Najnowsze oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, stan na dzień 27.03.2023 r.

0
879

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Wykonanie konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy, montowanie i demontowanie szalunków systemowych. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Dekarz

Zakres obowiązków: Krycie dachów, konserwacja i naprawa, montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Sprzedaż produktów RTV AGD, doradzanie klientom, przyjęcie towaru, dbanie o ekspozycje towaru oraz stanowisko pracy.

Oferowane stanowisko: Elektromechanik

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych. Prace ślusarskie i spawalnicze w przypadku posiadania uprawnień, praca w warsztacie mechanicznym lub elektrycznym.

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Eksploatacja i konserwacja sieci, urządzeń sieci i urządzeń elektrycznych,

eksploatacja i konserwacja urządzeń i maszyn na zakładzie,

wykonywanie bieżących napraw i remontów.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych i C.O.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Instruktor spawalnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć na kursach w zakresie spawania z opracowanym programem szkolenia.

Oferowane stanowisko: Instruktor wykładowca maszyn budowlanych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć teoretrycznych na kursach w zakresie maszyn budowlanych zgodnie z opracowanym programem szkolenia.

Oferowane stanowisko: Instruktor wykładowca (wózki jezdniowe UDT)

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć teoretrycznych w zakresie wózków jezdniowych UDT zgodnie z opracowanym programem szkolenia.

Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca

Zakres obowiązków: Wykładanie towaru na półki sklepowe, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o porządek w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów w sklepie spożywczym.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa gości w restauracji.

Oferowane stanowisko: Kelner-barman

Zakres obowiązków: Obsługa baru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowywanie zamówień w magazynie, transport towarów do klienta, odbiór towaru od dostawców, rozładunek towaru.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie autobusu na liniach regularnych, przewóz osób na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca food truck

Zakres obowiązków: Rozwożenie i sprzedaż towaru z food trucka.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego – pracownik warsztatowy

Zakres obowiązków: Transport towaru do klienta na terenie województwa Lubelskiego, załadunek i rozładunek towaru. Praca na miejscu w zakładzie / warsztat.

Oferowane stanowisko: Kierownik zmiany baru

Zakres obowiązków: Otwieranie i zamykanie zmiany. Obsługa klienta i nadzór nad pracownikami zmiany.

Oferowane stanowisko: Konserwator

Zakres obowiązków: Naprawy konserwatorskie, prace porządkowe na terenie obiektu hotelarskiego, pielęgnacja terenów zielonych przy obiekcie hotelarskim.

Oferowane stanowisko: Kontroler jakości

Zakres obowiązków: Realizacja przyjęć pod względem jakościowym materiałów i komponentów dostarczanych przez dostawców, kontrola wyrobów w procesie produkcyjnym, odbiór gotowych wyrobów zgodnie z DTR, dbałość o wysoki poziom jakościowy i estetyczny produkowanych wyrobów i części zamiennych, prowadzenie działań kontrolnych według nadanego statusu, współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki i GRUPY SIPMA w zakresie działań mających na celu poprawę jakości wyrobów

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja brwi i ciała, pedicure.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie manicure i pedicure, stylizacja brwi, makijaż,

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Stylizacja paznokci, hybryda, żel, przedłużanie paznokci oraz inne zabiegi miedzy innymi na twarz.

Oferowane stanowisko: Księgowa / kadrowa

Zakres obowiązków: – Obsługa pełnej księgowości w spółce komandytowo-akcyjnej

 • Sporządzanie stosownej dokumentacji ZUS

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczeń rocznych, zestawień kwartalnych, dokumentacji dla banków i innych instytucji

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT-UE, CIT

 • Potwierdzanie sald zgodnie z ustawą o rachunkowości i w porozumieniu z firmą,

 • Obsługa audytów i kontroli

 • Raportowanie miesięczne, czynny udział w zamknięciu miesiąca

 • Prowadzenie kadr

 • Szukamy osoby śledzącej na bieżąco zmiany w przepisach

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu pizzy, kebab i innych dań z kary menu, utrzymanie czystości w miejscu pracy

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Wydawanie i przygotowywanie potraw. Praca w Bondyrzu.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty dań.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: – planowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

 • stosowanie nowoczesnych metod wychowawczych,

 • prowadzenie zajęć metodą komunikacyjną i audiowizualną

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów.

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy, ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdu, sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Naprawa samochodów ciężarowych, osobowych i maszyn budowlanych.

Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres obowiązków: Montaż instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, serwis oraz naprawa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Montaż instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjne i CO), wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych, przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Obsługa sprzętu i urządzeń w procesie montażu, przygotowanie do montażu oraz montaż elementów stalowych, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, zabezpieczenie konstrukcji, stosowanie zasad technologicznych, przestrzeganie norm jakościowych.

Oferowane stanowisko: Monter ociepleń budynków

Zakres obowiązków: Docieplenia budynków. Miejsce pracy – Zamość.

Oferowane stanowisko: Monter/pomocnik montera ociepleń budynków

Zakres obowiązków: Izolacje termiczne ścian.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Nauczyciel przedszkola

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opieka nad dziećmi.

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Obsługa koparko-ładowarki (wykonywanie wykopów i wyrównywanie terenu).

