Najnowsze oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, stan na dzień 27.03.2023 r.

0
875

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Wykonanie konstrukcji z drewna niezbędnych na placu budowy, montowanie i demontowanie szalunków systemowych. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Dekarz

Zakres obowiązków: Krycie dachów, konserwacja i naprawa, montaż urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Sprzedaż produktów RTV AGD, doradzanie klientom, przyjęcie towaru, dbanie o ekspozycje towaru oraz stanowisko pracy.

Oferowane stanowisko: Elektromechanik

Zakres obowiązków: Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych. Prace ślusarskie i spawalnicze w przypadku posiadania uprawnień, praca w warsztacie mechanicznym lub elektrycznym.

Oferowane stanowisko: Elektryk

Zakres obowiązków: Eksploatacja i konserwacja sieci, urządzeń sieci i urządzeń elektrycznych,

eksploatacja i konserwacja urządzeń i maszyn na zakładzie,

wykonywanie bieżących napraw i remontów.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.

Oferowane stanowisko: Hydraulik

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych i C.O.

Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

Oferowane stanowisko: Instruktor spawalnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć na kursach w zakresie spawania z opracowanym programem szkolenia.

Oferowane stanowisko: Instruktor wykładowca maszyn budowlanych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć teoretrycznych na kursach w zakresie maszyn budowlanych zgodnie z opracowanym programem szkolenia.

Oferowane stanowisko: Instruktor wykładowca (wózki jezdniowe UDT)

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć teoretrycznych w zakresie wózków jezdniowych UDT zgodnie z opracowanym programem szkolenia.

Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca

Zakres obowiązków: Wykładanie towaru na półki sklepowe, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o porządek w miejscu pracy.

Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów w sklepie spożywczym.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Obsługa gości w restauracji.

Oferowane stanowisko: Kelner-barman

Zakres obowiązków: Obsługa baru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Przygotowywanie zamówień w magazynie, transport towarów do klienta, odbiór towaru od dostawców, rozładunek towaru.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie autobusu na liniach regularnych, przewóz osób na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca food truck

Zakres obowiązków: Rozwożenie i sprzedaż towaru z food trucka.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego

Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie pow. zamojskiego

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego – pracownik warsztatowy

Zakres obowiązków: Transport towaru do klienta na terenie województwa Lubelskiego, załadunek i rozładunek towaru. Praca na miejscu w zakładzie / warsztat.

Oferowane stanowisko: Kierownik zmiany baru

Zakres obowiązków: Otwieranie i zamykanie zmiany. Obsługa klienta i nadzór nad pracownikami zmiany.

Oferowane stanowisko: Konserwator

Zakres obowiązków: Naprawy konserwatorskie, prace porządkowe na terenie obiektu hotelarskiego, pielęgnacja terenów zielonych przy obiekcie hotelarskim.

Oferowane stanowisko: Kontroler jakości

Zakres obowiązków: Realizacja przyjęć pod względem jakościowym materiałów i komponentów dostarczanych przez dostawców, kontrola wyrobów w procesie produkcyjnym, odbiór gotowych wyrobów zgodnie z DTR, dbałość o wysoki poziom jakościowy i estetyczny produkowanych wyrobów i części zamiennych, prowadzenie działań kontrolnych według nadanego statusu, współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki i GRUPY SIPMA w zakresie działań mających na celu poprawę jakości wyrobów

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja brwi i ciała, pedicure.

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Wykonywanie manicure i pedicure, stylizacja brwi, makijaż,

Oferowane stanowisko: Kosmetyczka

Zakres obowiązków: Stylizacja paznokci, hybryda, żel, przedłużanie paznokci oraz inne zabiegi miedzy innymi na twarz.

Oferowane stanowisko: Księgowa / kadrowa

Zakres obowiązków: – Obsługa pełnej księgowości w spółce komandytowo-akcyjnej

 • Sporządzanie stosownej dokumentacji ZUS

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczeń rocznych, zestawień kwartalnych, dokumentacji dla banków i innych instytucji

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT-UE, CIT

 • Potwierdzanie sald zgodnie z ustawą o rachunkowości i w porozumieniu z firmą,

 • Obsługa audytów i kontroli

 • Raportowanie miesięczne, czynny udział w zamknięciu miesiąca

 • Prowadzenie kadr

 • Szukamy osoby śledzącej na bieżąco zmiany w przepisach

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu pizzy, kebab i innych dań z kary menu, utrzymanie czystości w miejscu pracy

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Wydawanie i przygotowywanie potraw. Praca w Bondyrzu.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie potraw

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty dań.

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: – planowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

 • stosowanie nowoczesnych metod wychowawczych,

 • prowadzenie zajęć metodą komunikacyjną i audiowizualną

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów.

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy, ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdu, sprawdzanie działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Naprawa samochodów ciężarowych, osobowych i maszyn budowlanych.

Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres obowiązków: Montaż instalacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, serwis oraz naprawa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zakres obowiązków: Montaż instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjne i CO), wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych, przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji sanitarnych

Oferowane stanowisko: Monter konstrukcji

Zakres obowiązków: Obsługa sprzętu i urządzeń w procesie montażu, przygotowanie do montażu oraz montaż elementów stalowych, kontrolowanie jakości wykonanego montażu, zabezpieczenie konstrukcji, stosowanie zasad technologicznych, przestrzeganie norm jakościowych.

Oferowane stanowisko: Monter ociepleń budynków

Zakres obowiązków: Docieplenia budynków. Miejsce pracy – Zamość.

Oferowane stanowisko: Monter/pomocnik montera ociepleń budynków

Zakres obowiązków: Izolacje termiczne ścian.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik/elektronik

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja,diagnostyka, naprawa urządzeń elektronicznych i mechatronicznych

Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

Oferowane stanowisko: Nauczyciel przedszkola

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opieka nad dziećmi.

Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki

Zakres obowiązków: Obsługa koparko-ładowarki (wykonywanie wykopów i wyrównywanie terenu).

Oferowane stanowisko: Operator maszyn CNC

Zakres obowiązków: Obsługa wycinarki laserowej do blach lub profili, kontrola jakości wycinanych elementów, współpraca z działem technologicznym

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych

Zakres obowiązków: Obsługa maszyn i urzadzeń do produkcji mebli, konserwacja maszyn.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do produkcji wyrobów z metalu

Zakres obowiązków: Obróbka blach i innych elementów metalowych.

Oferowane stanowisko: Operator okleiniarki

Zakres obowiązków: Oklejanie płyt laminowanych i płyt MDF

Oferowane stanowisko: Operator urządzeń dźwigowych

Zakres obowiązków: Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia

Oferowane stanowisko: Opiekun dziecięcy

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym, pomoc w pielęgnacji i karmieniu dzieci.

Oferowane stanowisko: Osoba sprzątająca

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na powierzonych obiektach.

Oferowane stanowisko: Pedagog

Zakres obowiązków: Praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku pedagog.

Oferowane stanowisko: Pedagog

Zakres obowiązków: Terapia dzieci, zajęcia integracji sensorycznej.

Oferowane stanowisko: Piekarz

Zakres obowiązków: Produkcja pieczywa.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu potraw, obróbka warzyw,

Oferowane stanowisko: Pomoc mleczarska

Zakres obowiązków: – czynny udział w wytwarzaniu wyrobów mleczarskich;

 • konfekcjonowanie i magazynowanie oraz ekspediowanie

wyrobów mleczarskich;

 • sprawdzanie wagi i daty produkcji oraz pakowanie produktów;

 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki wyrobów

mleczarskich;

 • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i ppoż

Oferowane stanowisko: Pomocniczy robotnik w rolnictwie

Zakres obowiązków: Pielęgnacja roślin polowych, prace związane z utrzymaniem roślin szklarniowych, pielęgnacja roślin, samodzielny zbiór plonów w tym korzeniowych, inne prace zlecone przez pracodawcę.

Oferowane stanowisko: Pomocnik stolarza

Zakres obowiązków: Pomoc przy montowaniu i składaniu mebli. W mniejszym stopniu pomoc przy wycinaniu elementów drewnianych w tym szlifowaniu, heblowaniu i frezowaniu.

Oferowane stanowisko: Portier/pomoc mechanika

Zakres obowiązków: – ochrona obiektu,

 • prace porządkowe,

 • prace pomocnicze na warsztacie

Oferowane stanowisko: Posadzkarz (monter wykładzin)

Zakres obowiązków: Przygotowywanie podłoża pod wylewki, przygotowywanie zapraw, szpachlowanie podłoża, szlifowanie posadzek,gruntowanie posadzek, wykonywanie wylewek samopoziomujących, montaż wykładzin, montaż listew przypodłogowych.

Oferowane stanowisko: Pracownik magazynu

Zakres obowiązków: Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, układanie i wydawanie towarów do magazynu

 • pakowanie produktów pod wysyłki paczkowe i paletowe

 • posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynową

 • dbanie o porządek w strefie pakowania

Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony

Zakres obowiązków: Dozorowanie obiektu, ochrona osób i mienia. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa.

Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji

Zakres obowiązków: Produkcja kontenerów magazynowych i ogrodzeń

Oferowane stanowisko: Pracownik restauracji

Zakres obowiązków: Praca w restauracji McDonalds, obsługa gości, przygotowywanie posiłków zgodnie ze standardami restauracji.

Oferowane stanowisko: Pracownik serwisu opon

Zakres obowiązków: Wymiana opon, wyważanie, naprawa opon.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie relacji z istniejącymi klientami. Tworzenie ofert dla klientów.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel handlowy

Zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych klientów i obsługa istniejących; Sprzedaż asortymentu oferowanego przez firmę; Rozwój sprzedaży poprzez regularne wizyty u klientów; Przygotowywanie ofert handlowych, negocjacje warunków współpracy z klientami na różnych szczeblu; Monitorowanie rynku i działań konkurencji; Realizacja planów i celów sprzedażowych; Raportowanie wyników pracy

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego interwencji kryzysowej a rodzinie w miejscu zamieszkania osoby,rodziny w kryzysie.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace wykończeniowe w budownictwie.

Oferowane stanowisko: Robotnik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane – praca na budowie na terenie województwa lubelskiego

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Spawanie elementów metalowych

Oferowane stanowisko: Spawacz

Zakres obowiązków: Przygotowanie elementów do spawania, spawanie konstrukcji stalowych metodą MIG/MAG, ustawianie urządzeń i nadzorowanie ich pracy, dbanie o bezpieczeństwo pracy z uwzględnieniem użytkowania specjalistycznej odzieży ochronnej

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. eksportu

Zakres obowiązków: – aktywne poszukiwanie nowych klientów, głównie na terenie rynków niemieckojęzycznych;

 • budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami;

 • obsługa klientów eksportowych w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień;

 • przygotowywanie umów handlowych z klientami zagranicznymi i kompletowanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością eksportu;

 • monitorowanie i analizowanie rynku oraz działań konkurencji;
 • gotowość do wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych (delegacje, udział w targach i wydarzeniach branżowych)

  Oferowane stanowisko: Sprzedawca

  Zakres obowiązków: Profesjonalna obsługa klienta; realizacja planów sprzedażowych; weryfikacja zgodności ilości towaru; dokonywanie rozliczeń kasowych, dbanie o estetykę ekspozycji sklepowych; raportowanie wyników pracy

  Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

   

   

  Zakres obowiązków: Sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego.

  Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej

  Zakres obowiązków: Projektowanie, organizowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich – integracyjnych, zajęć sportowych, wycieczek, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.

  Oferowane stanowisko: Tokarz

  Zakres obowiązków: Obsługa tokarek numerycznych, ustawienia urządzeń i nadzorowanie ich pracy, wykonywanie detali na podstawie dokumentacji technicznej, dbanie o bezpieczeństwo pracy

  Oferowane stanowisko: Zbrojarz

  Zakres obowiązków: Przygotowywanie stali zbrojeniowej do montażu, montowanie szkieletów zbrojeniowych. Praca na terenie województwa lubelskiego pracodawca zapewnia dojazd.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments