Uroczyste przekazanie wozu strażackiego w Bródku (gmina Łabunie) – zobacz zdjęcia

0
206

W niedzielę, 7 maja odbyła się uroczystość poświęcenia wozu strażackiego w Bródku

Na początku uroczystości głos zabrał Prezes OSP Bródek – Mariusz Halej. Przedstawił program uroczystości i podziękował sponsorom za wkład finansowy w zakup samochodu strażackiego. Potem rozpoczęła się msza polowa odprawiona przez proboszcza parafii w Łabuniach – ks. Andrzeja Łuszcza. Po eucharystii odbyło się podniesienie flagi państwowej. Następnie głos zabrał członek OSP Bródek – dh Mariusz Kliza, który powitał zaproszonych gości. Następnie ks. proboszcz Andrzej Łuszcz poświęcił wóz bojowy. Kolejnym elementem uroczystości było przekazanie kluczyków OSP  Bródek, którego dokonał – w towarzystwie Krzysztofa Gałaszkiewicza – Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego i Dyrektora lubelskiego oddziału ARiMR, Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełki, st. bryg. Jacka Sobczyńskiego – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu – st. bryg. Mirosław Bury – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. 

Kolejnym punktem programu był chrzest wozu strażackiego z udziałem Krzysztofa Gałaszkiewicza – Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Dyrektora lubelskiego oddziału Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, który również przyczynił się do pozyskania środków na zakup nowego pojazdu strażackiego dla OSP Bródek. 

Oficjalną część uroczystości zakończyły przemówienia gości i przedstawicieli samorządu: st. bryg. Mirosława Burego – Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. Jacka Sobczyńskiego – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Krzysztofa Gałaszkiewicza – Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Dyrektora lubelskiego oddziału ARiMR, Mariusza Braneckiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łabuniach i Mariusza Kukiełki – Wójta Gminy Łabunie. 

W uroczystościach poświęcenia wozu bojowego OSP Bródek wzięli:

 • Krzysztof Gałaszkiewicz – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Dyrektor lubelskiego oddziału Agencji  Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa
 • st. bryg. Mirosław Bury – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. 
 • st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
 • Antoni Skura – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego
 • Rafał Farion – z zamojskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentował Wojewodę Lubelskiego
 • Jacek Małys – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Zamościu, który reprezentował Starostę Zamojskiego
 • Łukasz Burdzy – Naczelnik Wydziału z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu
 • Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie
 • Elżbieta Kuźma – Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie
 • Radni Rady Gminy Łabunie oraz Sołtysi
 • ks. dr Andrzej Łuszcz – Proboszcz Parafii w Łabuniach
 • Zbigniew Byczek – Kierownik Posterunku Policji w Łabuniach
 • Justyna Żuk – Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku
 • dh Mariusz Branecki – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łabuniach 
 • dh Jan Branecki – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łabuniach
 • dh Grzegorz Synowiec – Wiceprezes Związku OSP w Łabuniach
 • dh Zbigniew Żuk – Wiceprezes Związku OSP w Łabuniach
 • dh Paweł Mróz – Komendant Gminny Związku OSP w Łabuniach
 • Prezesi i Naczelnicy wszystkich jednostek OSP z gminy Łabunie
 • Strażacy
 • Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Zbigniewa Pieczykolana
 • Mieszkańcy

Po oficjalnej części uroczystości strażacy przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy, a chętni mogli skorzystać z symulatora dachowania. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele podmiotów oraz sponsorzy, którzy wsparli finansowo wspomnianą uroczystość

 • Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka
 • Radni Gminy Łabunie
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “AUTO-GAZ” Jan Branecki
 • Bar Kuźnia Justyna Kozioł
 • Stanisław Bodys – Przewóz Osób
 • Robert Wilk – usługi p.poż. 

Źródło: Gmina Łabunie

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments