2 LBOT rozbudowuje kadrę zawodową

0
192
fot. WOT

Trwają kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Na kandydatów czekają stanowiska w korpusie zawodowych oficerów, podoficerów oraz żołnierzy szeregowych.

2 Lubelska Brygada OT jeszcze w tym roku planuje przyjąć do służby zawodowej ponad 30 żołnierzy. Rozbudowa struktur 2 LBOT, a co za tym idzie tworzenie nowych etatów, to duża szansa dla wielu osób, które szukają ciekawych perspektyw rozwoju zawodowego w wojsku. 

Najbliższe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2 LBOT odbędą się już 28 lipca br., w koszarach na Majdanku w Lublinie. Nabór prowadzony będzie do nowoformowanego 24 batalionu lekkiej piechoty w Kraśniku. Na kandydatów czekają takie stanowiska jak: dowódca plutonu, dowódca sekcji, podoficer sztabowy, technik kompanii, ratownik medyczny, radiotelefonista, kierowca kat. C. Szczególnie poszukiwani są technicy i specjaliści z uprawnieniami.

Oferta adresowana jest przede wszystkich do żołnierzy obrony terytorialnej, którzy mają za sobą minimum rok służby w WOT, dobrze poznali specyfikę tej służby, sprawdzili się na swoich stanowiskach i mogą pochwalić się dobrą opinią przełożonych. Właśnie tacy kandydaci stanowią najcenniejszy narybek dla WOT. Dlatego też rolą dowódców jest obserwowanie swoich żołnierzy, wydobywanie z nich potencjału i czuwanie nad ich rozwojem.

Kpr. Piotr służy w lubelskiej brygadzie od samego początku, ukończył pierwsze szkolenie podstawowe w WOT w maju 2017 r. Przez dwa lata służył na stanowisku strzelec wyborowy, a następnie w 2019 roku jego przełożeni zaproponowali mu kurs młodszych podoficerów „SONDA”, którzy pomyślnie ukończył i awansował na stanowisko dowódcy sekcji. Wówczas zrezygnował z pracy we własnej firmie budowlanej na rzecz kariery w wojsku. Obecnie jest w trakcie procedury powołania do służby zawodowej w jednej z kompanii w 21 lubelskim batalionie lekkiej piechoty. – Zawsze chciałem być w wojsku. Tutaj można zdobyć dużo cennego doświadczenia, są ciekawe kursy, szkolenia i można się rozwijać. Dowódcy bardzo wspierają osoby, które się angażują i wiążą swoją przyszłość ze służbą zawodową. Czas służby jako żołnierz OT umożliwił mi poznanie wojska „od środka” i utwierdził w przekonaniu, że to jest to, co chcę w życiu robić. Dodatkowo w  mojej kompanii jest bardzo dobra atmosfera, wszyscy się znają i wspierają się na wzajem – mówi kpr. Piotr.   

O swoich doświadczeniach mówi również kpr. Agnieszka, która na drugim roku studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne postanowiła wstąpić do 2 LBOT, aby spróbować swoich sił w wojsku. – Jako studentka byłam dyspozycyjna i z łatwością mogłam pogodzić studia ze służbą w wojsku, dużo angażowałam się, co zostało zauważone i docenione przez dowódcę. Dzięki jego wsparciu, pomyślnie ukończyłam kurs „SONDA” i dostałam propozycję służby, jako młodszy podoficer w sekcji personalnej w batalionie. Służba w WOT ułatwia osobom młodym, takim jak ja wejście do służby zawodowej, mnie zmobilizowała również do dalszego rozwoju. Z myślą o wojsku rozpoczęłam kolejne studia, tym razem na kierunku Administracja oraz studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych.  

Pierwszym krokiem dla chętnych spoza struktur WOT, aby móc wziąć udział w kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej jest udanie się do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Ustawowe, minimalne wymagania dla wszystkich kandydatów to posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność, posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego oraz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Wszyscy kandydaci muszą wykazać się wysoką wiedzą ogólnowojskową oraz bardzo dobrą sprawnością fizyczną. 

Kwalifikacja do służby zawodowej jest procedurą doboru kandydatów do służby i przebiega w dwóch etapach. W pierwszym odbywa się sprawdzian fizyczny, którego celem jest określenie poziomu sprawności fizycznej kandydatów. Odbywa się on według zasad i norm dla żołnierzy zawodowych ustalonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydaci przedstawiają swoje umiejętności i kwalifikacje, predysponujące ich do ubiegania się na dane stanowisko. Następnie kandydaci z najlepszymi wynikami rozpoczynają procedurę powołania do zawodowej służby wojskowej, zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT

 

Poprzedni artykułStracił prawo jazdy, więc wydrukował sobie nowe
Następny artykułZAMOŚĆ: Ulica Altanowa już gotowa.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments