom „opasek”.

Seniorzy uczestniczyli w szkoleniu on-line dotyczącym usługi teleopieki oraz korzystania z „opaski bezpieczeństwa”. Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy Sidly z Warszawy, która jest producentem „opasek bezpieczeństwa” zakupionych w 2022 roku w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Na początku maja w ramach Modułu II Programu objęto opieką przy użyciu „opasek bezpieczeństwa” dziewięćdziesięciu czterech zamojskich seniorów. Miasto Zamość w 2023 roku planuje objąć wsparciem stu dwudziestu seniorów. Dostęp do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opasek bezpieczeństwa” ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Opaski, z których korzystają seniorzy są wyposażone w czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe tj. saturację i tętno oraz  przycisk SOS.  Wciśnięcie przycisku SOS spowoduje  połączenie z ratownikiem medycznym Telecentrum, który zdecyduje o wezwaniu medycznych służb ratunkowych lub poinformuje osobę wskazaną do kontaktu.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Udział dla seniorów jest bezpłatny. Nabór zgłoszeń do Programu jest ciągły, osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do się do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 w celu uzyskania szczegółowych informacji lub dzwoniąc pod numer tel. 451 177 975.

Źródło: UM Zamość

Zdjęcie: Pixabay

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments