Prokuratura nie widzi nieprawidłowości w zamianie działek na Wyszyńskiego

0
1136
Prezes TBS w Zamościu Magdalena Godek, fot. UM Zamość
Prokuratura Okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo wszczęte z urzędu, dotyczące publikacji prasowej z 03.03.2021r. Artykuł Tygodnika Zamojskiego sugerował nieprawidłowości przy zamianie działek przy ul. Wyszyńskiego, na której spółka TBS miałaby stracić, a zyskać miał prywatny inwestor PRBUD.
Prokuratura prowadziła postępowanie w sprawie „nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby zarządzające sprawami finansowymi TBS Sp. z o.o. w Zamościu poprzez doprowadzenie do podziału gruntów o powierzchni ok 60 arów, uprzednio wniesionych do spółki aportem z zasobów nieruchomości miasta Zamościa, na mocy uchwały Rady Miasta Zamościa, usytuowanych przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu, a następnie na zamianie sąsiadujących ze sobą działek, co spowodowałoby straty w nieustalonej wysokości, nie mniejszej niż 200.000 zł, na szkodę TBS Sp. z o.o. w Zamościu, tj. o czyn z art. 296 §1 kk” – wobec ustalenia, iż czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego (na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk).

Prokuratura zgromadziła dowody, uzyskała negatywną informację od Najwyższej Izby Kontroli wydała negatywną opinię w sprawie ewentualnych nieprawidłowości orazuzyskała opinię biegłego z Fundacji Polski Instytut Wyceny w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Na podstawie tych materiałów, Prokuratura uzasadnia, że nie można więc uznać, iż TBS sp. z o.o. poniosła jakąkolwiek szkodę majątkową na transakcji wymiany ww. nieruchomości gruntowych. Wręcz przeciwnie, transakcja ta stała się rentowna i mieściła się w ramach uprawnień zmierzających do realizacji celów ustawowych TBS.

W uzasadnieniu postanowienia czytamy:

“Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz uzyskaniu negatywnej informacji od Najwyższej Izby Kontroli, a także opinii biegłego z Fundacji Polski Instytut Wyceny w zakresie szacowania wartości nieruchomości ustalono następujący stan faktyczny:
Wartość nieruchomości TBS po dokonaniu zamiany wzrosła. Korzyść z samej tylko zamiany działek oszacowano na kwotę 181.000 zł. Wzrost wartości nieruchomości po dokonaniu zamiany działek wynikał z połączenia zamienianych działek z pozostałymi, będącymi w dyspozycji Spółki posesjami. Dodatkowo biegły określił, że wzrost wartości nieruchomości zamienianych pomiędzy TBS a PRBUD należy zwiększyć, o wynikającą z umowy zamiany, wartość dokonania przez PRBUD przyłączy i infrastruktury na działce przekazywanej do TBS. Zgodnie z umową zamiany nieruchomości – protokołem rokowań i uzgodnień co do zamiany – PRBUD zobowiązał się wykonać przyłącza oraz infrastrukturę, której wartość oszacowano na 258.000 zł. Tym samym łączne korzyści dla TBS związane z zamianą wyniosły ok 439.000 zł. 

W zaistniałym stanie faktycznym nie sposób doszukać się nadużycia uprawnień przez pracowników, ani inne osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w TBS. Decyzja o zamianie sąsiadujących gruntów z lokalnym deweloperem wynikała z przeprowadzonych analiz prawnych, architektonicznych oraz geodezyjnych. Zamiana została dokonana w celu realizacji głównych zadań Towarzystwa, tj. budowy mieszkań i ich najmu. Dzięki przeprowadzonej zamianie zarówno TBS, jak i deweloper uzyskali nieruchomości bardziej ustawne, które można lepiej zagospodarować, co zostało potwierdzone zgromadzonym materiałem dowodowym.”

Pełna treść oświadczenia podpisanego przez Magdalenę Godek Prezes Zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poniżej:

Poprzedni artykułJak ugasić pożar?
Następny artykułPrezydent ma nowego zastępcę
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments