Zamość przystąpił do dystrybucji węgla. Reglamentacja do 1,5 tony dla gospodarstwa domowego

0
551

Miasto Zamość przystąpiło do dystrybucji węgla przeznaczonego dla mieszkańców Miasta Zamość.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Miasto Zamość przystąpiło do dystrybucji węgla przeznaczonego dla mieszkańców Miasta Zamość.

Węgiel będzie sprzedawany po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2 000 zł brutto za tonę. Zakupu preferencyjnego może dokonać osoba, która spełnia warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego (3 000 zł). Dostępny limit dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 tony – do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony – od dnia 1 stycznia 2023 r. W przypadku zakupu węgla w bieżącym roku po preferencyjnej cenie tj. mniejszej niż 2 000 zł brutto za tonę (np. w sklepie internetowym PGG) w ilości większej niż 1,5 tony, zakup węgla po preferencyjnej cenie od samorządu nie przysługuje. Wnioski o zakup preferencyjny w ramach przysługującego limitu 1,5 tony na bieżący rok można składać od 14 listopada 2022 r. Zakup węgla po preferencyjnej cenie w ramach limitu na 2023 r. będzie wymagał złożenia ponownego wniosku po 1 stycznia 2023 r.

Wnioski o zakup węgla składa się na piśmie w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu (parter budynku), w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz Miejski), korespondencyjnie na adres urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Wzór wniosku dostępny jest w ww. miejscach wyznaczonych do osobistego składania wniosku oraz na stronie internetowej zamosc.pl lub umzamosc.bip.lubelskie.pl.

W celu sprawniejszego rozpatrzenia wniosku:

  • prosimy o wyrażenie zgody na odbiór korespondencji w formie elektronicznej (na podany adres e‑mail)

  • prosimy o dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających przyznanie dodatku węglowego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – potwierdzenie przelewu lub przesłana na adres e-mail informacja o przyznaniu dodatku.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (84) 677-23-60, (84) 677-24-31, (84) 677-24-34, (84) 677-24 32 w godzinach pracy urzędu lub mailowo na adres [email protected].

O dostępności węgla, płatności i sposobie odbioru, wnioskodawcy będą informowani na kolejnych etapach naboru.

http://zamosc.pl//media/uploads/attach/2022-11/14482_wniosek_wegiel.pdf

 

 

Poprzedni artykułMedale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (zdjęcia)
Następny artykułInstrukcja: Jak stracić 2500 zł przy sprzedaży spodni
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments