Przed nami sierpniowa sesja rady miasta. O czym będą debatować radni?

37
230

W najbliższy poniedziałek (29.08.2022r.) w sali Consulatus w zamojskim ratuszu będzie się kolejna sesja Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się jak zawsze o godz. 13.00.

Przypomnijmy, że transmisję z obrad można śledzić na kanale Miasta Zamość w serwisie You Tube

Nad jakimi uchwałami pochylą się tym razem zamojscy radni?

Poniżej publikujemy PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawy samorządu mieszkańców.
 6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 7. Informacja o stanie bezrobocia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za I półrocze 2022 roku.
 8. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu 2022 roku.
 9. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za II kwartał 2022 r.
 10. Analiza sytuacji ekonomicznej jednoosobowych Spółek Miasta Zamość za 2021 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przekazania petycji według właściwości,

2) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

3) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,

4) zmiany uchwały nr XLIII/633/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023,

5) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego, Koszary i Kamiennej w Zamościu,

6) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,

7) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Zamość dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Zamościu,

8) udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Zamość dla Parafii Katedralnej w Zamościu,

9) określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Miasta Zamość, nie stanowiących jego własności,

10) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

11) zawarcia porozumienia międzygminnego przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu przeglądu obszaru i granicy aglomeracji Zamość,

12) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość oraz warunków i trybu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,

13) odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,

14) przyjęcia założeń do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2023 rok,

15) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zamość,

16) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

17) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Komunikaty i informacje.

 5. Zamknięcie obrad.

 

 

Poprzedni artykułWernisaż wystawy “Vistulart” Dagmary Świrskiej i Dariusza Pluteckiego
Następny artykułJak podziękować świadkom na weselu?
Subscribe
Powiadom o
37 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

1respiratory

gay chat colombia https://newgaychat.com/

gay chat colombia https://gaychatcams.net/

123flash chat gay https://gay-live-chat.net/

gay chat roullete https://chatcongays.com/

google zoom gay chat room https://gayphillychat.com/

random gay cam chat https://gayinteracialchat.com/

gay phone sex chat commercial https://gaymanchatrooms.com/

write my economics paper https://term-paper-help.org/

custom paper writing service https://uktermpaperwriters.com/

write my paper for cheap https://writepapersformoney.com/

website that will write a paper for you https://doyourpapersonline.com/

need someone to write my paper for me https://top100custompapernapkins.com/

3refused

data analysis coursework https://courseworkdownloads.com/

coursework plagiarism https://coursework-expert.com/

coursework writer uk https://buycoursework.org/

top rated dating websites https://freedatinglive.com/

meet older women for free https://freewebdating.net/