Oferowane stanowisko: Operator maszyn CNC

Zakres obowiązków: Obsługa wycinarki laserowej do blach lub profili, kontrola jakości wycinanych elementów, współpraca z działem technologicznym

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn i urzadzeń do produkcji mebli, konserwacja maszyn.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do produkcji wyrobów z metalu

Zakres obowiązków: Obróbka blach i innych elementów metalowych.

Oferowane stanowisko: Operator okleiniarki

Zakres obowiązków: Oklejanie płyt laminowanych i płyt MDF

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia

Oferowane stanowisko: Opiekun dziecięcy

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym, pomoc w pielęgnacji i karmieniu dzieci.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Pedagog

Zakres obowiązków: Praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku pedagog.

Oferowane stanowisko: Pedagog

Zakres obowiązków: Terapia dzieci, zajęcia integracji sensorycznej.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu potraw, obróbka warzyw,

Oferowane stanowisko: Pomoc mleczarska

Zakres obowiązków: – czynny udział w wytwarzaniu wyrobów mleczarskich;

 • konfekcjonowanie i magazynowanie oraz ekspediowanie

wyrobów mleczarskich;

 • sprawdzanie wagi i daty produkcji oraz pakowanie produktów;

 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki wyrobów

mleczarskich;

 • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i ppoż

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik w rolnictwie

Zakres obowiązków: Pielęgnacja roślin polowych, prace związane z utrzymaniem roślin szklarniowych, pielęgnacja roślin, samodzielny zbiór plonów w tym korzeniowych, inne prace zlecone przez pracodawcę.

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Pomoc przy montowaniu i składaniu mebli. W mniejszym stopniu pomoc przy wycinaniu elementów drewnianych w tym szlifowaniu, heblowaniu i frezowaniu.

Oferowane stanowisko: Portier/pomoc mechanika

Zakres obowiązków: – ochrona obiektu,

 • prace porządkowe,

 • prace pomocnicze na warsztacie

Oferowane stanowisko: Posadzkarz (monter wykładzin)

Zakres obowiązków: Przygotowywanie podłoża pod wylewki, przygotowywanie zapraw, szpachlowanie podłoża, szlifowanie posadzek,gruntowanie posadzek, wykonywanie wylewek samopoziomujących, montaż wykładzin, montaż listew przypodłogowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik magazynu

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, układanie i wydawanie towarów do magazynu

 • pakowanie produktów pod wysyłki paczkowe i paletowe

 • posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynową

 • dbanie o porządek w strefie pakowania

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Dozorowanie obiektu, ochrona osób i mienia. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Produkcja kontenerów magazynowych i ogrodzeń

Oferowane stanowisko: Pracownik restauracji

Zakres obowiązków: Praca w restauracji McDonalds, obsługa gości, przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardami restauracji.

Oferowane stanowisko: Pracownik serwisu opon

Zakres obowiązków: Wymiana opon, wyważanie, naprawa opon.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie relacji z istniejącymi klientami. Tworzenie ofert dla klientów.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klientów i obsługa istniejących; Sprzedaż asortymentu oferowanego przez firmę; Rozwój sprzedaży poprzez regularne wizyty u klientów; Przygotowywanie ofert handlowych, negocjacje warunków współpracy z klientami na różnych szczeblu; Monitorowanie rynku i działań konkurencji; Realizacja planów i celów sprzedażowych; Raportowanie wyników pracy

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego interwencji kryzysowej a rodzinie w miejscu zamieszkania osoby,rodziny w kryzysie.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace wykończeniowe w budownictwie.

Oferowane stanowisko: Robotnik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane – praca na budowie na terenie województwa lubelskiego

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów metalowych

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. eksportu

Zakres obowiązków: – aktywne poszukiwanie nowych klientów, głównie na terenie rynków niemieckojęzycznych;

 • budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami;

 • obsługa klientów eksportowych w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień;

 • przygotowywanie umów handlowych z klientami zagranicznymi i kompletowanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością eksportu;

 • monitorowanie i analizowanie rynku oraz działań konkurencji;
 • gotowość do wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych (delegacje, udział w targach i wydarzeniach branżowych)

  Oferowane stanowisko: Sprzedawca

  Zakres obowiązków: Profesjonalna obsługa klienta; realizacja planów sprzedażowych; weryfikacja zgodności ilości towaru; dokonywanie rozliczeń kasowych, dbanie o estetykę ekspozycji sklepowych; raportowanie wyników pracy

  Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

   

   

  Zakres obowiązków: Sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego.

  Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej

  Zakres obowiązków: Projektowanie, organizowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich – integracyjnych, zajęć sportowych, wycieczek, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

  Oferowane stanowisko: Tokarz

  Zakres obowiązków: Obsługa tokarek numerycznych, ustawienia urządzeń i nadzorowanie ich pracy, wykonywanie detali na podstawie dokumentacji technicznej, dbanie o bezpieczeństwo pracy

  Oferowane stanowisko: Zbrojarz

  Zakres obowiązków: Przygotowywanie stali zbrojeniowej do montażu, montowanie szkieletów zbrojeniowych. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

Poprzedni artykułZapraszamy na LVII Sesję Rady Miasta Zamość, 27 marca 2023 r. (poniedziałek) godz. 13:00 (program sesji)
Następny artykułPrezentujemy najnowsze oferty płatnych staży z PUP w Zamościu, stan na dzień 27.03.2023 r.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments