LVI Sesja Rady Miasta 27 lutego br. (poniedziałek) godz. 13:00 (program obrad)

0
184

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LVI Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 27 lutego (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Informacja nt. zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu pn. „Przebudowie (modernizacji) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu”.
 8. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2022 roku.
 9. Informacja o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za 2022 rok.
 10. Przyjęcie informacji z działalności komisji Rady Miasta za 2022 r.
 11. Przyjęcie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) nadania nazwy skwerowi położonemu na osiedlu Planty w Zamościu,

2) nadania nazwy skwerowi położonemu na osiedlu Planty w Zamościu,

3) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Zamość,

4) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu,

5) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,

6) stanowiska Rady Miasta Zamość dotyczącego budowy wieży telekomunikacyjnej,

7) wprowadzenia Programu “Karta Zamościanina”

8) zatwierdzenia projektu niekonkurencyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, OHP,

9) określenia kryteriów, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, dla których Miasto Zamość jest organem prowadzącym,

10) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,

11) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

12) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Poprzedni artykułOtrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki
Następny artykułOględziny drzew i krzewów w zakresie zdrowotnym w Zamościu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments