Aktualne oferty pracy z PUP w Zamościu

0
590

Aktualne oferty pracy z PUP w Zamościu

Oferowane stanowisko: Asystent kosztorysanta
Zakres obowiązków: Sporządzanie kosztorysów, przygotowywanie dokumentacji odbiorowej, powykonawczej i przetargowej, realizacji zamówień itd.
Oferowane stanowisko: Asystent osoby niepełnosprawnej
Zakres obowiązków: Pomoc, asystowanie i wspomaganie osób chorych i/lub niepełnosprawnych w codziennych czynnościach, wyjsciach na spacer, do sklepu, do instytucji kultury, do urzędów. Wszechstronna aktywizacja beneficjentów.
Oferowane stanowisko: Brukarz
Zakres obowiązków: Układanie kostki brukowej na cmentarzach, praca całosezonowa.
Oferowane stanowisko: Brygadzista
Zakres obowiązków: – koordynacja robót drogowych,
– prowadzenie dokumentacji wymaganej przy wykonywanych pracach,
– inwentaryzacja materiałów, sporządzanie zamówień.
Oferowane stanowisko: Cieśla – dekarz
Zakres obowiązków: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
Oferowane stanowisko: Cukiernik
Zakres obowiązków: Przygotowywanie surowców, sporządzanie ciast, kremów, obsługa maszyn i urządzeń, prace porządkowe.
Oferowane stanowisko: Elektryk
Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sparowanie kabli światłowodowych
Oferowane stanowisko: Fakturzystka
Zakres obowiązków: Wprowadzanie i wystawianie faktur, obsługa komputera.
Oferowane stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej
Zakres obowiązków: Sprawowanie stałej kontroli oraz bieżącego nadzoru nad procesem realizacji robót mostowych;
kierowanie podległymi pracownikami/podwykonawcami;
stała współpraca z podwykonawcami oraz dostawcami w zakresie realizowanych prac;
umiejętność weryfikacji oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań technicznych w całości dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna);
prowadzenie czynności formalnych, współpraca i koordynacja działań z jednostkami/urzędami zewnętrznymi w celu ustalenia sposobu i terminów prowadzenia robót;
kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi z Inwestorem;
prowadzenie dzienników budowy;
rozliczanie kosztów realizowanych robót, sporządzanie zestawień zużytych materiałów, kontrola wykonania budżetu oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji inwestycji w zakresie powierzonych zadań.
Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kat. A
Zakres obowiązków: Przeszkolenie kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. A
Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kat. C+E
Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem
Oferowane stanowisko: Instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie remontowo-budowlanym
Zakres obowiązków: 1. Opracowywanie i realizacja programu szkolenia zawodu dla uczestników Centrum.
2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych reintegracji zawodowej w zakresie usług remontowo-budwolanych.
3. Ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej.
4. Stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem Centrum w zakresie realizacji “Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego” uczestników.
5. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS.
6. Przygotowanie uczestników Centrum do egzaminów potwierdzających zdobyty kwalifikacje oraz kompetencje.
Oferowane stanowisko: Inżynier automatyk
Zakres obowiązków: Projektowanie układów automatyki, programowanie sterowników PLC, programowanie wizualizacji HMI, SCADA, aktywna współpraca z innymi działami firmy.
Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż towarów na stacji paliw.
Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca
Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.
Oferowane stanowisko: Kasjer-sprzedawca
Zakres obowiązków: – obsługa klientów,
– sprawdzanie dat ważności produktów,
– dbanie o ekspozycje towarów.
Oferowane stanowisko: Kelner
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przygotowywanie sali restauracyjnej, zbieranie zamówień.
Oferowane stanowisko: Kierowca kat. C+E
Zakres obowiązków: Kierowca w ruchu międzynarodowym Polska-Niemcy
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Przewóz rzeczy na terytorium RP.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Transport towarów na trasie Polska-Niemcy.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Dostawa zamówień do klientów w Polsce, ewentualna pomoc przy rozładunkach, odbiór towarów od dostawców i transport do siedziby firmy.Transport krajowy.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego na trasach międzynarodowych, Polska-Niemcy-Holandia-Belgia.
Oferowane stanowisko: Kosmetyczka
Zakres obowiązków: Podstawowe zabiegi kosmetyczne vege, masaże, makijaże wszelkiego rodzaju, depilacja brwi i ciała, pedicure.
Oferowane stanowisko: Kosmetyczka
Zakres obowiązków: Manicure, stylizacja paznokci – przedłużenie paznokci, pedicure,przedłużanie i zagęszczanie rzęs, laminacja brwi i rzęs, obsługa recepcji, utrzymanie w czystości stanowiska pracy.
Oferowane stanowisko: Księgowa/y
Zakres obowiązków: Dekretowanie dokumentów, rozliczanie rozrachunków, sporządzanie bilansu i rachunków zysków i strat.
Oferowane stanowisko: Kucharz/pizzer
Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków wg. receptury, robienie, pieczenie pizzy, oraz przygotowywanie wcześniejsze produktów.
Oferowane stanowisko: Magazynier
Zakres obowiązków: Prowadzenie gospodarki magazynowej, ewidencjonowanie towaru, wydawanie towaru zgodnie z fakturą i zamówieniem, utrzymanie porządku w magazynie. Dowóz towaru do klienta.
Oferowane stanowisko: Magazynier – kierowca
Zakres obowiązków: Prace magazynowe (wydawanie i przyjmowanie towaru), dowóz towaru do klienta na terenie woj. Lubelskiego
Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca
Zakres obowiązków: Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta i inne prace magazynowe.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy
Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy
Zakres obowiązków: Ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części i płynów eksploatacyjnych.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy
Zakres obowiązków: Diagnostyka i naprawa samochodów osobowych.
Oferowane stanowisko: Mistrz warsztatu
Zakres obowiązków: Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu
Oferowane stanowisko: Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zakres obowiązków: – montaż instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
– serwis oraz naprawa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
– wykonywanie pomocniczych prac budowlanych
Oferowane stanowisko: Monter instalacji gazowych w pojazdach samochodowych – mechanik samochodowy
Zakres obowiązków: Montaż instalacji gazowych w samochodach osobowych.
Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych
Zakres obowiązków: Montaż instalacji sanitarnych.
Oferowane stanowisko: Monter mebli
Zakres obowiązków: Kompletowanie elementów stoisk targowych, pasowanie podzespołów, montaż na stanowiskach docelowych
Oferowane stanowisko: Monter pomp ciepła, instalacji sanitarnych i OZE
Zakres obowiązków: Montaż pomp ciepła, instalacji sanitarnych i OZE.
Oferowane stanowisko: Murarz
Zakres obowiązków: Murowanie ścianek działowych, wykonywanie fundamentów, murów zbrojonych.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel – zajęcia świetlicowe
Zakres obowiązków: Zajęcia świetlicowe w wymiarze 18/26 godzin tygodniowo, 10 godzin opieki w czasie dowożenia dzieci godz. 6.50 – 7.50 i 14.20 – 15.20 oraz 8 godz zajęć świetlicowych 13.00 – 14.15.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel techniki
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z obowiązującym planem zajęć, w tym realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Zakres obowiązków: Pomoc uczniowi z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
Zakres obowiązków: Wspomaganie ucznia z oddziału przedszkolnego z orzeczeniem w procesie dydaktycznym w wymiarze 20/20 etatu.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziale przedszkolnym, grupa 4 latków.
Oferowane stanowisko: Operator koparki jednonaczyniowej kl. I
Zakres obowiązków: – obsługa koparki jednonaczyniowej;
– wykonywanie ziemnych prac budowlanych przy budowie obiektów
podziemnych i naziemnych;
Oferowane stanowisko: Operator koparko-ładowarki
Zakres obowiązków: – określanie i przygotowywanie terenu do pracy;
– przygotowywanie koparko-ładowarki do pracy;
– wyrównywanie terenu za pomocą koparko-ładowarki;
– wykonywanie wykopów, odspajanie gruntu terenu za pomocą koparko-ładowarki;
– rozmieszczanie i segregowanie produktów pracy koparko-ładowarki;
– kontrolowanie jakości wykonywanej pracy;
Oferowane stanowisko: Operator maszyn i urządzeń budowlanych – brukarz
Zakres obowiązków: Prace drogowe: wykładanie nawierzchni drogowych kostką brukową, naprawa, konserwacja i rozbieranie. Obsługa maszyn i urządzeń budowlanych typu zagęszczarka, przecinarka jezdna, ubijak stopowy, agregat jednofazowy.
Oferowane stanowisko: Operator urządzeń dźwigowych
Zakres obowiązków: Obsługa żurawia obrotowego, podnoszenie, przemieszczanie el. przy użyciu żurawi, dbanie o czystość i sprawność urządzenia
Oferowane stanowisko: Opiekun osób starszych
Zakres obowiązków: Opieka nad osobami starszymi, pomoc w codziennych czynnościach np: myciu się, ubieraniu, jedzeniu, organizowaniu czasu wolnego, pomoc lub kontakt z rodzinami.
Oferowane stanowisko: Pedagog
Zakres obowiązków: Terapia dzieci, zajęcia integracji sensorycznej.
Oferowane stanowisko: Pielęgniarka
Zakres obowiązków: – wykonywanie czynności diagnostycznych w tym dokonywanie pomiarów podstawowych,
– obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej,
– przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych,
– zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej/przestrzeganie procedur,
Oferowane stanowisko: Pielęgniarka
Zakres obowiązków: Praca w POZ w przychodni.
Oferowane stanowisko: Pielęgniarka
Zakres obowiązków: Udzielanie pomocy przedmedycznej. Podawanie leków według ustalonego harmonogramu. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Oferowane stanowisko: Położna
Zakres obowiązków: Realizacja zleceń lekarskich.
Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna
Zakres obowiązków: Pomoc w sporządzaniu potraw kuchni polskiej.
Oferowane stanowisko: Pomocniczy pracownik w warsztacie
Zakres obowiązków: Pomoc przy wykonywaniu elementów ze stali, szlifowanie, wiercenie.
Oferowane stanowisko: Pomocnik mechanika pojazdów samochodowych
Zakres obowiązków: Pomoc w diagnostyce oraz bieżącej naprawie pojazdów samochodowych.
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy
Zakres obowiązków: Obsługa korespondencji, zamawianie materiałów, rejestracja klientów, dbanie o właściwy obieg dokumentów, obsługa urządzeń biurowych.
Oferowane stanowisko: Pracownik drogowy
Zakres obowiązków: Montaż i naprawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Oferowane stanowisko: Pracownik działu obsługi klienta
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, udzielanie informacji z usługami oferowanymi przez firmę, sporządzanie grafików usług.
Oferowane stanowisko: Pracownik księgowości i kadr
Zakres obowiązków: Rozliczanie delegacji i płac
Oferowane stanowisko: Pracownik ochrony
Zakres obowiązków: Dozorowanie obiektu, ochrona osób i mienia. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa.
Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany
Zakres obowiązków: Prace ogólnobudowlane do wyboru:
– dekarskie
– ciesielskie
– murarskie
Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji kanałów wentylacyjnych
Zakres obowiązków: Praca z maszynami produkcyjnymi obróbki blach tj. żłobiarka, walcarka, zgrzewarka, zaginarka, gilotyna.
Obróbka wyciętych formatek z blachy w celu wykonania wyrobów wentylacyjnych prostokątnych tj. kolana, redukcje, zakończenia wentylacyjne dachowe, kanały wentylacyjne.
Oferowane stanowisko: Pracownik robót wykończeniowych
Zakres obowiązków: Montaż płyt kartonowo-gipsowych, gipsowanie, szlifowanie, malowanie.
Oferowane stanowisko: Pracownik serwisu opon
Zakres obowiązków: Wymiana opon, wyważanie, naprawa opon.
Oferowane stanowisko: Pracownik socjalny
Zakres obowiązków: Świadczenie pracy socjalnej, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.
Rozpoznawanie i udział w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz współpraca w tym zakresie z Radą Mieszkańców i Dyrektorem Domu.
Udział w realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia.
Współpraca z kierownikiem działu terepeutyczno-opiekuńczego.
Ścisła współpraca z działem księgowości w zakresie działalności socjalnej.
Ścisła wspołpraca z jednostkami i instytucjai pomocy społecznej, sądami, ZUS, KRUS.
Oferowane stanowisko: Psycholog
Zakres obowiązków: Sporządzanie diagnozy psychologicznej, poradnictwo psychologiczne, prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Oferowane stanowisko: Psycholog
Zakres obowiązków: Przygotowywanie diagnozy psychologicznej, prowadzenie zajęć terapeutycznych, udzielanie pomocy psychologicznej, opracowywanie opinii.
Oferowane stanowisko: Serwisant urządzeń grzewczych – pomp ciepła, kotłów i instalacji OZE
Zakres obowiązków: Naprawa i serwis urządzeń grzewczych (pomp ciepła, kotłów gazowych, instalacji PV oraz wentylacyjnych) a także prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi pracami.
Oferowane stanowisko: Spawacz
Zakres obowiązków: Spawanie konstrukcji, obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu do spawania, wykonywanie operacji spawania w zakresie posiadanych uprawnień według dokumentacji technicznej.
Oferowane stanowisko: Spawacz MIG/MAG
Zakres obowiązków: – spawanie metodą MIG/MAG,
– obróbka wstępna i wykończeniowa prac spawalniczych.
Oferowane stanowisko: Specjalista do spraw dietetyki
Zakres obowiązków: Opracowywanie diet i menu, prowadzenie, monitorowanie procesów produkcji potraw, nadzór nad prawidłowym zastosowaniem receptur.
Oferowane stanowisko: Specjalista do spraw kadr
Zakres obowiązków: Obsługa spraw kadrowo – płacowych spółki, przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno prawnych, świadectw pracy i zaświadczeń, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie akt osobowych, dokumentacji pracowniczej, rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy.
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. informatyki
Zakres obowiązków: – administrowanie siecią informatyczną spółki,
– wdrażanie i rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz systemów informatycznych,
– instalacja i konfiguracja urządzeń sieci lan oraz serwerów informatycznych,
– usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci i urządzeń,
– kontrola właściwego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przez pracowników,
– wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów informatycznych,
– administrowanie bezpieczeństwem informacji.
Oferowane stanowisko: Specjalista ds kadr i płac
Zakres obowiązków: – prowadzenie dokumentacji pracowników,
– sporządzanie listy płac oraz raportów płacowych,
– prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy na podstawie dostarczonych list obecności z uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności m. in. urlopy, choroba,
– określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników,
– obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korekt ZUS, przysługującego urlopu przy rozwiązywaniu umowy,
– wystawianie zaświadczeń
Oferowane stanowisko: Sprzątaczka
Zakres obowiązków: Bieżące utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz ciągach komunikacyjnych.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie dostaw, kontrola jakości.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Sprzedaż detaliczna w sklepie motoryzacyjno – rowerowym.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw
Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw oraz art. spożywczo przemysłowych.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym
Zakres obowiązków: Sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym
Zakres obowiązków: – obsługa stanowiska mięsnego,
– obsługa klientów,
– sprawdzanie terminów ważności.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca w stacji paliw
Zakres obowiązków: Obsługa klientów na stacji paliw.
Oferowane stanowisko: Stanowisko ds. obsługi świadczeń krótkoterminowych
Zakres obowiązków: Zapewnia obsługę klientów w zakresie świadczeń krótkoterminowych.
Oferowane stanowisko: Szpachlarz
Zakres obowiązków: Nakładanie gładzi, szpachlowanie płyt G-K. Praca na terenie kraju.
Oferowane stanowisko: Szwaczka maszynowa
Zakres obowiązków: Szycie ubrań, porządkowanie towaru, układanie materiałow szwalniczych.
Oferowane stanowisko: Tapicer
Zakres obowiązków: Tapicerowanie mebli.
Oferowane stanowisko: Technik farmaceutyczny
Zakres obowiązków: Prace techniczne, analityczne (praca laboratoryjna) i administracyjne związane z produkcją, analizą i kontrolą leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi.
Oferowane stanowisko: Terapeuta zajęciowy/Instruktor terapii zajęciowej
Zakres obowiązków: Projektowanie, organizowanie i prowadzenie pracowni terapii zajęciowej, organizowanie w ramach terapii imprez towarzyskich – integracyjnych, zajęć sportowych, wycieczek, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.
Oferowane stanowisko: Zastępca kierownika sklepu
Zakres obowiązków: Zarządzanie zespołem, prowadzenie zmiany, obsługa klienta.
Poprzedni artykułOświatowe perypetie dyrektora Witeszczaka
Następny artykułUbezpieczenie dla sprowadzonego samochodu. Co warto wiedzieć?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments