Uwaga! Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

0
516

Miasto Zamość rozpoczęło realizację Programów MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Koordynatorem ww. Programów jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Realizację zadań powierzono Lubelskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast bezpośrednim realizatorem usług jest Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu.

Mieszkańcy Zamościa korzystają z usług od drugiej połowy marca br.

Korzystanie z usług opieki wytchnieniowej oraz asystencji osobistej jest bezpłatne.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Program skierowany jest do:

a)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b)      osoby powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b)      osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Programy będą realizowane do 31 grudnia 2023 r.

Poprzedni artykułWażne! Pierwsze “trzynastki” trafią do emerytów i rencistów przed Wielkanocą
Następny artykułSprawdź jak i dlaczego warto zostać wolontariuszem w Schronisku dla zwierząt w Zamościu?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments