Ponad 147 mln zł z “Polskiego Ładu” na inwestycje w powiecie zamojskim.

0
342

Ponad 147 mln zł otrzymały jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powiat Zamojski uzyskał blisko 15,8 mln złotych na obydwa złożone zadania, tj. przebudowę drogi powiatowej Lipsko-Łabunie o długości 11,2 km oraz poprawę infrastruktury technicznej lotniska Zamość – EPZA. Dofinansowanie otrzymała również każda z gmin z terenu powiatu.

Oto lista gmin oraz zadań, na które przyznano pieniądze:

Gmina Adamów

 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli –

  1 920 583,00 zł

 • Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Suchowola, Potoczek i Bondyrz (dwa budynki) – 1 228 164,00 zł
 • Budowa drogi gminnej w m. Adamów na dz. ew. Nr 117, 120/1, 122, 123 oraz budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna-Czarnowoda, Gmina Adamów – 3 800 000,00 zł

Gmina Grabowiec

 • Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieszyn, Ornatowice-Kolonia i Żurawlów, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja II – 1 498 182,97 zł
 • Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowiec (etap I), w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja II – 9 500 000,00 zł

Gmina Komarów – Osada

 • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Komarów-Osada – 10 800 000,00
 • Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie wraz z modernizacją szkolnej infrastruktury sportowej – ETAP II – 4 250 000,00 zł

Gmina Krasnobród

 • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaczórkach – 3 700 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród –

  1 800 000,00 zł

 • Modernizacja istniejącej drogi gminnej nr 112311L w miejscowości Wólka Husińska –

  4 500 000,00 zł

Gmina Łabunie

 • Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łabunie – 4 180 000,00 zł
 • Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łabunie – 2 340 000,00 zł
 • Budowa garażu OSP w Wólce Łabuńskiej – 510 000,00 zł

Gmina Miączyn

 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Horyszów – 2 850 000,00 zł
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Miączyn – 2 755 000,00 zł
 • Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Miączyn – 2 660 000,00 zł

Gmina Nielisz

 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz –

  5 400 000,00 zł

 • Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia – 4 560 000,00 zł

Gmina Radecznica

 • Budowa drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L. – 2 007 593,84 zł
 • Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica –

  2 773 296,12 zł

 • Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica – 3 999 498,13 zł

Gmina Sitno

 • Zakup 2 autobusów elektrycznych oraz budowa punktu ładowania w Sitnie –

  3 510 000,00 zł

 • Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u – 3 570 000,00 zł
 • Budowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Kornelówka, Gmina Sitno – 1 530 000,00 zł

Gmina Skierbieszów

 • Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Hajowniki, wykonanie boiska i zagospodarowanie placu, montaż elementów małej architektury – 1 143 602,21 zł
 • Rewitalizacja terenu po byłym SKR w Skierbieszowie poprzez budowę hali magazynowo garażowej na sprzęt i materiały służące do utrzymania dróg gminnych – 1 230 796,32 zł
 • Remont odcinków dróg gminnych znających się na terenie gminy Skierbieszow –

  1 404 089,27 zł

Gmina Stary Zamość

 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chomęciska Duże, Udrycze-Koniec, Udrycze-Wola, gm. Stary Zamość – 3 555 837,65 zł
 • Wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne – 3 373 300,80 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Podstary Zamość – 2 187 656,25 zł

Gmina Sułów

 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie i Rozłopy-Kolonia, Gmina Sułów – 2 232 396,29 zł
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka – 2 974 999,99 zł
 • Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Sułów – 1 367 002,74 zł

Gmina Szczebrzeszyn

 • Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110334L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258 – 10 999 200,00 zł

Gmina Zamość

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska – 1 026 000,00 zł
 • Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon) – 1 686 250,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II – 1 235 000,00 zł

Gmina Zwierzyniec

 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec –

  8 075 000,00 zł

 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec – 3 325 000,00 zł

 

1343b Ponad 147 mln zł z

 

 

Poprzedni artykułWakacje w kamaszach. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza.
Następny artykułDwa wypadki jednego popołudnia
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments