ZAMOŚĆ: Dyplomy dla “sumiennych radnych” z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

0
461
zdjecie ilu

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę pierwszych wolnych wyborów, które odbyły się do organów gmin w 1990 r. Z tej okazji Fundacja Wolności przyjrzała się pracy radnych miast grodzkich z naszego województwa – Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa w okresie od początku kadencji do bieżącego miesiąca. 

Obecność na sesjach i aktywność w głosowaniach

Najwięcej głosowań na sesjach opuszczają radni i radne z Chełma (średnia frekwencja wynosi tam 84%). Najmniej Ci z Białej Podlaskiej (śr. frekwencja 94%). W poszczególnych miastach są osoby, które nie opuściły (prawie) żadnego głosowania. Najwięcej takich osób jest w Zamościu, bo aż 5: Szczepan Kitka, Janusz Kupczyk, Piotr Błażewicz, Krzysztof Sowa oraz Zdzisław Wojtak. W Białej Podlaskiej 100% frekwencję mają: Jan Adam Jakubiec, Bogusław Broniewicz i Franciszek Ostrowski. W Chełmie i Lublinie tylko pojedynczy radni mogą pochwalić się podobnym wynikiem: Piotr Popiel z Lublina i Irena Machowicz z Chełma. Zdecydowanie negatywnie wyróżnia się radny Piotr Malinowski z Chełma, który opuszcza co drugie głosowanie.

Radni z Chełma opuszczają najwięcej sesji. Gdyby zrobić listę radnych miast grodzkich z największą absencją w posiedzeniach rady to 13 pierwszych miejsc zajęliby radni z Chełma (na 92 badane osoby ogółem). Tutaj warto dodać, że Rada Miasta Chełm liczy 23 radnych. Na szczęście jest też pozytywny przykład – radny Longin Bożeński nie opuścił żadnej sesji. Równie wysoką obecnością na sesjach mogą się pochwalić po radni:

  • w Białej Podlaskiej: Franciszek Ostrowski, Jan Adam Jakubiec, Rafał Wlizło, Bogusław Broniewicz,

  • w Zamościu: Jolanta Fugiel, Piotr Błażewicz, Krzysztof Sowa, Janusz Kupczyk.

  • w Lublinie aż 21 nie opuściło żadnej sesji, a 6 opuściło jedną sesję.

Obecność na komisjach

Bardzo podobnie sytuacja wygląda pod względem obecności na komisjach. Gdybyśmy zrobili listę radnych miast grodzkich z największą absencją w posiedzeniach komisji to 9 pierwszych miejsc zajęliby radni z Chełma (na 92 badane osoby ogółem). Najwięcej nieobecności ma Ryszard Dżaman z Chełma, który opuścił 49 z 184 chełmskich komisji. Średnio każdy radny z Białej Podlaskiej, Zamościa i Chełma opuścił po 4-5 posiedzeń komisji. Radny z Chełma – 17. Ponownie ta średnia jest większa, niż rekordziści z innych miasta. Warto przy tym jednak odnotować, że chełmski Longin Bożeński nie opuścił żadnej komisji. Podobnym wynikiem mogą się pochwalić: Anna Korolczuk z Białej Podlaskiej; Krzysztof Sowa, Zdzisław Wojtak, Wiesław Nowakowski i Adam Pawlik z Zamościa oraz: Dariusz Sadowski, Marcin Nowak, Jarosław Pakuła i  Stanisław Kieroński z Lublina.

Narzędzia pracy radnego: interpelacje

Istotnym narzędziem pracy radnego są interpelacje. W Białej Podlaskiej i Chełmie narzędzie to praktycznie nie jest wykorzystywane. W Białej Podlaskiej interpelacje składał Dariusz Litwiniuk (13 razy) i Marek Dzyr (raz). Pozostali radni nie składali ich wcale. W Zamościu interpelacje składało 8 radnych. Najwięcej złożyli: Sławomir Ćwik (8 razy) oraz Agnieszka Klimczuk (7 razy). Znacznie częściej z tej formy działania korzystali radni w Chełmie. Tam żadnej interpelacji nie złożył tylko Piotr Malinowski. Najwięcej złożyli: Mariusz Kowalczuk (44 razy) i Dariusz Grabczuk (33 razy). Średnio chełmscy radni złożyli po 15 interpelacji. Prawie dwa razy wyższy jest ten wskaźnik w Lublinie, gdzie radni złożyli średnio 27 interpelacji. Żadnej nie złożyli: Zdzisław Drozd, Jarosław Pakuła i Jadwiga Mach. Rekordzista, Stanisław Brzozowski, złożył ich 267. Kolejny Marcin Nowak złożył 87.

Radni składają projekty uchwał

Kolejnym narzędziem, które mogą wykorzystywać radni to inicjatywa uchwałodawcza, czyli składanie projektów uchwał i stanowisk. W Chełmie radni wcale nie korzystali z tej możliwości. Na przeciwnym biegunie jest radny Piotr Popiel z Lublina, który podpisał się pod 18 projektami uchwał! W Lublinie zresztą średnio każdy radny podpisał się pod 7 projektami uchwał. W Lublinie nie ma radnego, który nie podpisałby się pod żadnym projektem. Tego samego nie może powiedzieć o sobie 5 radnych z Zamościa i 6 radnych z Białej Podlaskiej. Rekordzista z tych miast – radny Franciszek Josik z Zamościa podpisał się pod aż 6 projektami uchwał.

Radni wnioskują do budżetu

Choć wyłączną inicjatywę opracowania budżetu miasta ma prezydent, to radni mogą składać wnioski do budżetu. Z tej możliwości praktycznie nie korzystają radni w Zamościu. W obecnej kadencji tylko jeden radny złożył wniosek w tej sprawie. Który? Tego nie udało nam się ustalić. Dużo lepiej o środki budżetowe zabiegają radni Białej Podlaskiej, gdzie aż 5 radnych składało wnioski do budżetu. Najczęściej z tej formy korzystał radny Dariusz Litwiniuk (3 razy). Co ciekawe, w Białej Podlaskiej wnioski były składane ustnie, na sesji. Jeszcze więcej radnych wnioskowało o w Chełmie, bo aż siedmiu. Po dwa takie wnioski złożyło 4 radnych: Mariusz Kowalczuk, Adam Kister, Marek Sikora i Tomasz Kazimierczak. Z tej perspektywy w zupełnie innej galaktyce znajduje się Lublin, gdzie tylko dwóch radnych nie złożyło żadnego wniosku do budżetu: Radosław Skrzetuski i Piotr Gawryszczak.

Rada Radzie nierówna

Poniżej tabelka z danymi dot. prac poszczególnych rad. Wyraźnie widać, że w Lublinie odbywa się najwięcej głosowań i posiedzeń komisji. Nie przekłada się to jednak na większą liczbę sesji. Tych najwięcej odbywa się w Chełmie. Poza Lublinem najwięcej głosowań odbywa się w Zamościu – ponad dwa razy więcej niż w Chełmie i Białej Podlaskiej.

MiastoLiczba sesjiLiczba głosowań na sesjachLiczba posiedzeń komisji
Biała Podlaska33432111
Chełm55533184
Lublin392055481
Zamość431152203

 

Dyplomy dla radnych

Doceniając sumienność radnych, Fundacja Wolności wysłała im pamiątkowe dyplomy „Sumiennych Radnych”. Otrzymali je radni posiadający najlepsze wyniki w dwóch spośród trzech kategorii: największa frekwencja w głosowaniach, obecność na sesjach oraz na posiedzeniach komisji.

Biała Podlaska:

Bogusław Broniewicz, Franciszek Ostrowski, Jan Adam Jakubiec za 100% frekwencji w udziale w głosowaniach na sesjach Rady Miasta i 100% obecności na sesjach Rady Miasta.

Chełm:

Longin Bożeński za 100% obecności na sesjach Rady Miasta i 100% obecności na komisjach Rady Miasta.

Lublin:

Piotr Popiel za za 100% frekwencji w udziale w głosowaniach na sesjach Rady Miasta i 100% obecności na sesjach Rady Miasta.

Marcin Nowak, Jarosław Pakuła, Dariusz Sadowski za 100% obecności na sesjach Rady Miasta i 100% obecności na komisjach Rady Miasta.

Zamość:

Krzysztof Sowa za 100% frekwencji w udziale w głosowaniach na sesjach Rady Miasta, 100% obecności na sesjach Rady Miasta i 100% obecności na komisjach Rady Miasta.

Janusz Kupczyk, Piotr Błażewicz za 100% frekwencji w udziale w głosowaniach na sesjach Rady Miasta i 100% obecności na sesjach Rady Miasta.

Zdzisław Wojtak za 100% frekwencji w udziale w głosowaniach na sesjach Rady Miasta i 100% obecności na komisjach Rady Miasta.

Informacje do analizy Fundacja Wolności pozyskała z protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji pozyskanych ze stron urzędów oraz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Uwzględniono w nich wyłącznie radnych zasiadających od początku kadencji. Nie uwzględniono w nich nieobecności usprawiedliwionych. W zakresie głosowań dane pochodzą z list głosowań, nie uwzględniają więc ew. problemów technicznych (sytuacji, gdy radny zagłosował przez system elektroniczny, ale głos nie został zaliczony, jednak został zapisany do protokołu). W przypadku frekwencji wyniki zaokrąglono do jedności, co oznacza, że radni posiadający 100% frekwencję w głosowaniach mogli kilka razy nie głosować. Dane są aktualne wg stanu na maj 2022.

[Materiał opracowany przez Fundację Wolności]

1 2 ZAMOŚĆ: Dyplomy dla

2 1 ZAMOŚĆ: Dyplomy dla

3 1 ZAMOŚĆ: Dyplomy dla

4 1 ZAMOŚĆ: Dyplomy dla

5 1 ZAMOŚĆ: Dyplomy dla

6 1 ZAMOŚĆ: Dyplomy dla

7 1 ZAMOŚĆ: Dyplomy dla

8 1 ZAMOŚĆ: Dyplomy dla

Poprzedni artykułJakie macie plany na Dzień Dziecka? Może CARTWAY – tor kartingowy w Zamościu?
Następny artykułTłumy na otwarciu Mrówki w Zamościu [FOTORELACJA]
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments